EVP

Hayalet Seslerinin Elektronik Kaydı (EVP)

“Electronic Voice Phenomena” (EVP), normal üstü insan seslerinin ve mesajların elektronik kayıt altına alınması anlamına gelen bir sözcüktür. Başka bir deyişle elektronik ortamda kaydı yapılabilen olağanüstü seslere verilen addır. Bu konuda araştırma yapanlar, kayıt altına alma işleminin daha çok sevilen ölülerin ilettiği mesajlarda başarılı olduğunu söylemektedir.

Medya tarafından kaydedilmiş aktüel seslerin hiçbiri ya da telefonlarda yapılan teknik dinlemeler, benzer kayıtlar kapsamına girmez. Bununla birlikte işitilen seslerin genellikle kayıt donanımının içinde ya da çevresinde oluştuğu dile getirilmektedir.

EVP, hayalet avcıları ya da paranormal araştırmacılar tarafından da kullanılan bir yöntemdir. Onlar, bu seslerin ölmüş kişilerin sesleri olduğuna inanmaktadır. Bunun için birtakım ses kayıt cihazları, örneğin normal ya da mikro kasetli teypler kullanılır.

Kaydediciler, bir oturum esnasında oturumu yöneten kişinin ya da medyumun yanına çalışır vaziyette yerleştirilir. Bandın uzunluğu, yapılacak kayıt için yeterli miktarda olmalıdır. Odada, yapılacak kaydı engelleyecek ne bir televizyonun ne de bir radyonun ne de elektronik ve mekanik ses üreten herhangi bir cihazın bulunmamasına dikkat edilir.

Genellikle 10-15 dakika süren seans sırasında ruhsal varlığa önceden belirlenmiş 5 ya da 10 soru yöneltilir ve alınan ya da alınmayan yanıtların kaydı yapılır. Oturumdan sonra bu yanıtlar, yeniden incelenir. Çıkan analiz sonuçları, aranılan/beklenilen yanıtları içeriyorsa, bu yanıtlar, daha sonraki oturumun konusunun temelini oluşturur.
Raudive Sesler

Raudive Voices, tam sessizliğin sağlandığı koşullarda, sadece çalıştırıldığında duyulacak şekilde, kolay anlaşılır insan ya da ıslık seslerinin manyetik banda kaydedilmesidir. Konstantin Raudive tarafından keşfedilmiştir.

Deniz Hayaletleri
Deniz Hayaletleri

Önbilgi: Açık denizlerde geceleri ve özellikle de fırtınalı havalarda tayfaları iskeletler olan hayalet gemilerin yol aldığına ilişkin hikayeler, sayısız denecek denecek kadar çoktur. Bazıları sanki kayaya bindirmeden ya da fırtınaya tutulup da batmadan önce çıktıkları son yolculuklarını yeniden yaşıyor gibi gözükürler. Bazılarının ise intikam peşinde koşan lanetliler tarafından kullanıldığına ve kendilerini izleyecek bütün gemileri felakete sürüklediklerine inanılır.
Uçan Hollandalı

Hayalet gemilerden biri, bütün benzerlerinden daha ünlüdür. Bu, 17. yüzyıl yapımı bir Hollanda ticaret gemisidir. Gulet bir teknedir ve zaman zaman çevresine esrarengiz ışıklar saçarak en rüzgarsız havalarda bile pupa yelken seyreder.

Efsaneye göre, tehlikelerle dolu Ümit Burnu’nu aşmaya çalışırken başı derde girmiştir. Kimilerine göre geminin kaptanı Van der Decken, güvenli bir limana sığınmayı reddetmiş, kimilerine göre ise fırtına yüzünden limana sığınamamıştır. Ama çoğunluğun üzerinde birleştiği görüş, kaptanın inançları aşağıladığı ve Kıyamet’e kadar sürse bile yine de Ümit Burnu’na dönmeye yemin ettiğidir. Anlaşılan o gün bugündür de yeminine sadık kalmaya çalışmaktadır.

Zaman zaman gemisini başka bordalayarak içindekilere bir mektup verir. Ne var ki o mektubu alanların hiçbiri, sağ kalmayı başaramayacaktır. Bu da kadersiz geminin lanetli olmasına bağlanmaktadır.

Birçok geminin seyir defterlerinde bu karşılaşmalarla ilgili kayıtlar bulunmaktadır. Burundaki fenerin bekçileri, “Uçan Hollandalı"yı gördüklerini söylerler. Gemiyi gördüklerini söyleyen ünlü tanıklar arasında sonradan Kral 5. George adıyla tahta çıkacak olan Prens Charles, "Zalim Deniz ve Denizcilik Ustası” adlı kitapların yazarı Nicholas Montserrat ile “Yeni Ormanın Çocukları ve Hayalet Gemi"nin yazarı Kaptan Frederick Marryat da yer almaktadır.
İskeletlerin Gemisi

Herhangi bir yerde karşınıza çıkabilecek bir diğer gemi de yine bir Hollanda ticaret teknesi olan "Libera Nos"tur. Geminin mürettebatı eksiksizdir. Dümenin başındaki kaptan, tayfalarına tepeden bakmaktadır ve hepsi de birer iskelettir.

Tıpkı "Uçan Hollandalı” gibi “Libera Nos” da bir “ceza gemisi"dir ve okyanusta sonsuza kadar ya da en azından mürettebat günahlarından arınıp da bağışlanmak için yakarmaya başlayıncaya kadar dolaşmakla lanetlenmiştir.

"Libera Nos"un anlamı, "bizleri kurtarın"dır ve böylesine kadersiz bir tekne için hiç de kötü bir isim sayılmaz.
Palatine Işıkları

Palatine Işıkları, ABD’nin doğu kıyısı açıklarında yer alan Block ile Rhode adaları arasında görülür. Işıklar önce parlayıp sonra denizde yok olup gitmektedir. Tıpkı bir geminin önce alev alıp ardından da sulara gömülüşü gibi.

Tekinsizliği hala tartışmalıdır. 1738’de Palatine’den (Almanya, Rhineland’daki ismiyle) aldığı göçmenleri taşıyan bir gemi, ada kayalıklarına bindirip batar. Bundan sonra olanlar, tartışmalıdır. Kimilerine göre yolcular kurtarılmıştır. Kimileri de John Greenleaf Whittier’in "Palatine” şiirine inanırlar. Şiirde yolcuların adalılar tarafından katledildikleri, katillerin gemiyi yağmaladıktan sonra yaktıkları anlatılmaktadır.

