Eski Mısır Hakkında 14 İlginç Bilgi

NOT: Bu yazının her bir kelimesi gizemlibilimler.com tarafından yazılmıştır. Başka siteler kopyaladığın’da kaynak belirtmek zorundadır.

eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

Eski Mısır’ın, ilkel zamanlarda sanat ve bilim acısından, son derece ileri olmaları, mısır tarihinin dünyadaki en etkileyici medeniyetler arasında yerini almasını sağlamıştır.  Antik mısırın bu derece sanat ve bilimde ileri olmaları diğer ilkel toplumlardan olmadığının ispatıdır.

eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

Mısırlıların dini inançları Putperestliktir. Eski mısırlılar peygamberlik zamanlarındaki öğrendikleri bilgileri, ilme yönelik kullanıp bu eşsiz tarihe adını yazdırmayı başarmıştır.
eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

Yukarıda gördüğünüz tapınak Dendera tapınağıdır. Bu tapınağı inceleyen arkeologlar, duvar resimlerinden çok ilginç bilgileri gün yüzüne çıkartmıştır. Ayrıca eski mısırlılar peygamberlik dönemindeki öğrendikleri ilimle, bu tapınakta elektrik kullanarak aydınlatma yapmışlardır.

eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

İş de deminde bahsettiğim arkeologların bulduğu, Dendera tapınağındaki duvar resimleri, resimlerde de gördüğünüz üzere eski mısırlıların ampul tarzı şeyler kullandıklarını görüyorsunuz.
eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

Bu resimlerde Hathor tapınağına aittir. Bu tapınaktaki resimleri dikkatli incelerseniz, yüksek voltaj yalıtımın o günlerde de kullanıldığını görebilirsiniz.

eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

İş de bu resimde mısırlıların ampul kullandığının net kanıtlarındandır. Resimde gördüğünüz insanlar, ellerinde ampul benzeri araçlar vardır. En sondaki insan iki elinde tutuğu araçla, etrafı aydınlatıp duvardaki yazıları okuduğu gözlemlenmektedir.
eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

Mısırlıların elektriği kullandıklarının bir başka kanıtı ise arkeologların mısır piramitlerini incelediklerinde, duvarlarda hiçbir meşale izi yoktur. Eğer aydınlatma için ateş kullansalardı, bu kesinlikle duvarlardan belli olurdu.

eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

Diğer bir araştırmaya göre, mısır piramitlerinin inşaatına devam ettirebilmeleri için kesinlikle aydınlatma kullanmaları gerekmektedir. Daha da önemlisi mısır piramitlerinin, duvarlarındaki gösterişli resimler, aydınlatma olmadan yapılamamasıdır. Buda mısırlıların elektriği kullandıklarının en net kanıtlarındandır.
eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

Antik mısırda, insanların çok üst düzey teknoloji kullandıklarının binlerce kanıtı vardır. Bu teknoloji olmadan zaten o kadar ihtişamlı yapılar yapılamazdı. Bu muazzam yapıla mısırlıların çok üst düzey medeniyette olduklarını göstermektedir.

eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

Mısırlılar yaşadıkları dönemde, dünyanın en dindar insanlarındandı, fakat dinler Müslümanlık değil, çok tanrılı bir dine olan inançlarıydı. O kadar çok sapkın bir dindi ki bundan vazgeçemiyorlardı.
eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

Antik mısır coğrafi konum olarak da dışarıdan gelen, herhangi bir saldırıya karşı çok iyi korunuyorlardı. Çünkü mısırın etrafı büyük çöllerle, dağlarla, denizlerle çevriliydi.

eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

Mısırlılar bu coğrafi koşullar sayesinde dış dünyadan çok uzaklaşmışlardır. Bu sayede mısır, dış dünyadaki yeniliklere, teknolojiye, epey bir uzayda kalmıştır. Bu sayede kendi inandıkları dine daha da bir sapkınlık kazandırdı.
eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

Eski mısırda firavunlar adeta kutsal bir varlık sayılıyordu. Mısırlılar firavunun dünyada adalet getirdiğine inanıyorlardı.

eski mısır,antik mısır,firavun,Old corn,Pharaoh,mısır piramit,tarih

Eski mısıra, tarih boyunca çok kişi gelmiş ve Hak Dini İSLAM, ALLAH bir olduğunu anlatmış ama mısırlılar halen firavuna olan inançlarını devam ettirmiştir.   

