karanlık taraf
Karanlık Taraf
3. Bölüm


İlluminati Soyu

Uzaylılar ve Yeni Dünya Düzeni’yle ilgili teoriler, Karanlık Taraf hipoteziyle sınırlı değildir. Başka bir uzaylı soyunun, Reptoid’ler ya da Reptilian’ların YDD’yi planlayan İlluminati üstatlarının gerçek kimliği olduğu iddia edilir. Örneğin David Icke’nin savunduğu teorilere göre, İlluminati’yi oluşturan gizli hanedanlar insan değil, Kraliçe II. Elizabeth’in yönettiği ayinlerde kanlarını içmek için çocuk kurban eden ve şekil değiştiren Reptoid’lerdir.

Bu da İlluminati soyu teorisinin bir devamıdır. Bu teoriye göre YDD’yi getirmeye yönelik pan-tarihsel plan, tarihin büyük bölümünde Hıristiyanlığı yıkıp dünyayı ele geçirmeye çalışan gizli bir hanedan cemiyetini temsil eden az sayıda aile tarafından kontrol edilmektedir.

Bu ailelerin genellikle Rockefeller’leri, Rothschild’leri, Wİndsor Hanedanı ve Merovenjleri kapsadığı söylenir. Bu ailelerin yalnızca birbirleriyle çitleştikleri, hatta Icke gibilerin önerdiği gibi farklı bir tür oldukları iddiasına 19. yüzyılın Teosofik “kök ırklar” öğretisinin ve Yahudilerin aslında insan değil, bozulmuş bir alt-insan türü olduğunu öne sürmeye çalışan okült evrimci Ariosofi ve sahte antropoloji ışığında bakılmalıdır.

Aynı teoriler, Holocaust’u haklı göstermek için kullanıldı. Bu yüzden delice, ancak zararsız şaka olmayıp çok tehlikeli olduklarını vurgulamak önemlidir.

Kıyamet

Yeni dünya düzeni teorisinin bir sürümü de Hıristiyan köktenci binyıl görüşüdür. Binyılcılar, Kitab-ı Mukaddes’teki kıyametin yakında kopacağına, bu sırada Mesih’in İkinci Gelişinin Armageddon savaşında Deccal’i yeneceğine ve bunu İsa’nın dünyayı yöneteceği binyılın izleyeceğine inananlardır.

Vahiy Kitabı’na göre Kıyametin başlangıcı, Deccal’in denizden çıkacak ve “her kavim ve her dil ve her millet"i birleştirecek ve Yeryüzünü "kırk iki ay” yönetecek on boynuzlu bir canavarın gelişiyle belli olur.

Bu 42 yıllık dönem, Yeni Dünya Düzeni, görünürde bir huzur ve refah dönemi olacak; insanlığın büyük bölümü aldanıp Deccal’e tapacak ve Canavar’ın sayısıyla damgalanacak, yoksa “damgası olmayan kimse alışveriş edemez”.

Binyılcı komplo teorisyenleri, bu kehanetlerin zaten gerçekleşmekte olduğuna inanır. Küreselleşme ve tek dünya yönetimi aygıtı kavimlerin, dillerin ve milletlerin birleşmesine yol açar.

Deccal, aslında Birleşmiş Milletler, Bilderberg grubu, İlluminati ya da Siyonist-Bolşevik komplo gibi bir kurum olabilir. On boynuzu BM Güvenlik Konseyi’nin ya da Avrupa Birliği’nin üyelerine bir gönderme olarak yorumlanır.

Herkesin alışveriş yapmak için ihtiyaç duyduğu canavar işareti, her yerde hazır ve nazır olan kredi kartları ya da barkodlardır. Ya da aşılama programları adı altında her insana yerleştirilecek mikroçipleri temsil eder.
Tam Paket

En etkileyici komplo teorileri, Nesta Webster’in eserinden ve onun her şeyi kucaklayan “Komplo Tarih Teorisi"nden (bknz. s.172) yola çıkarak bütün bu ayrık öğeleri bir araya getirmeyi sağlar. Örneğin David Livingstone’nin "Terörizm ve İlluminati: Üç Bin Yıllık Bir Tarih” (Terrorism and the Illuminati: A Three Thousand Year History, 2007) kitabında ana hatları çizilen, İlluminati soylarını, Yahudileri, Haşhaşileri, Katolik Kilisesini, İslam’ı, Farmasonları, okült gizli cemiyetleri, Nazileri, CIA’yı ve terörizmi tek bir kapsayıcıplanın içine dahil eden ayrıntılı teorisini inceleyebilirsiniz.

 

Karanlık Taraf


Karanlık Taraf
2. Bölüm


Karanlık Taraf Hipotezi

1980’lerde Yeni Dünya Düzeni ile ilgili komplo teorileri UFO görüntüleri, uzaylılar tarafından kaçırılma olayları ve sığır sakatlamayla (görünürde hiçbir neden yokken sığırların cerrahi hassasiyetle sakatlandığı tuhaf bir görüngü) ilgili teorilerle birleşti.

Kaçırılanların uzaylılar tarafından kaçırıldığına insanlar, söyledikleri GRİLER’in (badem gözlü gri tenli uzaylılar) dünyayı ziyaret etmekte olduklarını gösteriyordu. İddiaya göre Griler, bilinmeyen bir nedenle biyolojik örnek almak ve üzerlerinde deney yapmak için insanları kaçırıyordu

Ufologlar (UFO’ları araştıran kişiler), sığır sakatlamalarıyla bağlantılı üçgen siyah UFO görüntüleri bildirdi. Siyah helikopterlerin ve siyah giyimli gizemli kişilerin bu olayları araştıran herkesi taciz ettiğini iddia etti.

Bütün bu öğeler, bir hava üssünün yakınında tuhaf ışıkları araştıran ufolog Paul Bennewitz’in çalışmalarıyla bir araya gelmeye başlayan bir yapbozun parçaları gibi görünüyordu. Bennewitz, ordudan gizli bilgi almaya başladı. Bu bilgiler,“Karanlık Taraf” hipotezi olarak anılan şaşırtıcı hikâyeyi ortaya çıkardı.

1947’de New Mexico’daki Roswll’de bir uzay gemisi zorunlu iniş yaptıktan sonra Başkan Truman, uçan dairelerle ilgilenecek süper gizli bir konsey olan MJ-12’yi kurmuştu.

1954’te MJ-12, Holloman Hava Kuvvetleri Üssü’nde uzaylılarla bir toplantı yaptı. Böylelikle bir işbirliği anlaşmasına varıldı. İleri uzay teknolojisinin karşılığında MJ-12, uzaylılara Nevada’daki 51. Bçlge gibi gizli üsleri verdi ve örtülü kuvvetlerini kullanarak Griler’in bir uzaylı-insan kırması yaratabilmek için sığırları sakatlayarak ve insan kaçırarak genetik malzeme toplamalarına yardım etti.

MJ-12, bütün hükümetlere sızan ve varlığını örtbas etmek için zihin kontrol teknikleri kullanan, suikastlere başvuran ve Yeni Dünya Düzeni’ni başlatmaya hazırlanan dünyanın gizli efendileri haline geldi. Mars’ta ve Ay’ın karanlık tarafında üstler kuruldu. Hazır olunca MJ-12, uzaylı komplocularıyla birlikte YDD’yi başlatacak, o noktada insanoğlu köleleştirilip imha edilecek ve uzaylı-insan karışımı yeni bir ırk, gezegeni yönetecekti…

Bennewitz’in içeriden bilgi veren kaynağına ek olarak dışarıya sızan MJ-12 belgelerinin bulunması, bu hikâyeyi destekler gibi görünüyordu. Ancak uydurma oldukları çabucak kanıtlandı ve sonunda ABD Hava Kuvvetleri’nin olasılıkla ufolojiyi itibarsızlaştırmak ve meraklı ufologların riske atabileceği gerçek gizli teknolojiyi ve operasyonları korumak için Bennewitz’e yanlış bilgi verdiği de ortaya çıktı. Talihsiz Bennewitz, bir sinir krizi geçirdi.

 / Sonraki Sayfa >>

Karanlık Taraf
1. Bölüm

Yeni Dünya Düzeni mitinin bazı versiyonları o kadar olağanüstüdür ki, bu mite inananlar, cinayet ve terörizmi kışkırtacak kadar ciddiye alınmasalardı gülünüp geçilebilirdi.

ABD’de aşırı sağ, özellikle milis hareketi, İlluminati kontrolünde bir tür gizli cemiyet komplosunun insanlığı felakete götürecek Yeni Dünya Düzeni’ni kurmaya hazırlandığına inanır. Ana hatlarıyla inançları şöyledir:

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların kurulmasıyla planın ilk adımlarını atılmıştır. Bunlar, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması gibi araçlarla güçlerini genişletmeyi ve küreselleşmeyi kolaylaştırmayı başardı. Son mali kriz, planın bir parçası, örneğin yeni bir küresel para planlarına yol açan bir parçası olarak görülür. Domuz gribi gibi salgınlara bile planın öğeleri olarak kuşkuyla bakılır. Küresel anlaşmalarla ve sözleşmelerle iklim değişikliğinin üstesinden gelme çabalarına da aynı gözle bakılır.

Yeni Dünya Düzeni ile ilgili paranoyak fanteziler hakkında bir fikir edinmek için yüzlerce web sitesinden biri tercih edilebilir. Köktenci Hıristiyan web sitesi Overlords of Chaos’ta yararlı bir örnek vardır:

*** Dünya halkının şanssızlığına her şey, Yeni Dünya Düzeni Planına uygun gidiyor. Peki bu Yeni Dünya Düzeni Planı nedir?Az ve öz olarak Plan şudur: Yeni Dünya Düzeni’ni gizli planlayanların Karanlık Gündemi, Nüfusu ve Üremeyi kontrol yoluyla acımasız bir Nüfus Kontrol gündemiyle dünya nüfusunu “doğayla sürekli bir denge içinde” ve “sürdürülebilir” bir düzeye indirmektir. Planlı Ebeveynlikte yiyecek ve içeceklere ilaç katarak, insan yapımı virüsleri ortaya salarak, insan yapımı salgınlarla ve kitlesel aşılama kampanyalarıyla ve planlı bir III. Dünya Savaşı’yla Kitlesel Bir İnsan Kıyımı…

Sonra Karanlık Gündem, Dünya Hükümetine, Dünya Dinine, Dünya Ordusuna, Dünya Merkez Bankasına, Dünya Parasına ve mikroçipli bir nüfusa sahip küresel bir feodal-faşist devleti büyük ölçüde azalan dünya nüfusuna dayatacak. Kısaca dünya nüfusunun yüzde 90’ını öldürmek ve insanlığın bütün boyutlarını kontrol etmek ve böylece herkesi her yerde beşikten mezara kadar yönetmek… ***


Siyah Helikopterler

Yeni Dünya Düzeni mitinin milis sürümünün genel öğeleri, zaten var olan ve kendi askerî ve istihbarat örgütlerini çalıştıran gizli bir devlet aygıtını da kapsar. Bu aygıtın imzası, siyah helikopterdir. Sessizce dolaşmalarını, radarlarda görünmemelerini, hatta görünmez olmalarını olanaklı kılan ileri bir teknolojiyle donatılmış belirsiz uçaklar. Ayrıca Yeni Dünya Düzeni, insanları zombilere ve ne yaptığını bilmeyen amelelere dönüştürmek için zihin kontrol teknikleri kullanır.