Hangisine inanırsanız inanın, hayalet gemi efsanesi, günümüzde hala yaşamakta…

Yol Hayaletleri
Yol Hayaletleri

Önbilgi: Gecenin karanlığında ıssız bir yolda hele hiç aydınlatma olmayan kırsal kesim yollarında tek başına otomobil sürmek, herkes için çok ürkütücüdür. Ama karşınıza insana benzemeyen bir şey çıkarsa -hele otomobilinizin içinde böyle bir şey olduğunu anlarsanız- ürküntü, anında paniğe dönüşüverir. Bugüne dek anlatılagelen korku hikayelerinin belki de en sık rastlananı, hayalet otostopçunun öyküsü olsa gerek. Ama başkaları da var!...

Hayalet Otostopçular

İlk bakışta insan gibi görünen -ama bir anda yok oluverdiklerinde hiç de öyle olmadıkları anlaşılan hayalet otostopçulara ilişkin hikayeler, Amerika’da olduğu kadar Avrupa’da da yaygındır.

Bunların bazıları, diğerlerine göre çok da inandırıcıdır. Eğer araştırmacılar yolda gördükleri tuhaf bir yolcuyu otomobillerine alan sürücüleri dinlememiş olsalar, bütün bunlar birer gerçek değil de masal olarak algılanabilirdi. Ne var ki ortada bir sürü rapor var. Durum böyleyken hayalet otostopçular gerçekten de birer masal olabilir mi?

Tek başına yolculuk yapan birinin yolda durup birini almak istemesi -hele yolda bekleyen bir kadınsa- hiç de yadırganacak bir iş değildir. Ne de olsa kadınlar, yol boyunca neşeli sohbetler açabilir ve ayrılırken de telefon numaralarını verebilirler. Sonra??? Sonra sesleri kesiliverir ve sürücü başını çevirip de “hoşçakal” demek istediğinde bir de bakar ki otomobilde kimsecikler yoktur!

Bazıları aldıkları adrese kadar iz sürseler de bir sonuca ulaşamazlar. Ama bazıları da o adreste tanıma uyan bir kadının gerçekten yaşamış olduğunu, ama birkaç yıl önce yolda öldürüldüğünü öğrenirler.

Sürücüleri dehşete düşüren bir diğer olay da eski moda giysiler içindeki birinin ansızın karşılarına çıkıp da tekerleklerin altında kalıvermesidir. Ne var ki neye uğradığını şaşırmış dehşet içindeki sürücü inip de yardım etmeye kalkıştığında hiç kimseyi bulamaz.

Yol Hayaletleri
İntikam Elleri

1921’de motorsikletli bir genç, İngiltere’nin Cornwall yöresindeki Bodmin’de yoldan çıkarak kaza yapmış ve ölmüştü. O sırada yolda hiçbir araç olmadığı gibi, feci kazaya yol açabilecek bir neden de yoktu. Birkaç yıl sonra dört kişilik bir otomobille yol alan bir başka sürücü de aynı noktada kazaya uğradı. Sağ kalabilecek kadar şanslıydı ve kendine geldikten sonra, hiçbir bedene bağlı olmayan iki kocaman elin otomobilin tekerleklerini kavradığını ve aracı kayalara yönlendirdiğini anlattı. Motorsikletlinin başına da aynı olayın gelip gelmediğini öğrenme olanağı yok. Ama bugün bile sürücüler o noktaya geldiklerinde tedirgin olurlar. Hatta bazıları, tekerleklerini kayalara yönlendiren bir gücün etkisinden zor bela kurtulup otomobile hakim olduklarını anlatırlar.

Yol Hayaletleri
Güve Adam
Güve adam, hem Rusya Federasyonu’nda, hem ABD’de hem de İngiltere’de görülür ve buna benzer yaratıkların dünyanın dört bir yanında oldukları yolunda efsaneler az değildir. Güve adamlar, son derece uzun, baştan aşağı gri renktedir ve insana benzer bir bedene sahiptirler. Suratları belirsizdir; ama gözleri, yakut kırmızısıdır. Tanıklar, tarif edilemeyecek, insanın kanını donduran bir halleri olduğunu ve ansızın kocaman kanatlarını açıp göğe yükselerek gözden kayboluverdiklerini söylemektedir.

Bunun aslında bir kuşun, leylek, balıkçıl, kartal ya da baykuş gibi geniş kanatları olan ve sessizce uçan kuşların görüntüleri olması büyük bir olasılıktır. Yoldaki tozdan ya da ay ışığının etkisiyle farklı görülebilir ve gözü aldatabilirler. Ama ya diğerlerine ne demeli!

Yanmayan İnsanların Gizemi
Yanmayan İnsanların Gizemi

Önbilgi: Bazı inanlar, gizemleri ile birlikte doğmuşlardır. Bıçak, demir, çelik yutabilirler veya ateş üzerinde bile yürüyebilirler ve onlara hiçbir şey olmaz. Bu tür insanlar, dünya üzerinde çoktur ve toplumun her kademesinde bulunurlar. Onların sırrı nedir? Bu hünerlerini nasıl gerçekleştiriyorlar? Bu sorular, insanın kafasını karıştırıyor. Ve hepsinden öte soru şu olmalı: Bu kadar eşsiz ve cesaret isteyen bir işi yaparken bu kişiler ne hissediyorlar?

Hindistan’daki bazı köyler, gizem açısından çok zengindirler. Buraları ziyaret etmek ürperti verir. Buralarda garip dini törenler yapan özgün insanlar vardır. Dünyanın her yerinde bu tür insanlar bulabilirsiniz.

“Ateşte yürüyen ayaklar”, Hint fakirleri arasında en yaygın olanlardır. Yerel bir Hindu tanrıçasının şölen gününde köye gelirler ve içine sıcak taşlar koymak için bir çukur hazırlanmasını emrederler. Sonra gülümseyerek ateş yanan çukurun üzerinden çıplak ayakları ile yürürler ve diğer taraftan gülümseyerek çıkarlar.