Thoth olarak bilinen babun başlı tanrı mısır panteonuna ilk olarak bir ay ilahı olarak girdi.Başlangıçta ayın evrelerinden ve mevsimlerin döngüsünden sorumluydu ama zamanla öğrenmeyle ilgili mesleklerin ve katiplerin koruyucusu haline geldi.Aynı zamanda bir yargıç Horus ve Osiris’in haklarının savunucusuydu. Thoth çoğu kez Ra’nın oğlu olarak anılırdı.Ama Hermopolis kökenli bazı soyağaçlarında Thoth ezeli tümsekten çıkan ilk tanrı olarak anlatılır.Ardından evrenin temel unsurlarını kişileştiren ve aralarında Amon’un da yeraldığı dört tanrısal çifti yaratır.

 http://www.timetrips.co.uk/god-thoth1.jpg

Ölüler dünyasının efendisi Osirisle bağlantılı olan Thoth, ölülere eşlik eder.Anubis mumyalayıcı olarak çalışırken Thoth başı ve yüreği getirerek ölünün tekrar bir bütün olamasına yardım eder.Thoth’un görevi ruhu taşıyarak gökyüzüne uçamak ya da ölü kişiyi ölüler dünyasından geçirip Osiris’in huzuruna çıkarmaktır.Orda ölü erkeğin ya da kadının her türlü günah açısından ne derece suçlu ve ne derece masum olduğunu bildirir.Ölü kişi erdemliyse ölüler diyarına girmeye hak kazanır, aksi taktirde ruhu ebediyete kadar lanetlenir.

Horus ve Set efsanesinde, Thoth destekçileri arasındaki tartışmayı kayda geçirmek ve diğer tanrıların konuyu çözüme bağlamasını sağlamak için sürekli yazı yazar.Tanrıların yazmanı olamasından dolayı Mısırlılar ona yazılan ve konuşulan tüm dillerin mucidi unvanını yakıştırmışlardır.Becerileri sayesine diğer tanrıların erişemediği gizli bilgilere eriştiğine ve tapınaklarda yapılan ayinleri geliştirdiğine inanılır.

Eski Mısır’ın Ezoterik yönünü en iyi anlatan eserlerden biri Ölüler Kitabı’dır.Bu metin Mısır Mabetlerinde yüzyıllarca gizli tutulmuş, çok az seçilmişe içindeki sırlar aktarılmıştır.Orjinal metinler günümüze kadar gelemese de piramit duvarlarındaki hiyerogliflerden, lahit üstündeki yazıtlardan, çeşitli papirüslerde parçaları toplanarak iki yüze yakın bab’dan oluşan eksik de olsa bir Ölüler Kitabı derlenmiştir.Başlangıçta ölüler kitabı Osiris-Thoth öğretilerinden oluşuyordu.Bu da aklımıza Atlantis bağlantısını getiriyor. Çünkü bu öğretinin kökeninin Atlantis olduğu düşünülmekte..Ancak öğreti zamanla aslından uzaklaştığı Mısır’ın geç dönem hanedanlarının derlemelerinden anlaşılıyor.

Mısır’ın Ölüler Kitabı’nın en eskisi olan Heliopoli Yazması’nın M.Ö.3500 önce yazıldığı tahmin edilmektedir.Ama bu yazma çok daha eski metinlerden derlenmiştir. Katiplerin anlayamadıkları bölümler hakkında yaptıkları yorumlara bakılarak Ölüler Kitabı’nın o dönemde bile anlaşılamayacak kadar eski olduğu sonucu çıkar.Bu kadar eski bir metinde doğal olarak kuşaktan kuşağa aktarımı sırasında kopyalama hataları oluşmuştur.Metinlerdeki sembolik anlatımlarda işi hepten içinden çıkalamaz hale getirmektedir. Ama zaten ezoterimin temeli de budur. Bilgi ancak hakketiği kanıtlanan kişilere verilir.