Haşhaşilere kadar giden beyin yıkama teknikleri, Richard Condon’un çok satan 1959 romanı “Mançuryalı Aday"da ana hatları çizilen senaryoyu olanaklı kılar. Önce 1962’de sonra 2004’te sinemaya aktarılan romanda bir Amerikalı, farkında olmadan zihni kontrol edilip komünistlerin kölesine ve siyasal suikastçıya dönüştürülür.

Bu gibi kaynakları kullanan YDD komplosu, muhalifleri hapsedeceği ve sistematik olarak imha edeceği yeraltı tesisleri ve toplama kampları kurmayı da kapsayan hazırlıklarını gizliyor. Olağanüstü durumlarda olağanüstü yetkiler verilen Federal Acil Durum Yönetim Ajansı’nın Anayasa’yı askıya alıp YDD planının ilk adımlarını atacağı, yaygın bir inançtır. Milis gruplar, Federal Hükümetin oluşturduğuna inandıkları tehdite karşı silahlanacak kadar teoriyi ciddiye alıyor ve 1993 Waco kuşatması gibi olaylar, YDD güçlerinin işi olarak görülüyor.

Federal Hükümete yönelik paranoya ve öfke, milis hareketinin sempatizanı Timothy MCVeigh’in 1995’te Alfred P. Murrah Federal Binasını bombalayarak 168 kişiyi öldürmesine yol açtı.

Sonraki Sayfa >>

Masonlar ve Yahudiler Dünyanın Kontrolünü Nasıl Ele Geçirdi
Masonlar ve Yahudiler Dünyanın Kontrolünü Nasıl Ele Geçirdi

Kategori: Komplo Teorileri

Tapınak Şövalyeleri, masonlar, İlluminati ve Yahudiler, aslında bağlantılı değildi. Waishaup’un İlluminatisi, Avrupa monarşilerini devirmeyi planladığından ilk şüpheli, bu yeni gruptu. 1790’tan itibaren dağıtılan el ilanları, Terör’ü İlluminati’nin başlattığını iddia ediyordu.

Amerika’da İlluminati paranoyası başlamıştı. Mason olan George Washington, yeni kurulmakta olan ülkeye İlluminati’nin sızdığını söylemişti. Mason olmayan Thomas Jefferson, bir keresinde İlluminati’nin amaçlarına hayranlık duyduğunu yazdığı için üye olmakla suçlanmış ve itibarını savunmak zorunda kalmıştı.

1792’de Fransız yazar Cadet de Gassicourt, “Molaylı Jacques’in Mezarı” kitabında dağıtılan Tapınak Şövalyeleri’nin Fransa monarşisi ve Katolik Kilisesi’nden intikam almak için dört yüz yıl beklediğini anlatıyordu. Saklanmak için masonların arasına karışmışlardı.

1797’de İskoç mason ve ilk sirenin mucidi John Robinson, kısa ama etkili bir kitap yazdı: “Masonlar, İlluminati ve Başka Cemiyetlerin Gizli Toplantılarında Avrupa’Nın Tüm Devletlerine ve Dinlerine Karşı Kurduğu Komploların Kanıtları”.

Temelde İlluminati’nin Fransız masonların arasına karıştığını ve devrimin planlandığı ilk Fransız Jakoben kulüplerinin böyle ortaya çıktığını iddia ediyordu.

Bu esnada Fransız göçmen, eski ci

Abbe de Barruel, Tapınak Şövalyeleri, masonlar ve İlluminati’yle ilgili bütün teorileri birbiriyle ilişkilendirdi. İran’ın eski tarihine kadar giden pek çok eski gizli cemiyetleri de öyküye dahil etti. Tapınak Şövalyeleri, Masonlar ve İlluminati, ilk defa kadim, mistik bilgilere sahip olan, uzak pagan geçmişinden aldığı güçle ulusları sallayabilen cemiyetler olarak tasvir edildi.

Birkaç ciltten oluşan çalışması, dönemin en başarılı yayınlarından biri haline geldi. 1806’da Barruel, “Anılar"ını okuyan bir İtalyan hayranından bir mektup aldı. İtalyan, gizli cemiyetlerin gerçekten de Fransız Devrimi’ni planladığını, ama bunu kötü niyetli bir Yahudi sektinin buyruğuyla yaptıklarını anlatıyordu.

Bu Yahudiler, Hıristiyanların mülklerini ele geçirmeyi amaçlıyor, Hıristiyan inancını yasaklamak veya yok etmek, Yahudilerin yönettiği bir dünya yaratmak istiyorlardı. Abbe de Barruel, onların şeytani eylemlerini tespit etmişti:

1.) Tapınak Şövalyeleri, 1119’daki Haçlı seferlerinden sonra Tapınak Dağı’nın tepesinde Kral Süleyman’ın M.Ö. 1000’de inşa edilen tapınağında bir karargah kurmuşlardı.

2.) Masonlar, ritüellerini Kral Süleyman Tapınağı inşaatı çevresinde kurmuşlardı. Bu yüzden hem Tapınak Şövalyesi hem de Yahudi olmak zorundaydılar.

3.) Bundan dolayı Tapınak Şövalyeleri, masonlar, İlluminati ve Yahudiler, hep birlikte Fransız Devrimi’ni başlatmışlardı.

Yeni Dünya Düzeni’nin Yeraltı Karargâhı: Denver Uluslararası Havaalanı
Yeni Dünya Düzeni’nin Yeraltı Karargâhı: Denver Uluslararası Havaalanı

9 Eylül saldırılarından beri hava yolunu kullanan herkes, havaalanlarının yolcuların büyükbaş hayvan sürüsü yerine konduğu, Baalzebub’un şeytânî ahırları olduğunu bilir. Bu dev binaları milyonlarca dolar harcayıp sakinleştirici sanat eserleri, etkileyici tasarımlarla süsleyip perakende satış mağazaları ve fast-wood cennetleriyle doldurmaları yetmiyor. Uçak yolculuğu, artık çok keyifsiz, havaalanları da uzak durulması gereken yerler…

Ancak bir havaalanı, burada bir sinsilik gören çok sayıda komplo teorisyeninin ilgisini çekti ve onların ilgisi, şampuan şişeleri, tirbuşonlar ve tırnak makasları yüzünden ayrıntılı aranmaktan bile beter.

Colorado, Denver’in eski Stapleton Havaalanı yetersiz kalınca, şehir ve ilçe yönetimi, büyük bir havaalanı inşaatı için plan yapmaya başladı. Şehrin 25 mil dışında, Manhattan’ın iki katı büyüklüğünde bir tesis inşa ettiler. Geleceği de düşünülerek inşa edilen havaalanı, ABD’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük havaalanıdır. Bu ölçüdeki her yapı gibi terminalin tasarımı ve dekorasyonuna büyük önem verildi. Benzersiz çatısı, Rocky Dağları’nın koni şeklindeki zirvelerini anımsatacak şekilde tasarlandı.

Endişeli kimselerin dikkatini ilk çeken şey, havaalanının içindeki sanat çalışmalarıydı. Arkasından başka suçlamalar yağmaya başladı. Bu iddialardan başlıcaları şöyleydi:

Şeytânî Sözcükler
Şeytânî Sözcükler

Bazı komplo teorisyenleri, yerde yazan sözcüklerin satanist, masonik ya da Yeni Dünya Düzeni’nin gizli koduyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü. “Cochetopa”, “Sisnaajini” ve şaşırtıcı “Dzit Di Gaii”. Sonradan bu sözcüklerin bazı coğrafi bölgelerin Navajo yerlilerinin dilindeki karşılıkları olduğu anlaşıldı. Kötücül göndermeler oldukları iddia edilen sözcüklerden “Kraaksma”ve “Villarreal”, havaalanının heykelleri ve resimlerini yapan sanatçılar Carolyn Braaksma ve Mark Villarreal’in soyadlarıydı.

Ürkütücü Duvar Resimleri

Ürkütücü Duvar Resimleri
Ürkütücü Duvar Resimleri

Sanattan pek anlamıyoruz; fakat bir güvercini süngüleyen gaz maskesi takmış bir askerin resmini kısa süre içinde en uzaktaki uçuş kapısına yetiştirmeye çalışırken, ruhumuzu hafifletecek türden bir resim olmadığını biliyoruz. Diğer tuhaf resimler arasında tabutlar arasında bir Navajo kadını, ölü bir Yahudi kadın ve ölü bir Afrikalı-Amerikalı kadını sayabiliriz. Sanatçı Leo Tanguma, resimlerini yaparken nelerden ilham aldığını anlattı ve bunları barış ve kardeşliğin galip geldiği şiddet ve trajedi sahneleri olarak nitelendirdi.

Masonlar ve Yeni Dünya Düzeni
Masonlar ve Yeni Dünya Düzeni

Havaalanındaki tuhaf plakalarından biri, masonların kare ve pusulalarını taşımasının yanında, Colorado’daki iki büyük mason locasının katlarını anlatır. Bunların hepsi, havaalanının açılışı sırasında mühürlenen bir zaman kapsülündedir. Bazıları, bunun amacı bilinmeyen fütürist bir “tuş takımı” olduğunu söylerken, “Yeni Dünya Havaalanı Komisyonu” adlı bir organizasyonun simgeleri, onlar için daha da ürkütücüdür.

Denver havaalanı yetkililerinin açıklamasına göre Yeni Dünya Havaalanı Komisyonu, tesisin açılış törenlerinin organizasyonunu yapan bir grup yerel şirketin ortak adıydı ve bu adı seçmelerinin nedeni, Denver’de “yeni dünya çapında” bir havaalanı yaratmanın amaçlanmasıydı. Masonlar, havaalanı projesinin son taşının yerleştirilmesi törenine katılmışlardı. Bu, beklenmedik bir şey değildi. Masonlar, neredeyse 200 yıldır kamu binaları için temel ve köşe taşları dikiyor, kamu binalarına nişan taşları bırakıyorlardı. Diğer yandan insanların son zamanlarda her yerde karşılaştığımız yeni Feng Shui yani “mekan temizleme” modası hakkında homurdandığını duymuyoruz.

Masonik Büyük Salon

Bir başka iddia da, terminalin büyük bölümünün “Büyük Salon” adını taşıması ve bunun da mason localarında bulunan bir odanın adı olduğudur. Dünya üzerinde toplantı odaları ya da yemek odalarına “Büyük Salon” denen masonik binalar vardır. Fakat masonik binaların çoğunda bu adı taşıyan bir bina olduğu doğru değildir. Chinon’dan Disneyland’a, şatolarda daha fazla büyük salon var.

Nazi Pistleri
Nazi Pistleri

Günümüzde modern havaalanlarının çoğu, pratik iki yönlü paralel uçak pistlerini tercih ediyorlar. Denver’de durum böyle değil. Yukarıdan bakınca, pistlerin terminal binasından diklemesine çıktığını ve gerçekten de bir “Svastika”yı andırdığını söylemek mümkün. Komplo teorisyenleri, bunun, Yeni Dünya Düzeni’nin totaliter gücünü gizlice sergileyen faşist bir mesaj ya da eski Germanik güç ürününün kopyası olduğunu iddia ediyorlar.