Hiç kimsenin mantıklı bir açıklama getiremediği gerçekten inanılmaz olan ve cesaret isteyen bu gösteriyi nasıl yapabiliyorlar? Gerçeğe yakın olabilecek tek açıklama şu ki; fakirler, kişisel dayanıklılıkla acının üstesinden geliyorlar.

Bu tür cesaret isteyen gösteriler, Çin, Tibet, Japonya ve Hong Kong’ta da yapılıyor. Hong Kong’ta bu gösteriler, çok sayıda turisti cezbediyor. Japon Shintoizm’inin de pek çok ateşte yürüyen müridi vardır. Ama bu tür cesaret isteyen gösterilerin en ilginç ve şaşırtıcı olanı, Kuzey Amerika yerlileri tarafından yapılanıdır.

Köylüler, ayin kulübesi içinde arınma ayini töreni yapmak için çok büyük bir ateş yakarak kendilerini hazırlarlar. Ayine katılanlar, elbiselerini çıkartırlar ve şefleri ile birlikte ateş çemberinin içine girerler. Dans, kadınların ateşin etrafında dönmesi ile ve erkeklerin içinden geçmesi şeklinde devam eder. Şaman adını verdikleri lider, danstan sonra kor haline gelmiş odunları kendine ve diğerlerinin üzerine sürer. Birinin yanıklar nedeniyle acı çektiği düşünülürse, tekrar aynı şekilde dua etmesi gerekir.

Bununla beraber tören, bu şekilde bitmez. Bütün bunlardan sonra her biri bir kase tuzlu su içmek zorundadır. Bunu bir kase kumun içine kusarlar. Birisi kusmazsa, temizlenemediğine karar verilir. Bu kişinin töreni tekrarlaması gerekir. Sonunda kulübenin kapıları kapatılır ve şaman, ateşin çevresinde müritleri ile birlikte oturur. Ateş sönene ve küller soğuyana kadar otururlar. Soğuk küller kusmuklarla karıştırılır ve rüzgar ile savrulup gitmesi için açıkta bırakılır. Bir yıl sonra tören tekrarlanır.

Hinduizm’de ateşin üstünlüğü önemli bir yer tutar. Burada amaç, pek çok safhası olan, kişisel gelişimi gerçekleştirmektir. Gönüllü, bu on veya daha fazla safhayı başarı ile geçerse, son safhadaki mutluluk veya kutsanmayı gerçekleştirmiş olur.

Ateşe üstünlük, “Hatha Yoga"nın konusudur ve başarı, düzenli eğitim ve alıştırmalar ile gerçekleştirilir. Böyle bir insan, ateşin etkilerine karşı bağışıklık kazanır ve ateş üzerindeki hakimiyetine bağlı olarak elbiseleri dahi ateşe karşı bağışıklık kazanır. Bunlar, garip olgulardır ve insanoğlunun anlayış sınırlarını aşarlar.

Yanan ateş içinde dans eden; ama hiç yanmayan, ateş üzerinde hakimiyeti olan Kalkütalı aziz Jatoo Bhai olgusundan kısaca bahsedeceğiz. Jatoo Bhai, meditasyon yapar ve Almighty’ye dualarını sunar. Bu, onda kendine olan güven duygusunu harekete geçirir ki, böylece hiç yanmadan ateşin üzerinde yürüyebilir.

Tören, sadece ateş üzerinde yürümekle sınırlı değildir. En heyecanlı bölüm geldiğinde, Jatoo Bhai, ateşin ortasında kendinden geçmiş bir şekilde dans eder. Tören esnasında olağan üstü bir şekilde enerjisi yükselir.

Dans sona erdikten sonra aziz Jatoo Bhai’nin ayakları incelenir ve herkes şaşırır. Ayakları normaldir ve hiçbir yeri yanmamıştır. Söz edilmeye değer olan diğer şey, elbiseleri bile normal formundaydı ve hiç yanık yoktu.

Cesur ve kendinden emin uygulayıcıların aksine seyirciler genellikle gergin ve sinirlidirler. Şansa şimdiye kadar hiç önemli bir yaralanma olmadı. Bilim insanları ve doktorlar, ateşte yürüyenlerin sahip oldukları gücü anlayabilmiş değiller. Çoğunlukla sordukları soru şu: Yaklaşık 427ºC sıcaklıktaki taşların üzerinde hasar görmeden nasıl yürüyebiliyorlar?

1890’larda Dr. T. N. Hocken, gizemi açığa kavuşturmayı denedi. Ateşte yürüyenlerin tabanlarına kimyasal testler uyguladı ve diliyle de yaladı. Fakat hiçbir yabancı koruma maddesi bulamadı ve sonuçta hile yapmadıkları ortaya çıkmış oldu.

Bununla birlikte herkes Dr. Hocken’in raporuyla aynı fikirde değil. İngiltere Halkbilim Derneği başkanı Edward Clodd, 1895’te bütün bunların hilekarlık olduğunu ilan etti. Bu insanların kendilerini şap veya sülfirik asit ile hissiz hale getirmiş olabileceklerini iddia etti.

Edward Clodd’un iddiaları çürütüldü. 1937’de İngiltere Carlshalton’da bir deney yapıldı. Ateş çukuru hazırlandı ve yarışmada iki rakip vardı. Eksiksiz bir kontrol yapıldı. Her iki katılımcının da ayakları, Ahmed Hussain ve Reginald Adcock, hem yarışma öncesi ve hem de yarışma sonrası kontrol edildi. Hiçbir hile bulunamadı.

Bilim insanları ve fiziksel araştırmacılar, çok dikkatli bir şekilde iki katılımcıyı birden izlediler. Ama bilinmeyen gerçeği, gizemi bilimsel olarak açıklanamayan gerçeği kabul etmek zorunda kaldılar.

Ateşe karşı bağışıklık sadece bilimsel kurallar temelinde açıklanamaz. Gizemin gerçeğinde bilim bize yardımdı olamaz. Bu anlamda "siddhi"sini sergilerken, bir insandaki fiziksel ve zihinsel değişiklikleri algılamamız zaman alacaktır.

Savaş Alanı HayaletleriSavaş Alanı Hayaletleri

Önbilgi: Göğüs göğse çarpışmalar, genellikle geçmiş çağların savaşlarına özgüymüş gibi gözükür. Belki de bunun nedeni, günümüzün savaşlarında hedeflerin çok uzaklardan bile bombalanmasıdır. Oysa geçmişin savaşları, sadece bir meydan savaşından ibaretti.