Ölüler Kitabı’nda günümüze ulaşan kısımlarda ölünün ölümden sonraki yaşamında yardımcı olmak için okunan dualar ve yapılan  ritüellerden bassedilir. Bazı tılsım ve sungularla tanrılar memnun edilirken, ölüm sonrası hayatı düzenlecek ayinler yapılır.Cenaze ritüelleri ile ilgili bilgilerin haricinede ölüm sonrası yargılanma, Osiris ve 42 yargıcı hakkında bilgiler verilir.Ölüler kitabının anlamını iyi bilen ruh 42 yargıcın önüne çıkmaktan kokmayacaktır.

Cenaze ritüellerinin dışında Ölüler Kitabında büyü ile ilgili pek çok kısım bulunmaktadır. Günümüzde 192 büyü tarifi tam olarak okundu. Bunlar büyülü sözlerle doğaüstü güçlere etki etmekle ilgili. Ayrıca kara büyüden korunmak için kullanılan  tılsımlardan da bassediyor. Bu tılsımların ,diğer bir deyişle amuletlerin, yapımında numerolojiden fazlaca yararlanılmış.

Antik Mısır her daim insanların merakını cezbetmiş büyülü bir ülke. Yarattığı bu etkide şüphesiz ki yetiştirdiği büyük alimlerin de etkisi var. Mısır bilgeliği dünyaya Helenistik dönemde açıldı. Yunanlı yazarların da etkisiyle önce ortaçağ islam alimlerini sonra da rönesans dönemi gizemcilerini etkiledi. Hem efsanevi bir figür  olarak hem de bir alim olarak Osiris Mısır’ın önemli simgelerindendir.

Osiris Kültü çok uzun süre Antik Mısır’da etkili olmuştur.Mısır tarihi boyunca Osiris’e gösterilen ilgi sürekli olarak artmıştır.Ama Osiris bilgeliğinin kökenlerini Mısır’dan çok daha öncesine uzanmaktadır. Büyük tufanın hemen öncesinde  Mu ve Atlantis halkları  en az etkilenecek bölgelere koloniler kurmaya başladılar.Bu durum Mu ve Atlantisli bilgelerin tufanı ve karalarının batışını önceden bildiğini düşündürmektedir.Antik Mısırda işte bu göç bölgelerinden biriydi.Tarihçilerin kafasını kurcalayan “ Bir anda nasıl böyle ileri bir uygarlık ortaya çıktı sorusunun cevabı burda yatmaktadır.Mısır hem Mu’dan Hem de Atlantisten göç almıştır.

http://ccivcopy.site.wesleyan.edu/files/2013/04/Isis.jpg

Osiris’in de Atlantisten gelen bir bilge olduğu düşünülmektedir.Ancak öğretisi Mu kökenli olduğu için öğrenimini burada yaptığını söyler.Mısır’a geldikten sonra öğretisini yaymak için ezoterik yapıda bir okul kurmuştur. Bazıları da Mısır’a gelip öğretiyi yayanların Osiris’in öğrencileri olduğunu söylerler. Hangi senaryonun doğru olursa olsun Mısır’da Osiris Öğretisini sürdüren,  gizli sırları muhafaza etmekte görevli iki okul ortaya çıktı ve büyük inisiyatik merkezler kurdular.

Zamanla Osiris kural koyucu ve yargılayıcı bir figür halini aldı. Onun doğal tamamlayıcısı olarakta Şevkatli Anne İsis kültü oluştu. Osiriz ve İsis Dualizm’de yer alan karşıt ve  uyumlu iki enerjinin çok güzel bir temsilidir. Osiris gerçekten yaşamış olsa bile efsanelerde kendisine sembolik roller yüklenerek tarihin başından beri var olan, çeşitli kültürlerde çeşitli versiyonlara sahip kahramanlardan birine dönüşmesi şaşırtıcı değildir. Bir toplumun kaderinde önemli rol oynayan önderlerin başına genelde bu gelir.Osiris içinde Yunan mystirialarındaki benzer trajik bir yaşam öyküsü oluşur. Kötü niyetli kardeşi tarafından öldürülür, vefakar karısı İsis’in çabaları sayesinde dirilir.Açıkça görülüyor ki öldürülen ama ölümü yenen tanrı hikayesi Osiris ve İsis’ uyarlanmıştır.