Gizli Yeraltı Karargâhı
Gizli Yeraltı Karargâhı

Denver Havaalanı hakkında en sık yinelenen suçlamalardan biri, devasa ve gizli bir yer altı askeri karargâhının üzerine inşa edilmiş olduğu iddiasıdır. İnşaatın bütçesi 1,7 milyar dolar olacakken en sonunda 5,5 milyar dolara yaklaştı. Düz ve geniş bir alana inşa edildi. Fakat milyonlarca ton hafriyat yüzünden yeraltına devasa bir şey inşa edildiği söylentileri yayıldı.

Komplo teorisyenlerine göre havaalanının altında hükümete ya da Yeni Dünya Düzeni’ne veya her ikisine de ait çok katlı gizli bir karargâh var. Yazar Alex Christopher, havaalanının altındaki tünellerde çalıştığını iddia etti ve yeraltında tutuklular için geniş hapishaneler, mide bulandıran elektromanyetik güçler, içinden kamyon geçebilecek büyüklükte, siyasi tutsaklarla dolu dev açıklıklar olduğunu anlatmıştı…

Valenzetti Denklemi (Valenzetti Equation)

Valenzetti Denklemi (Valenzetti Equation)

Enzo Valenzetti, 1920 yılında doğmuş İtalyan bir matematikçidir. Normal insanlardan farklı olduğunu 16 yaşında doktorasını yaparak göstermiştir. Valenzetti, bir matematikçi olmasının yanında kendisini asıl ünlü yapan şey, bulduğu denklemdir. Bir matematikçi olarak Birlemiş Milletler bünyesinde çalışmıştır. Bu bile ortada bir tuhaflık olduğunu göstermektedir. BM, Valenzetti’den insanlığın sonunun ne zaman geleceği hakkında bir çalışma yapmasını ister. Valenzetti, çalışmaları sonucu 4, 8, 15, 16, 23 ve 42 adlı sayılardaki denklemi bulur. (Valenzetti Equation)

Valenzetti, bu denklemi yeryüzünde şu ana kadar doğmuş tüm insan sayısından savaşlar, hastalıklar, açlık gibi birçok etkeni göz önüne alarak oluşturmuştur. İnsanoğlunun sonunun ne zaman geleceğini dakikası dakikasına bulmuştur. Peki bu denklem nasıl açıklanıyor ya da ne anlama geliyor? Rakamlarla ilgili çok az şey biliyoruz. Örneğin; Valenzetti’nin oğlunun 8 Nisan doğumlu olması yani 08.04. İşin trajikomik tarafı işte burası. Valenzetti, denklemin sırlarından kimseye bahsetmemiştir, en azından biz öyle biliyoruz ve tesadüfe de bakın adamımız tek uçaklı motorda okyanus üzerinde uçarken uçağı okyanusa çakılır ve ölür. Ne yazık ki denklemin sırları da Valenzettiyle ölür, tabi BM’ye denklemin sırlarından bahsetmediyse…

Valenzetti Denklemi (Valenzetti Equation)

Valenzetti’yi en yakından tanıyan isim, Gary Troup adında bir şirket sahibidir.“Valenzetti Equation” adında bir kitap çıkarır. Kitabı artık piyasada bulamazsınız tükenmiş ya da yok edilmiştir. Gary Troup da bir uçak kazası sonucu ölmüştür.(tesadüfün böylesi) Gary Troup’un bu denklemle ilgili Bad Twin adlı bir kitap daha çıkaracakken ölmesi üzerine kitap yarım kalmış ve basılamamıştır.

Bu “resmi hikâye”nin bir de gayri resmi yönü var. Söylentilere göre Valenzetti’nin bulduğu bu denklemden haberdar olan Danimarkalı bir işadamı olan Alvar Hanso, kendisiyle iletişime geçer ve onun, kurduğu Hanso Vakfı bünyesinde çalışmasını sağlar. Bu vakfın temel amacı da insanlığı, yaşayacağı bu kötü kaderinden kurtarmak. Valenzetti’nin bu vakıfla çalışmaya başladıktan sonra da“ölümünün senaryosu”nun oynandığı ve aslında kendisinin ölmediği, hatta Temmuz 2006′da İtalya’da San Remo’da görüldüğü bile söyleniyor…

Yukarıdaki satırlarda anlattığımız “Lost” dizisindeki efsanevi “Valenzetti Denklemi” ve meşhur 4-8-15-16-23-43 sayıları, tamamen senaristlerin yarattığı, hayali bir durum. Fakat dünyanın sonunu hesaplayan bir denklemin varlığı, hiç de hayal ürünü değil. Bilâkis saygın bilim adamlarının üzerinde uzun süre çalışıp, tartıştıkları bir gerçek. Tüm bu “insanlığın sonu”nu hesaplama süreciyse 1960 yılında başlıyor…

1960’ta, “Science” dergisinde Heinz von Foerster imzasıyla yayımlanan bir makale, bilim çevrelerinin dikkatini üzerine toplamış ve tartışmalar yaratmıştı. Avusturyalı fizikçi Foerster, tarihten o güne gelen verilerden hareketle dünya nüfusunun, 13 Kasım 2026’da“sonsuz” noktasına ulaşacağını iddia etmekteydi. Foerster’in bu iddiası, “Kıyamet Denklemi” olarak anılmıştı, fakat henüz denklem yerine tam olarak oturmamıştı. Gerçekten de aradan 23 sene geçti ve tarihler 1983 yılını gösterirken İngiliz astrofizikçi Brandon Carter, insanlığın sonunun matematiksel olarak apaçık ne zaman geleceğini ortaya koyan bir çalışma yayımladı ve iddiaları filozof John Leslie tarafından da desteklendi. Carter’in açıklamasına kadar başka bilim adamları da bunun mümkün olabileceğini söylemişler, hatta çalışmalar yapmışlardı. Örneğin J. Richard Gott, Holger Bech Nielsen gibi bilim adamları da bu tarihin hesaplanması konusunda çalışmalarıyla katkıda bulunmuşlardı. Peki, Foerster’dan başlayıp sayılan isimlerle devam eden bilim adamlarının ortaya çıkardığı denklem, nasıl bir hesaplama yapmaktadır? Kıyamet denklemi, şu ana kadar doğmuş insan sayısından yola çıkarak, insan neslinin ne zaman sona erebileceğini hesaplamaya çalışmaktadır.Uzaktan Zihin Kontrolü
Uzaktan Zihin Kontrolü

Kategori: Komplo Teorileri
Boğaziçi Üniversitesi Elektromanyetik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selim Şeker: "İnsan beynindeki noktalar arasında öyle yerler var ki, bunların uyarılması durumunda kişi, adam bile öldürebilir. Yine aynı yöntemle kişiye uzak bir mesafeden kalp krizi geçirtilebilir.“

ABD ve Rusya’nın, 1950’den bu yana üzerinde çalıştığı, insanları istendiği gibi yönlendirmeye yarayan beyin kontrol silahının, 1970’li yıllarda Türkiye üzerinde kullandığı iddia edildi.

Bu iddiaya göre, 5.000 insanımızı kaybettiğimiz, insanın ideolojisi uğruna annesini, kardeşini veya en yakınını öldürmekten çekinmediği sağ-sol çatışmasının arkasında, beyin kontrol silahı olduğu ileri sürülüyor.

Çip veya beyne sokulmuş elektrotlara ihtiyaç duyulmadan insan beyninin kontrol altına alınması anlamına gelen beyin kontrol silahı, uzmanlara göre, verilen telkinlerle İstenildiğinde insanı terörist haline sokabiliyor. İnsana, ruhsal ve bedensel acı yaşatabilen bu sistemin, 1980 öncesi Türkiye üzerinde kullanıldığı iddiası ise dehşet verici…

Ciddiye alınması gereken bu kuramı ileri süren isim ise, bu alanda uzmanlaşmış Emekli Kurmay.Albay Baha Kadıoğlu… Kadıoğlu, Silahlı Kuvvetler Dergisi’nde yayımlanan bir makalesinde, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor: "Türkiye, 1970’li yıllar içinde beyin kontrol yöntemlerinin harp şeklinde uygulandığı ve bunun korkunç kâbusunun yaşandığı bir ülke olmuştur.”

Bu görünmez harbin gelecek yıllarda da devam edeceğine dikkat çeken Kadıoğlu, “Bu harbin yalnızca fizikî tedbirlerle önlenmesi mümkün görülmemektedir. Alınacak tedbirleri öğrenmek için en kısa zamanda parapsikolojik çalışmalara girmek mecburiyetindeyiz.” uyarısında bulunuyor. Aksi halde, bu tür müdahalelere maruz kalınabileceğini söylüyor.

Zihin Kontrolü

CIA ve MOSSAD, Beyin Kontrolüne Büyük Önem Veriyor

Memory Center Neropsikiyatri Merkezi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Nevzat Tarhan da istihbarat örgütlerinin – özellikle CIA ve MOSSAD’ın – bu konuya büyük önem vermekte olduğunu söylüyor:

“Bu konularda CIA, NSA, Alman İstihbaratı, MOSSAD, KGB çok detaylı çalışmalar yapmışlardır. Hangi noktada oldukları belirsizdir. Fakat Zihin Kontrolü psikolojik savaş için de kullanılmaktadır”

Rusya sistemine uygun insan yetiştirmek için beyin kontrol silahına önem verdi. CIA eski başkanlarından Richard Helms, Watergate soruşturmalarında Warren Komisyonu’na verdiği bilgilerde şöyle demiştir:

“Yapılan araştırma göstermiştir ki SSCB, kendi sisteminin isteklerine uygun politik görüşe bağlı olacak şekilde, halkının davranışlarını düzenleyebileceği bir kontrol teknolojisi geliştirmeye çalışmaktadır. Bundan böyle aynı teknolojiyi daha karışık bir yaklaşımla, bilgiler kodlanarak insan hedeflerine yöneltilebilecektir. Bu, insan zihinleri harbi olacaktır.”

Zihin Kontrolü

Elektromanyetik Dalgayla Kalp Krizi Geçirtilebilir

Bilim adamlarına göre, insanların zihinleri kontrol altına alınabilir. Boğaziçi Üniversitesi Elektromanyetik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selim Şeker, İnsan beyni, elektronik bir cihaza benziyor. Şeker, “İnsan beynindeki noktalar arasında öyle yerler var ki, bunların uyarılması durumunda kişinin adam bile öldürmesi mümkün.” diyor.