Olasıdır ki çarpışmalar sırasında dehşet, korku ve acıdan kaynaklanan “elektrik”, bugün hala kaydedilmişçesine o meydanlarda varlığını sürdürmektedir. Hatta çoktan kaybedilmiş bir savaşı kazanmak için direnen huzursuz ruhlar, bitmemiş işlerini tamamlamak için hala bu meydanlarda koşturuyor bile olabilirler.
Dieppe Yankıları

1951 yılı Ağustos’unda Fransa’nın Dieppe kasabası yakınlarındaki Puys’da kestiren bir kadıncağız, ansızın patlama sesleriyle uyanıp yerinden fırladı. Ama patlamalar öylesine uzaktan geliyorlardı ve öylesine hafiftiler ki, yeniden uykusuna dönmekte gecikmedi. Ama birkaç gece sonra kendisiyle kalmakta olan üvey kız kardeşi ile birlikte bu sefer korkunç bir patlama sesiyle uyanıverdiler. Hemen balkona fırladılar. Hiçbir şey göremiyorlardı; fakat ateş seslerini, erkeklerin haykırışlarını, yere yakın uçarak hedeflerini tarayan bir uçağın gürültüsünü ve yoğun top ateşini duyabiliyorlardı.

O gece hiçbir şey olmadı. Ama dokuz yıl önce, 19 Ağustos 1942’de Müttefikler Dieppe’ye müthiş bir saldırıya girişmişler ve küçük bir kazanç uğruna ağır kayıplar vermişlerdi. Kadınların duydukları bütün o sesler, sanki bu saldırının yankılarıydı.
Culloden Savaşı

İngiliz toprağındaki son büyük çarpışma, 16 Nisan 1746 günü Inverness yakınlarındaki Drumossie (bugünkü adıyla Culloden)‘de yaşandı. Savaşın bir cephesinde Charles Stuart (Yakışıklı Prens Charles) önderliğindeki Dağ İskoçları çarpışıyordu. Diğer tarafta ise Cumberland Dükü’nün komutasındaki İngiliz ve İskoç askerleri vardı.

Dağlı İskoçların yenilgisi, Jacobite ayaklanmasının da sonu oldu. Prens, az bir adamıyla birlikte kaçabildi. Bugün bile savaş alanının yakınlarından geçenler arasında kılıç şakırtılarını, ölüm çıklıklarını duyduklarını ve kanlar içindeki Dağlı İskoç askerlerinin hayaletlerini gördüklerini söyleyenler çoktur.
Pulaski Kalesi Hayaletleri

ABD, Georgia’daki Savannah yakınlarındaki, Pulaski Kalesi, 1862’de Amerikan İç Savaşı’nın en önemli olaylarından birine sahne oldu. Konfederasyon ordusu, kalenin düşmez olduğu inancındaydı. Ama federaller, bunun yanlış olduğunu kanıtladı. Kale kuşatılınca 24 saat içinde teslim oldu. Yoksa çok insan ölecekti. Ne var ki çarpışmalardan teslim olmak, ölümden de beter olmalıydı. Belki de bu yüzden birçoğu hala kalelerini terk etmiyor. Kaleye girenler, gölgeler gördüklerini ve açıklanamayan ayak sesleri duyduklarını söylemekteler.


Hayaletli Şatolar

Önbilgi: Şatolar ve saraylar, genellikle bulundukları ülkenin tarihiyle özdeşleşirler. Her ne kadar saraylar, insana huzur veren geniş bahçeler içine yerleştirilmiş olsalar bile, yine de soyluluğun gücünü simgeler ve yapıldıkları günün ihtişamını yansıtırlar. Şatolar ise hem soyluluk hem de askerî güç simgesidirler. Çoğunun zamanının büyük işkencelerine sahne olmuş korkunç zindanları vardır. Hayaletler, ister huzura kavuşamamış ruhlar, ister geçmişin yankıları olsunlar, böyle yerlerde sık sık ortaya çıkmalarına hiç de şaşmamak gerek.


Londra Kulesi
Londra’da Thames Nehri kıyısında yükselen 11. yüzyıldan kalma Londra Kulesi, belki de iyi saatte olsunlu mekanların en ünlüsüdür. Zindanlarına kapatılan binlerce insan arasında ihanet ya da dinsel sapkınlıkla suçlanmış kral ve kraliçeler de vardır.

Zindanlarda işkence ve idam, günlük işlerden sayılırdı. Soylular, Yeşil Kule’de; halktan olanlar ise Tepe Kulesi’nde idam edilir ve hepsinin kelleleri, ibret olsun diye sırıklara geçirilip teşhir edilirdi.

Kule’de çığlıklar, ağlamalar ve ayak sesleri duyulması ve huzura kavuşamamış ruhların görülmesine hiç şaşmamak gerek. Nöbetçiler, ortalıkta kimsecikler yokken atılan taşları rapor ederler. Yeşil Kule’nin üzerinde devasa bir baltanın gölgesinin görüldüğü söylenir. Başsız bedenler anlatılır.

1815’te nöbetçilerden biri, koca bir bozayı hayaletinin saldırısına uğrayarak bayılmış ve ölmüştür.


Versay Sarayı
Paris’in hemen dışındaki Versay Sarayı’nın uçsuz bucaksız bahçelerinde Le Petit Trianon yer alır. Burası, ürkütücü hayaletlerin uğrak yeridir.

Hayaletlerin varlığı, ilk kez 19. yüzyıl sonlarında anlaşılmıştır ve son örnek de geçtiğimiz günlerde bir ziyaretçiye saldıranıdır.

Eleanor Jourdain ile Charlotte Moberley, 1911’de yayınlanan “Macera” adlı kitaplarında hayaletlerin görünümlerini ayrıntılı biçimde çizmişlerdir. Bu konudaki diğer yayınların tanımları da aynıdır. Çoğu kimse, Marie Antoinette olduğuna inandıkları bir kadın gördüklerini söylemektedirler.

Bazı hayaletlerin 18. yüzyıl işçi giysilerine bürünmüş oldukları söylenir ve bütün bunların en ilginci de bazılarının 200 yıldan beri var olmayan koruyu ve evleri gördüklerini söylemeleridir.