Osiris kozmik öğretilerden oluşan bir okul kurmuştur.Ancak daha sonra bu sistem yozlaşarak ,aynı Budizm ve Konfüçyüsçülükte olduğu gibi, Osiris’e bir tanrı olarak tapılmaya başlanmıştır.Ancak bu şaşırtıcı bir sonuç değildir.Osiris rahipleri ellerindeki bilgiyi çok  eğitimli kişiyle paylaşıyordu. Halka sadece basit mitolojik öyküler anlatıyordu.Sonuç olarak sıradan Mısırlılar da onu panteondaki tanrılardan biri olarak görmüştü.


 Eski Mısır’da Tanrılar ve Firavunlar

eskimısır, firavunlar, tanrılar, amon,Ramses,Akhenaton,Tutankomon,Amon-Ra

Eski Mısırlılar zamanında, insanlar çok tanrılı dinlere inanıyorlardı. Birçok araştırmalara göre, Eski Mısır’da 2000 civarında tanrı olduğuna saptanmıştır. İnançlara göre bu tanrılar, doğa üste gücü olan, eşsiz varlıklar olarak biliniyordu. Zaten tapınaklarına, yapıtlarına baktığımızda, tanrılara olan inanç, saygı apaçık gün yüzüne çıkmaktadır.

Eski Mısırlılar o dönemde, tanrılara olan sevgilerini dile getirmek, tanrıları onurlandırmak için, birçok şey yapmışlardır. Yaptıkları şeyler, tanrıların isimlerine şarkı söylenmesi, yiyecek içecek ikramı, değerli hediyeler sunmalarıdır. O dönemde tanrılar kısım kısım ayrılmaktaydı. Her bölgenin kendine göre, tanrıları vardı. Bu tanrılar zaten büyük çoğunluğu, birbiriyle akrabalardı. Tabi ki bu tanrılar, evlenip çocuk yapıyor, aktiviteler yapabiliyor, savaşlarda bulunabiliyordu. 

Eski Mısır’da Önemli Tanrılar


eskimısır, firavunlar, tanrılar, amon,Ramses,Akhenaton,Tutankomon,Amon-Ra

Hepimiz bir kerede olsa, ismini duymuşsunuzdur. Bu isim Amon, ‘’Tüm Tanrıların Kralı’’ olarak da bilinmektedir. Eski Mısır inancına göre, Amon tanrısı, kendi kendini yaratmış, dolayısıyla anne ve babası bulunmamaktadır. Amon’un ismi bazen de, Amon-Ra diye anılır. Ra bir güneş tanrısıdır. İnançlara göre, Ra her sabah ateşlerin içinden, tekrar doğuyormuş. Diğer bir inanç ise Güneşin her sabah dogması, zafer anlamına geliyormuş.
Toprak tanrısı ise Geb dir. Bu tanrı toprağa, meyve ve su veren tanrıdır.  Aynı zamanda Geb’in 4 çocuğu vardır. İsimleri ise Osiris, İsis, Set ve Neftis’tir. Çocuklarından birisi, yer altı ve ölüm tanrısı olan Osiris’tir. Diğer çocuğu Neftis ise, erkek kardeşi Osiris ile evlenmiştir. Osiris bir diğer kardeşi Set tarafından öldürülmüştür. Bu yüzden Set, Kötü bir tanrı olarak bilinmektedir. Set’in diğer bir adı ise ‘’Kaos’’ tanrısıdır.