Yine aynı, elektromanyetik dalga yöntemi ile kişiye uzak bir mesafeden kalp krizi geçirilebileceğini ileri süren Şeker, şöyle devam ediyor: “Bu durum, devlet başkanları için bile geçerli. Ülkelerin, yeni teknolojiden haberdar olmaları ve konu ile ilgili araştırma yapmaları gerekiyor. Türkiye, bu konuda çok geride kalmıştır. Bizler, bilim araştırmalarına bütçe ayıramıyoruz. Zaten bu alanda yapılan araştırmalar, oldukça pahalı. Biz daha bir profesöre bilgisayar dahi tahsis edemiyoruz. "Zihin Kontrol” teknolojisi, dünya için oldukça önemli ve yeniçağın silahı. Bu konuda Türkiye de gerekli önlemi bir an önce almalı"

Başbakanlara Bile Suikast Düzenlenebilir

Prof. Dr. Şeker, parapsikoloji olaylarının gerçek olduğunu ve insan beyninin çözülemeyen yapısı ile ilgili olduğunu belirterek, ABD’nin bu alanda yüklü miktarda paralar ayırdığına değiniyor.

“Özellikle NATO görevi yapan subaylara veya yurtdışındaki istihbaratçı personele, ya da bazı kilit noktalardaki bürokratlara özel bir eğitim ve operasyondan geçirdikten sonra istediklerini yapabilirler” diyen Selim Şeker, şu dikkat çekici ifadeleri kullanıyor: “Başbakanlara bile operasyon yapabilecek durumdalar ve Türkiye bu konuları bilmiyor, kendini savunamıyor. Sonuçta Türkiye mutlaka bu operasyonlara maruz kalmaktadır. İntihar bombacılarının veya PKK militanlarının ilaçlanmış olma olasılıkları çok güçlü. Pek çok İnançlı militanı El-Kaide militanı gibi servis etmek tabii ki mümkündür. Fakat sorun, CIA ve yabancı istihbarat örgütlerinin hangi noktada olduklarının bilinmemesinden kaynaklanıyor”

Zihin Kontrolü

Uzaktan Kontrol, Uydurmadan mı İbaret?

Örneğin Elektromanyetik dalgalarla uzaktan insan beyninin etkileneceği konusu uydurmadan ibarettir, böyle bir teknoloji yoktur. Ama insan beyni kimyasal maddelerle ve diğer psikoloji veya nörobilim teknikleri ile etkilenebilir, istenilen doğrultuda yönlendirilebilir. Zihin kontrolü ile ilgili anlatılan her şeye inanmamak gerekir; çünkü zihin kontrolü konusunda gerek literatürde, gerekse İnternet’te çok fazla dezenformasyon vardır.

GLOCK


Şifre GLOCK mu?

Türkiye’de son zamanlardaki karanlık eylemlerin altından hep Glock marka suikast silahı çıkıyor. İşgalden sonra ABD’liler tarafından Irak’taki yerel güvenlik birimlerinde çalışan polislere Glock marka silahlar verilmişti. Ancak daha sonra Glock marka tabancaların bir bölümü Türkiye’de ortaya çıktı. Silahlar Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sokulmuştu.

Danıştay ikinci daire üyelerine yönelik saldırı Türkiye’yi sarsarken, saldırıda kullanılan silahın Glock marka olması yine kafaları karıştırdı. Özellikle son birkaç yıldır ardı ardına yaşanan suikast girişimlerinin hemen tamamında aynı silahın kullanılması dikkat çekiyor. Ancak bir başka dikkat çeken olay ise glock marka suikast silahlarının ABD’nin işgali altındaki Irak’tan Türkiye’ye sokuluyor olması. Emniyet güçleri tarafından son zamanlarda yapılan operasyonlarda, K. Irak’tan Türkiye’ye sokulmuş çok sayıda Glock Marka suikast silahı ele geçirilmişti.

ABD, Irak’taki polislere dağıtmıştı

Glock marka suikast silahı ilk olarak Irak’ta gündeme gelmişti. Irak’ın işgalinden sonra ABD’liler tarafından Irak’taki yerel güvenlik birimlerinde çalışan polislere Glock marka silahlar verilmişti. Ancak daha sonra bazı operasyonlarda Irak’ta güvenlik birimlerinin kullanması için, ABD tarafından dağıtılan Glock marka tabancaların bir bölümü Türkiye’de ortaya çıktı.

2005 ve 2006’da arttı

Glock’la ilgili bir başka ilginç bilgide son iki yılda Türkiye’ye kaçak yollarla giren Glock marka silah sayısındaki artış. Özellikle son aylarda Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep gibi sınır illerinin yanı sıra Denizli ve İstanbul da yapılan çeşitli operasyonlarda çok sayıda glock ele geçirildi. En son şubat ayı ortalarında Gaziantep’de gerçekleştirilen bir operasyonda bir TIR’ın kasasına gizlenmiş 34 adet glock marka suikast silahı ele geçirilmişti. Yine bir süre önce Şanlıurfa’da yapılan bir operasyonda Türkiye’ye Kuzey Irak’tan sokulmuş 33’ü glock marka olmak üzere, 35 adet tabanca ele geçirilmişti. 2005 yılı sonunda da İstanbul’da bir eve düzenlenen baskında çok sayıda glock ele geçirilmişti.

Türkiye’ye Irak’tan giriş yapan çok sayıda glock marka silah Türkiye’yi sarsan son iki suikast olayında Türkiye gündeminin en çok tanıdığı marka oldu. Bir süre önce Türkiye’yi sarsan Rahip Santaro’nun öldürülmesinde ortaya çıkmıştı. Trabzon’daki Santa Maria Kilisesi Rahibi Santoro’da glock marka silahtan çıkan kurşunlarla vurulmuştu. Şimdi de son yılların en büyük suikastlerinden biri olan Danıştay saldırısında da Glock marka silah kullanılması silahın yeniden tartışma konusu olmasına neden oldu.

Tam suikast silahı

Avusturya yapımı “Glock” marka silahlar, plastik yapısı nedeniyle x-ray de tesbiti zor olduğu için “Hayalet Silah” olarak anılıyor. Hafifliğine karşın kapasitesi 17 mermiye çıkabilen tabancalar tam suikast silahı olarak tanımlanıyor. Resmi fiyatları 5-10 bin dolara yükselebiliyor. Ancak Irak’tan kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan Glockların 500 ila 1000 dolara alınabildiği belirtiliyor. Öte yandan Irak’ta yaklaşık 15 bin glock marka silahın kayıp olduğu ve bunların önemli bir bölümünün yine kaçak yollardan Türkiye’ye sokulmuş olabileceği kaydediliyor.

Sürüngen İnsansılar ve Şeytânîler (Reptilian Humanoid and Illuminati)
David Vaughan Icke

Kategori: Komplo Teorileri

«Illuminati; dünyayı yöneten komite, binlerce yıl önce dünya dışından gelen sürüngen bir ırk ve insanların üremesi sonucu ortaya çıkan melezlerden oluşur.» David Icke
Dinazoradamlar (dinosauroids), kertenkeleadamlar (lizardmen), Draconialılar ve Saurialılar gibi ifadeler de kullanılmaktadır. Sürüngen insanımsılar, doğaüstü güçlere sahip ve zekaca çok gelişmiş sürüngen-insan karışımı varlıklardır. Mitolojide, bilim kurguda ve okült çevrelerde geçen bir kavramdır. Bu teorilerden bazılarına göre Alpha Draconia adı verilen bir yıldız sisteminden gelmişlerdir. Riley Martin, John Rhodes ve David Icke gibi komplo yazarlarının kitaplarında bu yaratıklardan bahsedilmektedir.
Komplo yazarı David Icke, dünyayı ve insanlığı kontrol altında tutan bir sürüngen insanımsılar grubundan bahsetmektedir. Hayli ileri bir iddiasına göre George Bush ve İngiliz Kraliyet ailesi bu sürüngen insanımsılar soyundandır.[1]
David Icke, 1990’dan beri, "dünyayı gerçekte kim ve ne kontrol ediyor konusunun ful – time araştırmacısı" oldu.

Icke, Dünyanın "Elit" veya “Illuminati” olarak adlandırılan gizli bir grup tarafından yönetildiğini söylüyor. Gizli dünya hükümetinin, Babil Kardeşliği olarak bilinen Reptilian insansılar (sürüngen) ırkından oluştuğunu ve George W. Bush, Kraliçe Elizabeth II ve Kris Kristofferson dahil, bir çok seçkin figürün gerçekte Reptilian olduğunu yazdı.

Icke, Rothschild ailesi olarak bilinen küçük bir Yahudi grubunun da “Reptilian soyundan" olduğunu, Adolf Hitler’i finanse ettiğini ve…Nazilerin Musevi katliamını desteklediğini iddia etti. Icke, Rothschild’ların Yahudi değil, reptil (sürüngen) olduğunu belirtti.[2]
Icke, dünyayı uzaylıların yönettiğini söylüyor. Bu uzaylı sürüngen-insan melezlerinin de köklerinin Orta Doğu’da, yani Türkiye, İran ve Irak’ın bir bileşimi olan bölgedeki dağlarda yerin altında olduğunu ve oradan çoğalıp dünyayı kontrol altına aldıklarını anlatıyor. Tarihin çeşitli dönemlerinde aynı bölgeden tekrar tekrar çoğalıp yayıldıklarını söylüyor. Başka bir yazısında da bunların yerin altındaki mağaralarda yaşadıklarını söylüyordu.[3]

Sürüngen İnsansılar ve Şeytânîler (Reptilian Humanoid and Illuminati) - David Vaughan Icke

Gizli hükümet

Icke’nin fikirlerinin kalbinde, dünyanın Rockefellers and the Rothschilds gibi bankerler ve işadamları tarafından finanse edilen gizli bir hükümet tarafından kontrol edildiği, Nazilerin Musevi Katliamının, Oklahoma şehrinin bombalanmasının ve 11 Eylül 2001 saldırısının, onlar tarafından finanse edildiği ve organize edildiği inancı vardır. Bu bireyler dünya çapında gerçekleşen olaylar düzenliyorlar, sonra elit kesim halkın ‘bir şey yapılmalı’ karşılığını alıyor ve sonra kontrolü/gücü arttırıyorlar. Icke, bundan problem – reaksiyon – çözüm olarak bahsediyor.

Reptilian İnsansılar, Reptilian Humanoid

Reptilian İnsansılar

1999’da, Icke, Gezegenin Babil Kardeşliği olarak adlandırılan Reptilian (sürüngen) insansılar ırkı tarafından kontrol edilen Yeni Dünya Düzeni tarafından yönetildiğini yazdı. Şöyle yazdı: "Benim kendi araştırmam, Reptilian kontrolünün ve manipülasyonunun başka bir boyuttan dördüncü boyutun alt bölümünden yönetildiğini öne sürüyor.
"Diğer insanlar, bunu alt astral boyut olarak bilir, kara büyü ritüelleri olan demonların ve kötü niyetli varlıkların yuvası…" Icke’ye göre, reptil melezi Reptilian – insan DNA’sı, onların eğer insan kanı içerlerse, sürüngenden insan formuna değişmelerini sağlıyor.
Reptilian grubu bir çok ünlü/seçkin insanı ve pratik olarak her dünya liderini kapsıyor.Örneğin,İngiltere’nin Ana Kraliçesi, George W. Bush, Hillary Clinton, Harold Winson, Tony Blair. Bu insanların ya kendileri Reptilian veya sürüngenler için çalışıyorlar. Rothschilds, Rockefellers, İngiliz Kraliyet ailesi ve ABD’nin ve dünyanın geri kalanının idareci politik ve ekonomik aileleri bu AYNI soydan geliyor. Züppelik nedeni ile değil, genetik yapılarının sağladığını taşımak için – Reptilian – memeli DNA kombinasyonu onların şekil değiştirmesini sağlıyor çünkü. Icke, Galler Prensesi Diana’nın öldürülmesinin nedeninin, Diana’nın, Charles ve Camilla’nın satanik bir ritüel ile kurban edilen bir çocuğa sahip olduklarını keşfetmesi olduğunu söylüyor.