Anlaşıldığı kadarıyla Fransız Devrimi öncesinde kırlık olan bu alanlar, günümüzde iyi saatte olsunların mekanı haline gelmiştir. Ya da hayalet gördüklerini söyleyenler, geçmişe bir gidip gelmiş olamazlar mı?

Winchester
Winchester Gizem Evi

Winchester Gizem Evi (Winchester Mystery House), ünlü bir perili evdir. Bu ev, Kaliforniya’da ünlü “Winchester Tüfeği"nin mucidinin oğlu William Winchester’in eşi Sarah tarafından yaptırılan 160 odalı bir konaktır.

Kocasının ölümünden sonra Sarah, Connectiut-New haven’deki başka bir eve çekilmiştir. Spiritüalizmin hızlı gelişiminden etkilenen ve kendisinde de birtakım paranormal yetenekler olduğunu sezen Sarah, bu arada kocasının ruhuyla temas kurmak için birçok medyuma müracaatta bulunmuştur. Çoğunlukla başarısız olan bu girişimler sarasında Adam Coons ile tanışmış ve onun kocasının bir bedduanın tesiri altında olduğunu söylemesinden etkilenmiştir.

Coons’un ona Winchester tüfeğiyle öldürülen kişilerin hayaletleri tarafından rahatsız edilmemek için bir şeyler yapması gerektiğini, yapacağı şey her neyse bunun onlar için ödenecek bir tazminat olacağını söylemesi sonucu Sarah, merhum kocasının ve söz konusu hayaletlerin birlikte yaşayabilecekleri/oturabilecekleri bir ev yaptırmaya karar verdi. Bu amaçla Santa Clara vadisinde 44 dönüm arazisi olan 8 odalı küçük bir ev satın aldı.

1884 yılında bu yerin aranması sırasında gaipten gelen bir sesin ona;

"İşte burası!”

dediği, dilden dile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.

Sarah, evi satın aldığında ne bir kat planı, ne de bir imar projesi vardı. Yine ruhların rehberliğinde çalışmalara başlanıldı ve bu çalışmalar, ölümüne kadar, yani 38 yıl boyunca devam etti. Birçok kişi, hiç durmaksızın evin inşaatıyla uğraştı. İnşaat, ruhsal rehberlerin yönetimine nedeni bilinmeyen çok farzlı bir tarzda gelişti. Bu tarz farklılığı, evi diğer evlerden ayırıyordu.

Kabaca bakıldığında evin 160 odası, 2000 kapısı, 47 adet içinde ateş yakılabilen şöminesi, 40 merdiveni, çok sayıda gizli odası ve geçitleri vardı. Sarah, bu ev için 5,5 milyon doların üzerinde ödeme yaptı. Ancak 36 yılın sonunda ömrü yetmedi.

“Winchester House”, asla bitirilemedi. Bugün evin içinde dolaşan adamların sesleri işitilir. Fısıldaşmalar duyulur. Bazı nesnelerin hareket ettiği, kapıların açılıp kapandığı, kapı tokmaklarının kendiliğinden döndüğü görülür. Her tarafa pişen bir yemeğin kokusu hakimdir.

Tüm bu aktiviteler, gerek görevli bekçiler gerekse kameralar tarafından bizzat tespit edilmiş şeylerdir.

Eski Çağ Şehirleri
İngiltere’nin Garip Eski Çağ Şehirleri

Önbilgi: İngiltere’nin kutsal Eski Çağ Şehirleri, sadece kalıntılar olmaktan çok uzaktır. Gelişmiş antik teknolojiye işaret etmektedirler. Aslında araştırmalar göstermektedir ki, sadece teknoloji değil; bu tür eski çağ yapılarının gizemli iyileştirici güçleri de vardır. Bu yapılar, mükemmel bir dizilişe sahiptir. Bu garip dizilişi kim keşfetmiştir? Düşüncesini nasıl kanıtlamıştır? Bu yapıtlar, eski zaman teknolojisinin genel olarak kabul görenden çok daha ileri olduğunu nasıl kanıtlamaktadır? Bu sorular, derin araştırmaları gerekli kılmaktadır.

Eski Çağ ŞehirleriAlfred Watkins, saygın bir Herefordshireli bira üreticisiydi. İşinden başka şeyle çok az ilgilenirdi. Ancak birgün zaman atlaması oldu ve “eski zaman hafızası"na dönüş yaptı. Geçmişteki gezinti, çok bilgilendiriciydi.

Burada farklı bir kırsal cenaze töreni, tepeleri, tümsekleri kiliseleri ve yol kavşaklarını birleştiren düz bir hat ağı gördü. Bu şaşırtıcı görüşü 1921’de yaşadı.

Önceleri Watkins, bu görüşe inanmadığı gibi bundan hiç kimseye de bahsetmedi. Haritalar ve cetvellerle oturarak topografik özellikleri incelemeyi tercih etti. Görüşünü haritadaki detaylarla karşılaştırdı ve Avrupa’nın bütün kutsal Eski Çağ şehirlerinin bir doğru üzerinde olduğu sonucuna vardı.

Eski çağ şehirleri, 900 tane taş çember, taş sıralar, kaleler, kiliseler ve diğer ayakta duran taşlar içermekteydi. Bu tür taşların en eskisi, Neolitik uzun mezarlar ve höyüklerdir. Hattın üzerine inşa edilmiş kaleler ve kiliseler, kırsal bir manzaraya sahipti ve savunma mevkilerine yerleştirilmişlerdi. Yaygın bir şekilde adlandırıldığı gibi (çünkü hattın üzerindeki yerlerin çoğunun adı ley, lay, lee ya da leigh ile bitmektedir). "Ley hattı"nın ilgi çekici yanı, leylerin sonundaki kutsal kuyuların varlığıdır. Cornwall, Crantock’taki St. Ambrew kutsal kuyusu oldukça ünlüdür.

Eski Çağ Şehirleri

St. Ambrew Kutsal Kuyusu

Aynı zamanda aşağıda ley işareti olarak görev yapan harabe bir kilisenin resmini veriyoruz. Kiliseler, genellikle kutsal yerler üzerine inşa edilmilerdi.

Eski Çağ Şehirleri

Harabe bir kilise. Böyle kiliseler, ley işareti olarak görev yaparlar.

Buluşlarda sık sık olduğu gibi, ley olgusunun başına da aynısı geldi. Birçok insan, ley hatlarına veya dizilişlerine inanmayı reddetti. Ley teorisini aktif olarak lanetlediler ve İngiltere gibi küçük bir adada yapıların bir sırada olmasının açık olacağını iddia ettiler.

Bununla beraber bu teoriye ters düşenler de vardı. Kraliyet Astronomi Birliği’nden Sör Norman Locklyer Stonehenge’nin döngü dizilişine uyum gösterdiğini ilk keşfeden kişiydi.

Stonhenge dizilişinin Grovely kalesindeki neolitik yerleşim ile yaz dönümü açısını oluşturduğu sonucuna vardı.

1967’de Oxford Mühendislik Bilimleri’nden emekli Profesör Alexander Thom, İngiltere ve Fransa’daki 600’den fazla eski çağ şehrini inceledi. Çok detaylı ve titiz bir çalışmadan sonra tarih öncesi insanların onları kasıtlı şekilde astronomik dizilişe soktuğu sonucuna vardı. Thom’un elde ettiği sonuçlar ile daha önceden ley hatları konusunda çekinceleri olan birçok astrolog ve inanmayan, diziliş teorisine inanmaya başladı. Çoğunluğun görüşünde yavaş yavaş büyük bir değişim görüldü.

Eski Çağ Şehirleri

"Deliğin Taşı”. Kuvvetli iyileştirici güçleri vardır.

Ley hatları hakkındaki düşüncelerde genel bir takla attıktan sonra, bir sonraki bomba, ley taşlarının gizli güçleri hakkında idi. Yüzlerce eski taşın iyileştirme gücüne sahip olduğu bulunmuştur. Bu taşların en meşhuru, genellikle “Men-al-tol” denilen"Deliğin Taşı"dır. Bir Cornish leyinin sonunda yer almaktadır.

Birçok diğer diğer eski zaman yapısında olduğu gibi bu taşın iyileştirici güçlere haiz olduğu düşünülmektedir. Raşitizm ve boyun ağrısı olan birçok çocuğu tedavi etmiştir. Ama iyileştirici güç, hasta birine sadece delikten geçebilir ve taşın etrafında dönebilirse etki etmektedir. İyileştirici güçlerinin yanında, ayakta duran taşlar, aynı zamanda ruhsal güçleri de harekete geçirmektedir.

Siyu Kızılderililerinin bazıları, sırtlarını duvara yaslayarak ruhsal güçlerini harekete geçiriyorlardı. Savaşlar esnasında askerler, yumruklarını kayalara bastırarak güç ve cesaret kazanıyorlardı.

Ley hattındaki bu eski zaman yapılarının doğaüstü güçleri olduğu veya olmadığına karar vermek zordur. Ama birçok insanın güç ve cesaret kazandığı ve değişik hastalıklarının tedavi olduğu ve çaresizliklerinden kurtuldukları gerçektir.

Sadece hasta ve ahmak insanların onun varlığı hakkında konuştukları doğru değildir. İstatistikçiler, bilgisayar programcıları, doktorlar, fizikçiler ve astroarkeologlar, garip ley sistemi hakkında konuşmaktadırlar. Hepsi gerçekler ve sayılar toplamışlardır ve bu sorulara çözüm bulmak için birçok deney yapmışlardır. Ama ağır basan soruya cevap bulmak yerine taşların gizemli eski çağ ley dizilişleri ellerinden kurtulmuş ve anlaşılamamıştır.

Meşe Adası
Meşe Adası’ndaki Saklı Hazine

Önbilgi: Meşe Adası (Oak Island) R. L. Stevenson’un kelimeleriyle “Hazine Adası” olarak adlandırılabilir. Yüzyıllar önce birileri gizli amaçları ile para saklamıştı. 1795’ten bu yana hazine avıyla ilgilenen gayretli insanlar, “para kuyusu"nun gizemini çözmeye çalışmaktadır; fakat olumlu hiçbir sonu. elde edilememiştir. Büyük miktarda para harcanmış; ancak "hazine"bulunamamıştır. Gerçek nedir? Hazine, neden her zamanki gibi ele geçirilemez olarak kalmıştır.

Meşe Adası’ndaki gömülü hazinenin keşfinin R. L. Stevenson’un kurgusuyla garip bir benzerliği vardır. Aslında hazinenin gerçek keşfi ve onu çıkartmak için sonradan yapılan çalışmalar, "Haylaz Çocuklar macera Dizisi"nin her şeyini içermektedir. Ancak kurgudan farklı olarak mutlu bir sonu yoktur.

Meşe Adası’ndaki gömülü hazineyi arama hikâyesi, 1795’te başladı. Sadece 16 yaşında olan Daniel McGinnis, Mahone Körfezi’nde küçük bir adanın içine doğru gitti. Adayı dolaşırken yıkılmış meşe ağaçları buldu. Ama aralarında birinin, yaşlı tek bir ağacın ayakta olduğunu fark etti. Aynı ağaç, ilgisini çekmişti. İki arkadaşını çağırdı ve kısa sürede bu üç meraklı genç, kazmaya başladı. Gevşek toprağı küreklemeye başlar başlamadan onları son derece şaşırtan bazı basamaklar buldular.

Kazma izleri olan sert kil duvarlı dairesel bacalar buldular. Ama kazmaya devam ettiler ve 3 metre kazdıktan sonra kil duvarlara yerleştirilmiş meşe kütüklerine rastladılar. Kütükleri çıkarttılar ve 6 metre kazınca bir kil platform daha buldular. Onun sıradan bir meşe ağacı olmadığını ve bölgenin çok özel olduğunu ve belki de değerli bir şey sakladığını fark ettiler.

Üç çocuk daha sonra destek toplamak için geri döndü; ancak hiç kimse gelmedi. Meşe Adası’nın gizemli ışık gösterileri ve araştırmak için oraya giden adamların kaybolması ile tehlikeli bir ünü olduğundan insanlar korkmuşlardı.

Bu tür hikâyeler, coşkulu üç gencin meşe hazinesini bir süre için tamamen unutmasına yol açtı. Bununla beraber 9 yıl süren sessizlikten sonra susuzlukları tekrar su yüzüne çıktı ve üç yetişkin adam, bütün kararlıklarıyla işlerine devam ettiler. Tekrar kazmaya başladılar; fakat birkaç metre kazdıktan sonra çıplak veya Hindistan cevizi yapraklarıyla kaplanmış meşe platformlar bulmaya devam ettiler.