Ayrıca, Diana’nın sırdaşı Christine Fitzgerald’a göre, Diana’nın, İngiliz Kraliyet ailesinin sürüngenler ile bağlantıda olduğunu ve Diana’nın onların şekil değiştirdiklerini gördüğünü yazdı. Reptilian olan George W. Bush’un, 11 Eylül olayında anahtar bir rol oynadığını yazdı. Icke, ırksal ve etnik bölünmelerin sürüngenler tarafından geliştirilen bir illüzyon olduğuna ve ırkçılığın Illuminati’nin gündemini ateşlediğine inanıyor.

reptilian humanoid

Tanrıların Oğulları

Sürüngen ırkı 200,000-300,000 yıl önce bir Annunnaki-insan hibridi(Adam?) olarak ortaya çıktılar. Ben eminim ki, dış dünyadan gelen ırklar ayrıca, yeryüzündeki geniş insan çeşitliğinin üretilebilmesi için insan soyu ile çiftleşti. Fakat, ben burada sürüngen gruplar üzerine odaklanıyorum, çünkü onların arzuları insanların yaşantılarını kontrol ve manipüle etmektir. Açıkçası buradan daha karanlık bir hikayeye geliriz, fakat yeteri kadar ve neler olup bittiğini göstermek için elimizde kanıt yoktur. Daha da bakınca, daha açık görüngüler şunlardır: sürüngenler Marsta yaptıklarını, burada da yapmışlardı. Türler arası çiftleme ile ana popülasyona sızmışlar ve ele geçirmişlerdi. Bu bana, onlar yeryüzüne geldiklerinde, zaten Martianların arasında sürüngen-aryan melezlerin zaten var olduğunu gösteriyordu. Annunakiler ve Martianlar veya Aryanlar için birinci temel yerleşim, milattan önce 4800’ler civarındaki Venüs afetinden sonra, Türkiye, İran ve Irak dağlarıdır. Ne zaman ki sular geri çekildi, onlar ve hibritleri buradan yeniden ortaya çıktılar. Kurak ve cansız topraklarda gelişmiş uygarlıkları(Sümer, Mısır, Babylon(İsrail) ve İndus Alley) yaratanlar onlardı. Annunaki sürüngenlerinin göründükleri önemli bir merkez de Caucasus dağlarıdır ve bu merkez de onların hikayede tekrardan ve tekrardan çıktıkları bölgeydi. Ben bu bölgede bu türlerin, çok daha önemli planlanmalara ve düzenlenmelere gittiklerini hissediyorum: muhtemelen insan-sürüngen hibrid geçiş türünü ürettikleri mekan yeraltında. Bu bölge ile ilgili bir araştırma da, insanların Rh (veya rhesus) kan grup numaraları ile ilgili. Sık sık doğumdan kısa bir süre sonra yeni doğan bebekler, mavi bir renk almaktadırlar. Bu durum “mavi kan” ve diğeri de “gerçek mavi” olarak isimlendirilen kraliyet kan bağıyla aynı orijinden olduklarını göstermektedir. Mavi kan bağının Martianlara ait oldukları ve Martianların da kendi kan bağlarıyla birlikte geldikleri yerler olduğu söylenir/speküle edilir. Beyaz insanlar, siyah ve Asyalılara göre Rh(-) negatif kan grubuna daha uzaktırlar.[4]

Sanke Man

Problem-reaksiyon- çözüm

Problem – reaksiyon –çözüm David Icke tarafından geliştirilen bir terimdir. Icke, bunu bir kriz (problem) yaratma, bu krizi çözmek için bir eylem çağrısını (reaksiyon) bekleme, sonra eyleme geçme (çözüm) stratejisi olarak tanımlıyor,bunun arkasına gizli bir gündem, güç kazanma var. Örneğin, bir hükümet bir problem yaratır, suçu başkalarına atar; insanlar, kendi haklarını vermeye istekli olarak hükümetin yardım etmesini isteyerek reaksiyon gösterir ve hükümet krizden çok önce planlanmış olan çözümü sunar.

Örnekler David Icke’den:

İnsanların hoşuna gitmeyecek bir şey ortaya koymak istiyorsunuz. Bu, polise daha fazla güç, temel özgürlüklerin daha çok erozyona uğraması, hatta savaş bile olabilir. İnsanlara bunları açıkça önerirseniz, insanların bunlara karşı reaksiyon göstereceğini bilirsiniz. Böylece, önce bir PROBLEM yaratırsınız, suç oranını arttırırsınız, daha fazla şiddet yaratırsınız, terörist bir bomba, hükümetin çökmesi, ya da savaş çıkarmak için Saddam Hüseyin gibi Illuminati kuklalarından birini alırsınız.Birisinin bu problem için suçlanacağından emin olursunuz, bunların arkasındaki gerçek insan olan sizin suçlanmayacağınızdan emin olursunuz. Böylece, bir "avanak” yaratırsınız, Amerika’da Timothy McVeigh veya Lee Harvey Oswald için bu terim kullanılıyor. Sonra, ürettiğiniz olay ile ve kimi suçladıkları ile ilgili insanların neler düşündüklerini anlatmak için kendi medyanızı kullanırsınız. Bu bizi ikinci aşamaya getirir, insanların REAKSİYONU – "Bu devam edemez ; ONLAR bununla ilgili ne yapacaklar ?“
Bu ONLARIN, yarattıkları probleme açıkça ÇÖZÜM sunmalarını sağlar – küresel gücü veya daha fazla temel özgürlüklerin sınırlanmasının bir merkeze bağlanması gündemlerini ilerleten yeni yasalar. Bu teknik insan zihni ve duyguları üzerinde her zaman kullanılır. Bazı komplo teoristlerinin inandıkları, problem – reaksiyon – çözüm taktiğinin örneklerinden bazıları: Hitler’in gücünün boyutunu hızlandıran Reichstag Yangını (tarihçiler bunun nedenini bilmiyor), İspanya – Amerika Savasını hızlandıran USS Maine (ACR-1) in batması (nedeni bilinmiyor) ve Küba’nın işgâli için halk desteği üretmek için ABD planı olan Northwood Operasyonu. [2]

Reptilian Humaned ve Illuminati

Reptilian Humaned ve Illuminati

Dünyayı kontrol etmeye çalışan ve kendi global faşist devletini sunmayı bekleyen güç, yani benim “Illuminati” adını verdiğim şebeke, eğer önceden tahmin edilemezse koskoca bir hiçtir.

New York ve Washington şehirlerinde yaratılmış olan inanılmaz korku, tüm insanlığın genel zihninde, bir “Problem – Reaksiyon – Çözüm” zinciridir ve bu büyüklükte bir olayın gerçekleşmesini -geçmiş yazılarımda da okuduğunuz gibi- birkaç yıldır bekliyordum. Bir savaş veya nükleer bir terörist aracı olabileceğini düşünmüştüm, ama görevine başlama gününde de yazdığım gibi, global planın hız kazanarak öne sürüleceği Bush başkanlığı döneminde muazzam bir şeyler olacaktı.

Dünyanın global merkezi faşizme hızla itilmekte olduğu süre de bile, olaylar Illuminati planının öngördüğü zaman takvimine uyacak hızda gelişmiyordu. Ve globalleşme planlarına ve özgürlüğe yaptıkları tecavüzlere karşı çıkan kesim, gün boyu artmakta. Planın birdenbire, muazzam bir sıçrayışla, gelişmesini ve sunulmasını sağlayacak “çözümler”in sunulması için, insanlığın toplu olarak zihinlerini korku, panik ve güvensizlik duygularıyla sarsacak ve dağıtacak, devasa büyüklükte etkisi olan bir şeylerin yaratılmakta ve yapılanmakta olduğu açıktı. Bu, ayinsel olarak oldukça önemli 9. ayın 11. gününde Amerika’da gördüklerimizdir – 911 Birleşik Devletler’deki acil durumlar için kullanılan numaradır. Ayinsel ve gizli kodlar, Illuminati’nin yüklendiği her şeyin altında var.

Ve, bu zihni felç eden gaddarlıklar, Illuminati planının, insanoğlunun zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel kölelikleri için başlattığı dönemin sonu değil, tam tersine başlangıcıdır. Terörizm tehdidini (“kendi” terörizmleri!!), “özgür ve demokratik” dünyanın, (etki olarak) bir dünya ordusu ve dünya hükümeti oluşturması ile suçlu gördükleri güçlerin – ki gerçek suçlu güçler bu “özgür” dünyanın güçlerinden başkası değil – bulunduğu ülkelere ve ülkelerin insanlarına savaş açma hakkı olarak kullanarak, daha fazla ölüm ve yıkım yaratılacaktır. Müslüman insanlar ile olası bir savaş da son olmayacak ve esas son için bir araç olacak – yine ayni güçlerin yönettiği, geriye kalan komünizm güçleri ile bir çatışma. Unutmayın ki, Illuminati her ülke, her “terörist” grup ve bu terörizme “karşı” olan her kuruluş içerisinde işlev görmektedir. Yalnızca, her “taraf” içerisinde temsilciye sahip olarak, Illuminati oyunu kontrol edebilir ve oyunun sonucunu başlamasından evvel bilebilir. Illuminati’nin İslam dünyasında yöneticileri var, tıpkı sözde “özgür dünya”da (yakında göreceğimiz gibi) olduğu gibi. Örneğin; Saddam Hüseyin, bilinçli bir Illuminati piyonunun – baba George ve oğul George Bush gibi – her özelliğine sahiptir. (bak…kitap: and the truth shall set you free)

Bu ayinci, duygusuz, sürüngen zihnin tahmin edilebilirliği, ABD felaketini takip eden haberler dünyasında çok rahat görülebilir.Bu tür durumlarda her zaman ne olduğuna bir göz atın ve göreceksiniz ki, plan hemen hemen her olayda hep aynidir. Olay gerçekleşmeden önce, başkasının cezasını çekecek, kurban edilecek avanak daima suçu üstlenmeye hazırlandırılmıştır. Böylece halkın düşünceleri ve zihni tehlikeli spekülasyonlar yaratmaktan uzaklaştırılmış ve önceden belirlenmiş bir hedefe yönlendirilmiş olur. Kennedy suikastinden sonra, bu hedef Lee Harvey Oswald idi; Oklahoma olayından sonra Timothy McVeigh; ve şimdi de karşımızda Osama Bin Laden.

Bin Laden, çok fazla yanlış bir yola sevk edilmiş olabileceği gibi, bu hafta olanlardan benim sorumlu olduğum kadar sorumludur. Başkan Kennedy ölmeden de ÖNCE, nasıl Lee Harvey Oswald’ın geçmiş bilgileri açığa çıkarılmışsa, şimdi de felaketin gerçekleşmesinden hemen sonra en kesin bir düzen ve ahenk ile Bin Laden ismi tanıtılmış durumda.

Elle tutulur bir şey değil de daha çok ağızla, bu adamın Afganistan dağlarından, muazzam büyüklükteki bu operasyonu gerçekleştirmiş “Dev Adam” olduğu fikri, normal zeka seviyesine sahip herkesle dalga geçmekten başka bir şey değil ve saçmalıktan ibarettir. (bak…Bin Laden ile görüşmüş gazeteci Robert Fisk’in makalesi) Burada, bir bomba paketinden veya zihni kontrol edilmiş herhangi bir fanatiğin bombalı arabasını Kudüs’teki bir restaurant içerisine sürmesinden bahsetmiyoruz. Dört ticari dev uçak ayni anda Amerikan hava boşluğunda Amerikan havaalanları üzerinden kaçırılmalı ve de yüksek derecede spesifik hedeflere 45 dakika içerisinde uçurulmalıdır. Bu nasıl olabilmişti? Çünkü içeriden yapılan bir işti, nedeni bu.. Amerika Birleşik Devletleri’nin içerisinden yönetilip yönlendirilmiş ve dünya boyunca bulunan Illuminati örümcek ağının diğer bölümleri ile birlikte A.B.D. “İstihbaratı”nın yüksek mertebeleri tarafından planlanmış bir işti.

Şimdi, emrine amade zihni kontrol edilmiş servete sahip bir ordu ile, zihnin programlanması ve onu aktif hale getirecek tetiğin çekilmesi ile, Illuminati bu insanlara herhangi bir şeyi yaptırabilir. Bu uçakları kaçırıp onları binalara doğru uçurmadan sorumlu olan kişiler, bilinçli zihinlerinde, inanmaya programlanmış oldukları “neden”e inanmışlardı. Ama gerçekte, onlar bu uçakları kaçırıp uçurmuyorlardı, onların programları bunu yapıyordu. Zihin kontrolü, şimdi o kadar ileri ki, böyle bir programlama neredeyse çocuk oyuncağıdır.

Tanrı aşkına, bu terör A.B.D. İstihbaratı’nın bir başarısızlığı değildi. Planı ortaya çıkarmakla yükümlü değildiler ve uçaklara silahlar sokmak, eğer sistemi kontrol edenlerden destek alıyorsan, düşünüldüğünden çok daha kolaydır. Duydum ki, bu bir başka “Pearl Harbor” olayı imiş, evet öyledir. ..And The Truth Shall Set You Free kitabında, diğer kitaplarda ve çalışmalarda okuyabilirsiniz ki Amerikan hükümeti Japonlar’ın Pearl Harbor’a saldıracağını önceden bilmekteydi, ve buna rağmen hiçbir önlem almadılar, hiçbir şey yapmadılar. Niçin ? Çünkü bunun olmasını spesifik bir neden için istiyorlardı – Başkan Roosevelt’in (Bush’lara kan bağından akraba olan) daha önce, -yalnızca seçilmek uğruna-, “Amerika bir savaşa karışmayacak” demesinin tam tersine, Amerika’nın 2. Dünya Savaşı’na girişini garanti altına almak için Pearl Harbor olayına gereksinim duyuyorlardı. Problem – reaksiyon – çözüm. – ve bu haftanın korkunç olaylarında da gerçekleşen aynen bu.

Saldırıların kötü sonuçlarından hemen sonra, “Suçu bin Laden’e atın” kampanyası, daha önceden hazırlanmış bir plan gibi, sunuldu. Cumhuriyetçi Senatör ve Illuminati yardakçısı, Orrin Hatch, örneğin, CNN’e, FBI’dan yüksek rütbeli bir bilgi aldığını ve bin Laden’in benzeri görülmemiş saldırıların arkasında olduğunu söyledi. FBI’da yapmış olduğu kısa toplantıya dayanaraktan, Hatch “Biraz bilgim var” dedi. “FBI’dakiler, bu olanların arkasında Osama bin Laden’in bulunabileceği ve bu dehşetlerin onun imzası olabileceği sonucuna vardılar”. Tamam, daha fazla devam etmene gerek yok Orrin, mesajı aldık ve sen de görevini yaptın.

Daha sonra, çok uygun bir şekilde, iki uçağın kaçırıldığı Boston havaalanı’nda bulunan şu kiralık arabanın hikayesi elimize ulaştı ki bu araba… evet… hazır olun… Kuran’ın bir kopyasını ve ticari uçakları nasıl uçuracağımızı gösteren bir kılavuz video kasetini içermekteydi!!! Periler ülkesinde miyim, harikalar diyarında mı ? Arabada, Bin Laden’den teröristlere görevlerinde şans ve başarı dileyen bir mektup bulduklarını iddia etmediklerine çok şaşırdım. Belki de bunu yarın “bulmayı” planlıyorlardır, ha? İnanılmaz bir saçmalık, tabii ki öyle, ama birçoğu buna inanacak. Ve, önümüzdeki günlerde ve haftalarda, “bin Laden bağlantısı”nın, daha birçok imal edilmiş “kanıt”larının, sistematik olarak ortaya çıkarıldığını göreceğiz.

Ve işte soru: Kim faydalanıyor ? Illuminati bir dünya hükümeti ve ordusu, bir dünya para birimi ve sistemi ile merkezi global finans diktatörlüğü ve kontrolü istiyor. Mikroçiplenmiş insanlar ve sürekli, her an her türden gözaltında bulunacak bir topluluk ve medeniyet istiyor. Ve kendilerini, korkmaya inandırılıp programlanmış oldukları şeylerden kurtarabilecek yetkililere gücünü ve sorumluluğunu veren korku dolu, yumuşak başlı, boyun eğen, köle gibi itaat ve hizmet eden bir insanlık istiyor.

Yeterince komik ve ilginç olaraktan, “Amerika’da gerçekleşmiş bu korkunç olaylardan kim faydalanıyor?” sorusunun yanıtı çok basit: Yukarıda sayılan isteklerini sunmak isteyen herhangi biri. 9-11 felaketi şu anlama gelir:

* Illuminati, şimdi, kendi propaganda makinesinin halkı suçlu olarak görmeye inandıracağı herhangi birine misilleme yapma ve ondan intikam alma mazeretini elinde bulunduruyor. Müslüman hedeflere karşılık yapılacak saldırılar,dünya üzerinde, özellikle de Orta ve Yakın Doğu’da muazzam tesirli anlaşmazlıklar, çarpışmalar, zıtlıklar ve karışıklıklar çıkarabilecek potansiyele sahiptir ve Illuminati’nin çekebileceği olası bir tetiktir. Bu olasılığın sonrasında, çarpışmaları ve anlaşmazlıkları artırıp genişleterek, Rusya ve Çin’in de karışmasını sağlayabilecek fırsatlar sayısız olabilecek derecede fazladır. Bir Üçüncü Dünya Savaşı, Illuminati planının bir parçasıdır ve şimdi yaşadığımız olaylar, domino taşları düştükçe, bunu gerçekleştirmeye yetecek yolu açabilir.

* Blair ve diğer “dünya liderleri”nden gelen “Amerika ile birleşmiş özgür dünya” deyimi, “terörizme karşı savaş”ı savaşmak için bir dünya ordusu ve polis gücü kurmak için bir araya gelmenin kodudur. Şimdiden, Bilderberg kontrolü altındaki NATO (beklemede olan dünya ordusu) bu tür bir destek için söz vermiş durumda ve toplu bilincin o kadar anlaşılabilecek bir şekilde beyni yıkanmış ki şu anda birçok insan, asılsız ve katı olarak kanıtlanmamış hedeflere karşılık yapılacak Amerikan ve NATO terörist saldırılarını, sırf terörizme karşı savaşmak adına, destekleme durumunda ve hevesindedir. Bu siyasetteki hayret verici çelişki, A.B.D. şehirlerindeki zulümleri takip eden, böğürmekte ve şiddetini artırmakta olan beyin yıkama sayesinde, kör olmuş çoğunluğun bakış açılarından kaybolacaktır.

* Böylesine dikkatlice hesaplanmış bir “intikam alma ve misilleme” planı sonucunda, anlaşmazlık ve çarpışmalar artarken ve kızışırken, askeri gücün merkezileşmesi için baskı ve Amerikan ile dünya nüfusunun gücünü teslim etmeye hevesliliği ve istekliliği, Illuminati propaganda makinesinin şeytani etkisi altına girmiş her ülkeye istenilen anda saldırı ve işgal yapabilecek bir dünya ordusu yapılanıp oluşana dek hızla artacaktır.

* İnsanlığın bütünsel zihni, özellikle de Amerikalı halkınki, şu anda anlaşılabilir bir şekilde derin bir travma altındadır. Bu insanlar, bütünsel bir travma-temelli zihin kontrolüne tabi tutulmuşlar ve bunun tesiri altına girmişlerdir ki herhangi bir zihin kontrol edicinin veya araştırmacısının size söyleyebileceği gibi, travma geçirmiş bir zihin, öneriye açık bir zihinle eş anlamdadır. Bu nedenle, travma sonrası atılacak olan adım, olayları istenilen modelde görüp algılamak için halkın beynini yıkayacak programlamadır.

* “Yeni Dünya Düzeni”nin, yani merkezi kontrole sahip faşist global devletin, karılaştığı ve karşılaşmakta olduğu en büyük engellerden biri de, birçok Amerikan insanın sahip olduğu ruhtur. Self-determinasyon (kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi hakkı) haklarının global askeri, politik ve ekonomik kontrole verildiği gerçeğiyle yüzleştikleri anda, birçoğu buna hiddetle karşı çıkacaktı. Ülkelerinin ve sistemlerinin getirdiği bütünsel emniyet, güven ve gurur anlayışı, muazzam büyük askeri ve ekonomik güçlerinin oluşturduğu temeller üzerine kurulmuştu. Bu, aslında, John Wayne mentalitesinin bütünsel bir versiyonu – “bize bulaşmayın, bizimle uğraşmayın – burası Amerika”.. Bu mentaliteden doğan şey, bir millet ve ülke olarak kendilerine duydukları bütünsel güvendir. Ve şimdi, hep beraber gördüğümüz gibi, kendi güven anlayışları, bu güçlü kimlikleri ve tek başına ayakta durabilecek kuvvete sahip oldukları inançları, yıkılıp yok olma tehlikesi altına girmiş bulunmaktadır.