27 metre kadar derinlikten sonra, üzerinde çözülemeyen bir yazı ve garip işaretler olan düz bir taş buldular. O zaman bu buluş, göz ardı edildi. Taşın Halifax’ta sergilenmesi, yarım yüzyıl sonra olacaktı. Orada bir profesör, yazılanları çözmekte başarılı oldu:

"Üç metre aşağıda iki milyon paund!”

Ne yazık ki 20. yüzyıla ulaşana kadar yazı solmuştu ve bu durumda profesörün çözdüğü gerçek olarak kabul edildi ve “Para Kuyusu” için bitmeyen arama hızlandı.

Ancak o üç adam tarafından başlatılan kazı, 19. yüzyılda kuvvet yitirmeden devam etti. Mali kaynakları yeterli olduğu sürece kazdılar. Mali kaynakları kötüleşince yenilgiyi kabul edip geri döndüler. Bir süre için kuyu rahatsız edilmedi. 44 yıllık bir aradan sonra diğer meraklılar, altın hayaliyle riski tekrar aldı ve servetlerini tehlikeye attılar.

Ama her seferinde çabaları Para Kuyusunu sık sık dolduran ani bir su akışı ile engellendi. Kazıcılar ve su arasındaki bu saklambaç oyunu, bugüne kadar devam etmiştir. Henüz hiçbir hazine çıkartılmamıştır. Ama o zamanlar kazıcıları şaşırtan, suyun kuyuyu nasıl doldurduğuydu.

Smith’s Cove’de hazine avcıları, belli bir seviyeye her geldiklerinde su basmasının sebebini keşfettiler. Birisinin 1795’ten önce 30 metreden faz la kazdığına inanılıyordu. Belki de çok değerli bir şey saklamaya çalışıyordu.

30 metre kazdıktan sonra kuyu ve Smith’s Cove’deki sahil arasında 500 metrelik bir tünel inşa etmişti. Orada gerçek saklama yerine herhangi bir girişi engelliyecek bir boru düzeneği yapılmıştı. Kanal, kasten ve devamlı olarak doluyordu. Su, bir hırsız alarmı gibi davranarak bu noktanın ötesine geçilme başarısına izin vermiyordu.

Her şeye rağmen değişik engeller, kazıcıları caydırmadı. 1938’de Edwin Hamilton, 54 metre kazmaya muvaffak oldu. Ancak başarı hala uzaktaydı. Tekrarlanan başarısızlıklara ilave olarak 1963 yılında bir tirajedi gerçekleşti. Emekli bir sirk akrobatı kuyuda çalışırken aniden pompadan gelen dumanların arasında kaldı. Oğlu ve diğer iki adamı, onun hayatını kurtarmak için atladılar; ama hepsi kayboldu. Kazı, o zaman için durdurulmak zorunda kalındı.

Bir Amerikalı petrol jeologu olan Robert Gunfield, kazmaları bir kere daha eline aldığında aradan 4 yıl geçmişti. Para Kuyusu’nun yanında 24 metre genişliğinde ve 39 metre derinliğinde bir kuyu açtı. Ama ne yazık ki hiçbir şey elde edilemedi.

1978’te Triton Ortaklık Şirketi, su dolu boşluğa bir televizyon kamerası indirdi. Kamera, üç göğüs iskeleti ve kopmuş bir el görüntüledi. Dalgıçlar, 70 metreye kadar daldılar. Ama bir kez daha kamera tarafından açığa çıkarılan gerçekler kanıtlanamadı. Hiçbir göğüs iskeleti ya da el bulunamadı.

18. yüzyıldan 20. yüzyılın sonlarına kadar Para Kuyusu’nun gizemi çözülememiş olarak kaldı. Bu aşamada gizem, sonsuza kadar bir bilmece olarak kalacak gibi görünüyor. Belki de 1795’ten önce kuyuyu kazan adam, 19. ve 20. yüzyıldaki bilim ve teknolojik gelişme ile gizemin ortaya çıkacağını düşünmüştü. Ama kesinlikle hatalıydı. Bugüne kadar bütün çabalar boşa gitti.“Para Kuyusu” gizemi, hâlâ çözülememiş olarak duruyor.

Tesadüfler ve Hayat

Önbilgi: Tesadüf nedir? Nasıl ve neden gerçekleşir? Bunlar, tesadüf hakkında sık sık sorduğumuz sorulardandır. Şimdiye kadar hiç kimse, arkalarındaki nedenleri bulamamıştır. Ancak neredeyse herkes, hayatının bir aşamasında ya da diğerinde bu olgunun sonuçlarını yaşamıştır. Ve şaşırtıcı şekilde tesadüfler, hayatın en önemsiz şeylerinde bile olmaktadır.

Hevesli bir genç oyuncu, mülakata katılacaktır. Bu yeteneğini göstermesi için altın fırsattır. Ama rolüne hazırlanması gereken kitap, elinde yoktur. Kitabı her yerde arar; ama bulamaz. En sonunda büyük bir hayâl kırıklığı ile eve dönmek üzere belediye otobüsüne biner. Otobüste elinde kitaplar taşıyan orta yaşlı bir adam, yanında ayakta durmaktadır. Otobüs kalabalıklaştığı için adam, genç adamdan onun için bazı kitapları tutmasını ister. Ama inerken kitapları geri almayı unutur.

Oyuncu, ilk önce ne yapacağını bilemez. Ama sonunda, sadece meraktan ilk kitabı alır ve onun o kadar çaresizce aradığı drama kitabı “Tughlalc” olduğunu görünce şaşırır. Bir sonraki gün mülakata girdiğinde kendisini bir sürpriz daha beklemektedir. Otobüste karşılaştığı orta yaşlı adam, komitenin üyelerindendir. Genç adam, kitabı sahibine iade eder ve teşekkür eder. Komite üyesi de şaşırmıştır.

6 Ağustos 1978’de Papa VI. Paul, ölüm döşeğinde yatmaktadır. 1923 yılında aldığı değerli küçük çalar saati her zamanki gibi yanındadır. Son 55 yıl boyunca saat, Papa’nın en sadık hizmetkârı olmuştur. İtaatkar bir ev hayvanı gibi onu her sabah saat altıda uyandırmıştır. Ama o meşum günde Papa’nın öldüğü saat olan akşam 9:40’ta çalmaya başlamıştır.