* İlginç olan da, kaçırılan uçakların hedeflerinin, Amerika’nın güçlü kimliği ve güvenliğinin en büyük simgeleri olmasının –yani Pentagon; askeri kudretlerinin simgesi, ve Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kuleleri; ekonomik kudretlerinin simgesi – hiç bir şekilde tesadüf olmamasıdır. Bu, esas olarak Amerika’ya yapılmış bir saldırı değildir, Amerika’nın imajına ve hayaline yapılmış bir saldırının ta kendisidir. Ruhlarını ve inançlarını kır, “Amerikalı” olma ayrıcalıklı anlayışlarını kır,; Amerika’nın kendine olan güvenini kır; onları muazzam bir korku ve esaslı bir güvensizliğin içine bırak; ve Amerika’nın Illuminati global ve merkezi diktatörlüğü altına girmesine izin vermeyecek en büyük ve belirgin engeli aşmışsın demektir. Şimdi, bu bahsettiğimiz Amerikan ruhu, güçlü kimliğinin ve güvenliğinin sarsılması ile daha da fazla zedelenmiştir – tıpkı geçmişte Oklahoma olayında ve okullardaki silahlı saldırılarda olduğu gibi -. Ama, buna ek olarak da, her şey çarpıcı olarak artacaktır. Bu noktada, Amerikalıların bu oyunların bir kuklası olmayı reddetmeleri ve terörizmi kınayan yetkililerin ayni terörizmden sorumlu olduklarını fark etmeleri yaşamsaldır.

* Amerika’yı 1996’da ilk kez ziyaret ettiğimde, “Özgürlük Ülkesi”nin gerçekte nasıl kontrol altında bir topluluk olduğunu gördüğümde (hâlâ daha Kanada kadar kötü değil) sersemlemiştim. Şimdi, bu trajedinin arkasından, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler, işgal ve saldırı tesiri altında gözaltında tutulabilecek kaleler olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Amerikan insanının ağzından “Biri Bizi Gözetliyor” toplumunun hızlı genişlemesine karşılık tek bir aksi söz çıkmayacağı kesinlik kazanmıştır. Problem – Reaksiyon – Çözüm… “Teröristleri durdurmak” için insanların mikroçiplenmesi kampanyasının sunulmasını ilerleyen zamanda dikkatle izleyin lütfen.

* Bir ekonomik felaket, Illuminati’yi ve planını açığa çıkarıp üzerinde araştırma yapanlar tarafından, çok önceden tahmin edilmişti. Tek para birimine ve global ekonominin merkezi kontrolüne karşı çıkanlar engelini aşmak için, Illuminati’nin ihtiyacı olan şey şu anki sistemi yok edecek büyük bir küresel ekonomik çöküntü yaratmak ve çöküntünün üstesinden gelmek için tek yolun merkezi global kontrolden geçtiği düzmecesini insanlara kabul ettirmektir. Problem – Reaksiyon – Çözüm… Bu, saldırıların neden Amerika’nın ekonomik sisteminin kalbinde patlak verdiğinin bir başka sebebi ve göstergesidir – ve bu, ayni zamanda, niçin katliamdan günler önce global ekonomik durgunluğun dünya medyasında sıvalandığını açıklamaktadır. Şimdi, böyle bir çöküntüyü dilediklerince yaratmak için ellerinde bomboş bir kağıda sahiptirler ve yakında global ekonomik kuruluşların “ekonomik krize bir yanıt bulmak ve çare düzenlemek” için biraraya geldiklerini göreceğiz. Aslında, ülkelerin G7 toplantıları bu işlemi çoktan başlatmıştır.

Bu, yukarıda sayılanlar, New York ve Washington şehirlerindeki ölüm ve yıkımın, Illuminati planına sağladığı avantajlardan sadece bir kaçıdır – ki üstüne basa basa vurguluyorum, bu Amerikan felaketi, A.B.D. sınırları içerisindeki güçler tarafından bizzat düzenlenmiştir. Bu felaketlerden sorumlular ve onların kişilikleri, insan olmayan varlıklar tarafından sahiplenilmiştir ve birçok insanın bir ineğin ölümüne ve kesilip acı çekmesine duyduğu saygı ve acıma duygusu, bu sorumluların insan hayatına duyduğu saygı ve acıma duygusu ile eşdeğerdedir. Sürüngen zihni, gelişmemiş bir duygusal seviyeye sahiptir ve bundan dolayı da ne kadar korku ve ahlâksızlık içine batarsa batsın, bu durumun sürüngen zihninde hiç bir duygusal karşılığı yoktur. Bunun örneklerini görebilmek için, yalnızca, bu kadar muazzam acılarla dolu görüntüler sonrasında, duygusuz, belli başlı hareketlere dayalı, önceden yazılmış konuşmaları yapan George W. Bush ve İngiltere Başbakanı Tony Blair’i izlemek yeterlidir. Ayni klasmana, Prenses Diana’nın cinayetinden sonra ekranlara yansıyan İngiltere Kraliçesi de girmektedir. Reagan, en azından profesyonel bir aktördü. Bush ve Blair bir okul müsamelesinde bile yer alamaz.

Acaba George W. Bush bu yok edici katliamların o gün gerçekleşeceğini biliyor muydu? Ne sanıyorsunuz ?? Peki ya Tony Blair? Ne sanıyorsunuz ?? Fakat, buna rağmen, onlar da, çok daha kuvvetli güçler tarafından kontrol edilmekte olan bu oyundaki piyonlardır ve de amaçlarına ulaştıktan ve rollerini oynadıktan sonra, onlar da katliamlara maruz kalanlar kadar kolay harcanabilecek şahıslardır. Kendi görüşümce; ben, “global terörizm” senaryosunu sağlamlaştırmak maksadı ile Bush’un veya Blair’e çok yakın birinin kurban edilmesine, bir saniyeliğine bile şaşırmam. Ve, muhakkak ki, eğer Bush giderse, yeni başkan seri katil Dick Cheney olacaktır. (bknz.."The Biggest Secret”). Bulunduğumuz noktada, kazıklar çok derine saplanacaktır, çünkü global faşizme geçiş için son darbe, son itiş başlamıştır.

Dünya artık eskisi gibi olmayacak, bu doğru, fakat her tehlike içerisinde bir fırsat vardır. Ve savaşı değil barışı, ‘birkaçın diktatörlüğünü’ değil ‘herkes için özgürlüğü’ arayan bizler, bu büyük çoğunluk… şimdi yapmamız gereken şey aynanın karşısına geçip kendimize bakmak ve bu delilerin tımarhanelerini yaratmalarını nasıl durduracağımızı kendimize sormak.

Şikayet etmek artık yeterli değil. Kaçmak da artık bir seçenek değil, çünkü yakında kaçabilecek hiç bir yer kalmayacak. Zaman, bazı kıçları bazı sandalyelerden kaldırma ve oturup onları boklarını yemeyi durdurma zamanıdır. Medyadaki telefon katılımlarını bombardımana tutup başka bir gerçeklik versiyonu sunma şansını elde edebilir ve ne zaman sizi hattan koparırlarsa, tekrar tekrar bağlanabilirsiniz; herkese, gerçekte ne olduğunu görebilmelerini sağlayan yeni bir bakış açısına hangi kaynaklardan ulaşabileceklerini söyleyebilirsiniz; bu veya diğer konulardaki makaleleri bildiğiniz herkese e-mail, fax, posta aracılığı ile yollayabilirsiniz; özgürlükler tehdit edildiği anda faşist devlete karşı BARIŞCIL protestolar organize edebilirsiniz; insanları belirli toplantılarla biraraya getirebilir ve medyanın size sunmayacağı bilgiyi tartışma ve özümseme imkanı yaratabilirsiniz; KORKULARINIZI KAYBEDİN VE BU KÜSTAH DİKTATÖRLÜĞÜN YÜZÜNE KARŞI TAHAMMÜLSÜZ OLUN. UNUTMAYIN; BU DİKTATÖRLÜK YALNIZCA ONDAN KORKTUĞUMUZDA VE ONUN TARAFINDAN YILDIRILDIĞIMIZDA KURTULUP YAŞAYABİLİR.

Eğer yalnızca, ilk olarak, hayatımızı bu yönde adamaya, mükemmel bir kararlılıkla, karar verirsek ve hiç bir yıldırma ve göz korkutma seviyesi ve sonuçlarından etkilenmeyip o muazzam kararlılığımızı kırmazsak, yapılabilecek çok ama çok şey vardır.[5]

Tıbbi olarak, Dimethyltryptamine adlı uyuşturucu ilacı alanların halüsinasyon esnasında sürüngen-insan karışımı yaratıklar gördükleri rapor edilmiştir.[1]

Reptilian Humanoid (English Language)

Reptilian Humanoid (English Language)

Reptilian humanoids are a common motif in mythology, folklore, science fiction, fantasy, conspiracy theories, and in cryptozoology and ufology. Depending on context they are known by many names, including Snakepeople, Reptoids, Dinosauroids, Lizardfolk, Lizard People, or Lizardmen.

Mythology

Reptilian humanoids of varying depictions have appeared in the myths and legends of various cultures.

Europe

Cecrops I, the mythical first King of Athens was half man, half snake. This is illustrated, for example, on a frieze on the Pergamon Altar in Pergamum. In these images from Pergamum, some of which depict gigantomachy, one sees the giant Klyteros with huge serpents between his legs. Boreas (Aquilon to the Romans) was the Greek god of the cold north wind, described by Pausanias as a winged man with serpents between his legs. The ancient Greek cult of Glycon worshipped a snake god who had the head of a man. The Lamia, a child-devouring female demon from Greek mythology, was half woman, half serpent.

India

In Indian scriptures and legends, the Nāga (Devanagari: नाग) are reptilian beings said to live underground and interact with human beings on the surface. In some versions, these beings were said to have once lived on a continent in the Indian Ocean that sank beneath the waves. Indian texts also refer to a reptilian race called the “Sarpa” (Devanagari: सर्प). The Syrictæ of India (not to be confused with the Sciritae of ancient Greece) were a legendary tribe of men with snake-like nostrils in place of noses and bandy serpentine legs.[citation needed]

East Asia

In China, Korea and Japan, underwater realms are referred to where the Dragon Kings and their descendants live, as well as a lineage of humans descended from a race of dragons[citation needed]. This lineage was often claimed by East Asian emperors, who were believed to be able to change from human to dragon form at will[citation needed].

Biblical

In the Book of Genesis, God punishes the serpent for deceiving Eve into eating the fruit of the Tree of Knowledge of Good and Evil by decreeing, “Upon thy belly thou shalt go, and dust shalt thou eat all the days of your life” (Genesis 3:14 KJV). Traditionally, many have felt this implied that the serpent (a snake or reptile) had legs before then. It is therefore sometimes portrayed in Western art as a humanoid with a snake’s tail, and sometimes lizard-like feet, as in a detail from Bosch’s Last Judgement.

Mesoamerica

Quetzalcoatl in reptilian humanoid form
Quetzalcoatl, the “feathered serpent”, was the creator god and sky god of the Aztecs. He was variously depicted as a man, a serpent, or a reptilian humanoid.

Evolutionary thought experiment

Overview

A model of the hypothetical Dinosauroid, Dinosaur Museum, Dorchester

A theoretical reptilian humanoid has also been the focus of a widely discussed thought experiment in speculative evolution. In particular, in 1982 paleontologist Dale Russell, curator of vertebrate fossils at the National Museum of Canada in Ottawa, conjectured a possible evolutionary path that might have been taken by Troodon Stenonychosaurus dinosaurs had they not all perished in the K/T extinction event 65 million years ago. The essence of this thought experiment was that bipedal predators (theropods) which existed at that time, such as Troodon, could have evolved into intelligent beings similar in body plan to humans. Over geologic time, Russell noted that there had been a steady increase in the encephalization quotient or EQ (the relative brain weight when compared to other species with the same body weight) among the dinosaurs. Russell had discovered the first Troodontid skull, and noted that, while its EQ was low compared to humans, it was six times higher than that of other dinosaurs. If the trend in Troodon evolution had continued to the present, its brain case could by now measure 1,100 cm3; comparable to that of a human. Troodontids had semi-manipulative fingers, able to grasp and hold objects to a certain degree, and binocular vision.

Description

Russel proposed that this Dinosauroid, like most dinosaurs of the troodontid family, would have had large eyes and three fingers on each hand, one of which would have been partially opposed. As with most modern reptiles (and birds), he conceived of its genitalia as internal. Russell speculated that it would have required a navel, as a placenta aids the development of a large brain case. However, it would not have possessed mammary glands, and would have fed its young, as birds do, on regurgitated food. He speculated that its language would have sounded somewhat like bird song.

Criticism

Russell’s thought experiment has been met with criticism from other paleontologists since the 1980s, many of whom point out that Russell’s Dinosauroid is overly anthropomorphic. Gregory S. Paul (1988) and Thomas R. Holtz Jr., consider it “suspiciously human” (Paul, 1988) and argue that a large-brained, highly intelligent troodontid would retain a more standard theropod body plan, with a horizontal posture and long tail, and would probably manipulate objects with the snout and feet in the manner of a bird, rather than with human-like “hands”.

In cryptozoology

Some adherents to the pseudoscience of cryptozoology, which focuses on proving the existence of creatures considered fictional by science, argue for the factual existence of reptilian humanoids. They point to three main claims: the rumored Lizard Man of Scape Ore Swamp in South Carolina; a set of claims regarding a reptilian humanoid known as the Thetis Lake monster they posit to have surfaced in the 1970s in Thetis Lake, Canada; and the Loveland Frog, a set of alleged reports of a humanoid froglike creatures around Loveland, Ohio, since the 1950s.

In UFOlogy

In many of the modern claims of encounters with reptilian humanoids, a UFO is part of the encounter; alien abduction narratives sometimes allege contact with reptilian creatures. One of the earliest reports was that of Ashland, Nebraska police officer Herbert Schirmer, who claims to have been taken aboard a UFO by humanoid beings with a slightly reptilian appearance, and who bore a “winged serpent” emblem on the left side of their chest.

Conspiracy theory

According to writer David Icke, 7-foot (2.1 m) tall, blood-drinking, shape-shifting reptilian humanoids from the star system Alpha Draconis are the force behind a worldwide conspiracy directed at humanity. He claims that the reptilians maintain their control through the generation of fear and negative emotion, which is food to these entities, by manufacturing conflicts, primarily wars. He contends that most of the world’s leaders are in fact related to these reptilians. Icke’s theories now have supporters in 47 countries and he frequently gives lectures to crowds of 2500 or more.

Icke draws connections between the reptilian aliens in his theories and the Annunaki depicted in Zecharia Sitchin’s 12th Planet, which has led to other conspiracy theorists referring to reptilian humanoids as the “Annunaki”; however, Sitchin himself has always described his Annunaki as purely humanoid.

Politics

During a provincial election in Ontario, Canada on September 12, 2003, the Progressive Conservative Party of Ontario disseminated a press release describing Ontario Liberal Party opposition leader Dalton McGuinty as an “Evil reptilian kitten-eater from another planet”.

In the 2008 U.S. Senate election in Minnesota, one ballot included a vote for Al Franken with “Lizard People” written in the space provided for write-in candidates. The Norm Coleman campaign successfully challenged the ballot, which drew some public attention.

In fiction

Reptilian humanoids are a common theme in fiction, whether fantasy or science fiction. Because of the aversion that many people have for reptiles in general, reptile-like aliens are often the villain in such works. Albert A. Harrison notes, “Science fiction writers and movie producers are well aware of how appearances affect us, and they are able to construct their aliens to achieve the desired dramatic effects. We may respond favorably to those that remind us of children or pets, and less favorably to those that remind us of lizards… or other creatures that have ‘image’ problems… For many animals, large eyes or eyelike patterns tend to elicit fear and escape responses. One possible explanation for this is that large, staring eyes often belong to predators. Immense eyes or eyelike appendages may also be threatening to humans, and this threat may contribute to an aversion to ‘bug-eyed monsters’.”

Another explanation notes the assumed “slimy” feel of reptiles, rather than their appearance, as a source of horror. R. Rawdon Wilson, Professor Emeritus of the Department of English at the University of Alberta, explored the theme in The Hydra’s Tale: Imagining Disgust: “Because of the genre’s emphasis upon explicit images, horror films are rich in examples of wetness and dissolution… In Alien, Aliens, and Alien3 and Alien Resurrection, the xenomorphic monsters drip liquid from their mouths in improbable ways… The association with slime is more fundamentally established in the stages of the alien’s developmental phases. It is a "Linnean nightmare, defying every natural law of evolution; by turns bivalve, crustacean, reptilian, and humanoid…” Wilson also notes that the xenomorphs in the Alien films are, as well as being slimy biological monsters, machine-like in two ways: they are both a digestive and a reproductive machine, but also evolved (or designed) to resemble a non-biological machine: hard, shiny, their heads like motorcycle nacelles, metallic in texture, sleek, aerodynamic in shape.

Human-like reptiles have appeared in various popular treatments, from early pulp short stories and novellas, to full novels, comic books, television features, films, and the gaming industry. For example, the television show Doctor Who featured several reptilian humanoid races, including the Mars-dwelling Ice Warriors, the alien Draconians, the marine Sea Devils and the land-based Silurians. The sleestaks from Land of the Lost are villainous lizard creatures. In Star Wars, such are depicted as everyday species called Trandoshans. Trandoshans are dinosauroid in appearance, hailing from the planet Trandosha near the Kasshyyyk system. In V, the 1980’s science fiction franchise of a pair of TV miniseries and a weekly TV show, the invading aliens, "The Visitors,“ were reptilian humanoids who wore human disguises. Reptilian humanoids in video games are particularily featured in MMORGs, as in World of Warcraft). Another example are the Drakels in the online role-playing game AdventureQuest. [6]

Kaynaklar

[1] ezoteriksozluk.blogspot.com
[2] David Vaughan Icke, "The Reptilian Agenda”.
[3] www.turandursun.com/forumlar/archive/index.php/t-5974.html
[4] David Icke, "The Biggest Secret" s. 38-39
[5] www.davidicke.com/turkey/icke/articles3/worldtradecenter-tr.html
[6] en.wikipedia.org/wiki/Reptilian_humanoid

Stephen Hawking

Stephen Hawking’in Kıyamet TeorisiÜnlü İngiliz bilim adamı Stephen Hawking, dünyanın 2800’de sona ereceğini iddia ediyor. Doğanın kendini bitireceğini iddia eden ünlü fizikçi; “Bilim ilerleme kaydetmeli ve yaşanacak yeni bir gezegen bulunmalı.” diyor..

Yaptığı her açıklama ile olay yaratan 58 yaşındaki ünlü bilim adamı Stephen Hawking, kainatın sonu hakkında İngiliz BBC Televizyonu’na açıklamalar yaptı. (01 Ekim 2000) BBC Televizyonu, Hawking’e ayırdığı özel programda, tekerlekli sandalyeye mahkum bilim adamıyla bilgisayar aracılığı ile konuştu. Spikerin sorularını bilgisayarına yazdıklarıyla cevaplayan Hawking, Küresel ısınmadan,buzulların erimesinden bahsettiği sırada Antarktika kıtasında 45 km uzunluğunda 17 km2 bir buzdağı koptuğu haberi televizyondan altyazı ile geçti. “Yüzyılın gelmiş geçmiş en büyük bilim adamının insanlığa uyarısı ciddiye alınmalı” yorumunu yapan BBC, “Hawking, falcı değil, istatistikler onun ne derece doğru söylediğini kanıtlıyor. Hawking, ne kadar gerçekçi olduğunu konuşurken bile ispatladı.” açıklamasını yaptı. Zamana karşı yarıştığımızdan bahseden Hawking, diğer bilim adamlarına da şöyle seslendi; “İnsan, başka gezegenler keşfedemezse, dünyayla birlikte 1000 yıl içinde yok olacak”. 2 hafta içinde gerçekleşecek olan Dünya Çevre Konferansı öncesi, felaket haberlerini sıralayan Hawking, dünyanın sonu gelmeden insan neslinin yaşaması için başka gezegenlere göç edilmesi gerektiğini söyledi.

Hawking’in dünyanın sonu teorisini dünyanın önde gelen bilim adamlarından Dünya Çevre Örgütü İklim Değişimi bölümü Başkanı Dr. Ute Collier, Amsterdam Üniversitesi Çevre Programı ve İklimler Kürsüsü Başkanı Prof. Pier Vellinga da doğruladı. Hawking, Kıyamet teorisine geçtiğimiz 100 yıl içinde meydana gelen doğa olaylarını inceleyerek ulaştığını söylüyor ve onları şu şekilde sıralıyor:

  1. Orta Amerika’da ölüm saçan büyük fırtına ve kasırgalar.
  2. Güney Amerika’daki fırtınalar
  3. Amerika’yı sellere boğan El Nino isimli iklim değişikliği
  4. Britanya’da meydana gelen bütün sel gibi doğa felaketleri
  5. Kutuplardan kopan buzdağları
  6. Asya’yı kasıp kavuran kuraklık
  7. Asya ve Afrika’da kuraklıktan doğan ve ölümlere neden olan hastalıklar.

Hawking’in Kıyamet Teorisi’ne Göre;

2000-2400 Yılları Arası:

El Nino yüzünden iklim değişiklikleri olacak. İklim değişikliği nedeniyle sıtma, tifo gibi hastalıklar yeniden baş gösterecek. Kasırga ve hortumlar dünyayı kasıp kavuracak. Sera etkisi şiddetini arttıracak. Önümüzdeki 100 yıl içinde meydana gelecek ısı değişimleri, bitki örtüsünü etkileyecek. Buzulların erimesi, su baskınlarını arttıracak. Alp dağları başta olmak üzere, birçok bölge büyük çığ felaketlerine sahne olacak. Isınma, bugünkü hızıyla devam ederse, 400 yıl içinde Alp dağlarında kar kalmayacak.

2400-2500 Yılları Arası

Özellikle Güney Yarımküre etkilenecek. Güney Yarımküreden, Kuzey Yarımküreye büyük göçler başlayacak. Su seviyesi, okyanuslarda hızla yükselecek. Aynı dönemlerde, Güney Avrupa’da büyük bir kuraklık başlayacak. Kuzey Avrupa ise, sel suları ile boğuşacak.

2500-2800 Yılları Arası

Güney Yarımkürede ölümden kaçan insanlar,Kuzey Yarımküreye göçünce, göçler ülkeler arası savaşlara neden olacak. Çevre kirliliği, doğal kaynakları kurutacak. Kuzey ve Güney kutbundaki buzullar eriyecek, karaların çoğunu su kaplayacak.

2800 Yılı ve Sonrası

Dünyanın atmosferi değişecek ve Dünya, Mars gibi sülfürik asitlerden oluşacak, içinde hiç bir canlı yaşayamayacak.