Tesadüfler ve Hayat

Papa VI. Paul, 6 Ağustos 1978’de akşam 9.40’ta ölmüş olarak yatıyor.

Bu tesadüf, olayların en garibidir. Ama daha birçok garip tesadüf olayları vardır. Bilim insanlarını, felsefecileri ve matematikçileri aynı şekilde hayrete düşürmelerine şaşmamak gerekir. 2500 yıldan fazladır tesadüflerin gizli mesajlarını açığa çıkarmaya çalışmaktadırlar. Tesadüflerin doğası ve anlamları ile ilgili sorulara cevap vermeye çalışmışlar ve aynı zamanda arkalarındaki gizli kuvvetleri keşfetmeye çalışmışlardır.

M. Ö. 4. yüzyılda Hipokrat, dünyanın birbirine bağlı olduğunu, sular tarafından ayrılmamış büyük bir toprak parçası olduğunu önermiştir. Bu nedenle tesadüfler, birbirlerini arayan uygun etkenlerden başka şeyler değillerdir.

19. yüzyılda ünlü filozof Arthur Schopenhauer, tesadüfleri “birbiriyle bağlantısı olmayan olayların eşzamanlı gerçekleşmesi"olduğu şeklinde açıklamıştır.

Çok daha sonra 20. yüzyılda Dr. Paul Kammerer, günlerce ve aylarca süren insanların günlük konuşmalarını kaydettiği ve yaş, cinsiyet, kıyafet ve buna benzer diğer kişilik özelliklerinin detaylarını yazdığı bilimsel deneyler yaptı. En sonunda Kammerer, "Ardışıklık Kanunu” adını verdiği bir kitapta sonuçları yayınladı. Bu kitapta tesadüflerin ardışık olarak gerçekleştiğini ve birçok bilinmeyen evrensel güçlerin hızlı değişen göstergeleri olduğu sonucuna varmıştı.

Tesadüfler ve Hayat

Wolfgang Pauli (1900-1958), Nobel ödüllü fizikçi, seçkin psikolog C. G. Jung ile beraber Kammerer’in ardışıllık teorisini geliştirmek için eşzamanlılık kavramını tanıtmıştır. Eşzamanlılığın nedensel olmayan prensibi, tesadüflerin oluşmasına yardım ediyordu.

Kammerer’den sonra iki Avrupalı beyin, çabalarını birleştirdiler. Bu iki adam, Wolfgang Pauli ve İsviçreli psikolog ve filozof Profsör Carl Gustav Jung’tu. Her ikisi de tartışmalı konuyu ayrıntılı şekilde araştırdılar ve tesadüflerin “takip edilemeyen prensiplerin görülebilir izleri"nden başka bir şey olmadığı sonucuna vardılar.

Evrende çalışmakta olan tek bir gizemli güç uyumsuz hayatı uyumlu hale getirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle insan hayatının karmaşası ve kaosu üzerine kendi disiplinini kabul ettirmektedir.

Tesadüfler ve Hayat

Arthur Koestler

Daha yakın zamanda bir bilim yazarı olan Arthur Koestler de tesadüfler olgusunu detaylı bir şekilde araştırmış ve onları"kaderin oyunları” diye açıklamaktadır.

Koestler, yoğun olarak çalıştı ve tesadüflerin oluşumuna bilimsel bir temel bulmak için geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. “Kaderin oyunları” terimi, onun tarafından tesadüflerin felsefi anlamını açıklamak için kullanılmıştır.

Bir tesadüfün “kaderin bir oyunu” olup olmadığı bilimsel olarak kanıtlanamaz. Ancak gerçek şudur ki, bütün bu çalışmalarda bir gizem havası vardır. Tesadüflerin gerçekten ne olduğunu, özellikle bu kadar çok garip ve önemli olay bir arada gerçekleşirken, tam olarak bilmek son derece güçtür.

Aslında bütün açıklamalar, bu sorunun sadece ucuna dokunmaktadır. Ama ani anlamlı kazaları mantıken sadece tesadüfler olarak bir kenara atamayız. Evrensel bütünde yerine getirecekleri görevin çözülmesi gereken bir şifresi vardır. Bazı anlamlı olaylara aşağıdaki örnekleri veriyoruz.

1944 yılıydı. Dünya, en zalim savaşlardan birine kilitlenmişti. Nazilerden korkuluyor ve nefret ediliyordu. Bütün dünya, Nazileri yenmeyi ve dünyayı yok olmaktan kurtarmayı planlıyordu. Her harekat, bir kod kelimesi ile planlanıyordu. Çeşitli kod kelimeleri: “Overlord”, “Neptune”, “Utah”, “Omaha” ve “Mulberry” idi.

Çıkartma, 6 Haziran’da yapılacaktı. Garip bir şekilde tüm bu kelimeler, bu önemli günden tam 33 gün önce Daily Telegraph’n bir kare bulmacasında yer aldı. Gizli servis, hemen harekete geçti. Bu kelimeleri bir araya getiren adamı tutukladılar. Ayrıntılı bir soruşturma yapıldı. Gizli servis adamları, tutukladıkları adamın bir Nazi casusu olduğunu düşünüyorlardı. Ama adam, masumdu. Sadece bir öğretmendi ve son 20 yıldır gazete için kare bulmacalar hazırlıyordu. Bu çarpıcı bir ruhsal tesadüf olayıydı.

Ama muhtemelen hiçbir şey, Amerikan deneyimini yenemez. Amerikalı korku hikâyeleri yazarı Edgar Allan Poe, “Arthur Gordon Pyn’in Hikâyesi"nde bir gemi enkazından kurtulan ve açlıktan ölmek üzereyken sonunda 12 yaşında bir çocuk olan Richard Parkar’ı öldürüp yemeye karar veren dört kazazedenin hikâyesini anlatmıştır.

Birkaç yıl sonra kurgu, gerçeğe dönüştü. 1884 yılında bir gemi, çılgın bir fırtınaya yakalandı ve sadece dört kişi kurtuldu. Kamarotu öldürmeye karar verdiklerinde açlıktan ölmek üzereydiler. Daha büyük tayfalar tarafından öldürülen kamarotun adı Richard Parkar’dan başka bir şey değildi.

Bu, ne idi: sadece tesadüf mü yoksa başka bir şey mi?