 Diğer bir kızı olan İsisise Eski Mısır da en çok sevilen, tanrılardandır. Verimliliği temsil eden isis, aynı zaman dada bir büyücüdür. İsisin çok sevilme nedeni ise, Şefkatli aynı zamandada koruyucu bir anne olmasından kaynaklanıyor. Bir çok Mısır yapıtlarında isis’ede yer verilmiştir. Kocası olan Osiriside ölümünden sonra, büyü ile hayata döndürdüğü bilinmektedir.
İsisin oglu olan, Horus ise çok önemli bir tanrıdır. Babasının intikamını almış olan Horus tüm firavunların, koruyucusu olarak bilinmektedir.

Eski Mısır’da Önemli Firavunlar


eskimısır, firavunlar, tanrılar, amon,Ramses,Akhenaton,Tutankomon,Amon-Ra

 Eski Mısır’da Tanrılar kadar önemli olan, bir başka şey ise Firavunluk tur. Zaten firavunlarında, kısmen tanrısal özellikleri olduğu düşünülmektedir. Şimdi gecelim önemli firavunlara:
En önemli firavunlar, listesinde şüpesiz II.Ramses, araştırmalara göre ramses, İsrail oğulları soyuna eziyet etmiştir. Aynı zamanda Musa peygamberle birçok mücadele içinde olmuştur.  Ama sonunda, Musa peygamberin kızıl denizi, ikiye yarması sonucu, arkasından geldiği için, boğularak ölmüştür. Ramses herkesin kendisinden, korkmasını isteyen bir firavundur. Toplamda 60 yıllık hükümdarlık döneminde, birçok yapıtı arkasında bırakmıştır. Bu tapınak ise Dünyada eşsiz olan, Karnak tapınağıdır.

Tutankomon ise, Akhenaton’un oğludur. Ama fazla yaşamamıştır. 19 yaşında talihsiz bir kaza ile ölmüştür. Bu firavunun bu kadar önemli olmasının, nedeni ise, Mezarı korunaklı olan, nadir firavunlardan olmasının nedenidir. Mumyası ise Luksor şehrinde bulunur. Bu şehir, krallar vadisindedir. Mezarı toplamda iki odadan oluşmaktadır. Bu odaların birinde at arabası ve zamanında kullandığı paha biçilemez değerli eşyalar konulmuştur. Bu odada ayrıca Altın maskesi, 120 kilo altın ile yapılan devasa güzellikte, tabutu bulunmaktadır.
Tutankomon’un babası olan Akhenton, aynı zamanda ünlü Firavunlardan Nefertiti’nin Eşidir. Akhenton, Eski Mısır da çok tanrılı dini yasaklayarak, adını duyurmuştur. Tek tanrılı olan Aten dinini kurmuş ve insanların buna inanmasını sağlamıştır. Ama bu işten, rahatsız olan Amon rahipleri tarafından öldürülmüş ve kurduğu din de çökmüştür.

Kraliçe Nefertiti ise Eski Mısır’ın en güçlü kadınlarından birisiydi. Birçok yapıtta, güzelliği ile ön plana çıkmış birisidir.
Diğer bir kraliçe ise birçok konuda adı geçmiş, Antik mısırın sonra kraliçesi olan Kleopatra’dır. Kleoparta tahta küçük yaş da çıkmıştır. Ama kardeşi tarafından, kıskanılan kleoparta sürgüne yollanmıştır. Sürgünden geri dönüşü ise, zamanın roma imparatoru, Yüce sezar ile kol kola olmuştur. Sezarın ölümünden sonra roma imparatorluğu, ikiye ayrılmıştır. Kleopatra 39 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Ölümüyle birlikte hanedanlığında sonu olmuştur. 


Ra
Ra

Ra, Eski Mısır’ın en önemli ilahlarından biridir. Yaratılışla ilgili bazı Eski Mısır metinlerine göre Ra, önce kozmik yumurtanın içinde gizli halde bulunuyordu. Ra, bu kaz yumurtasından bir kaz ya da şahin biçiminde çıkar. Suların üstünde uçmaya başlayarak göğün karanlıklarını aydınlatır. İlahları bitki, hayvan be insanları yaratır. Yeryüzünü canlandırır.

Mısır’ın Hermapolis metinlerinde de Yaratıcı’nın hediyesi olarak, ilksel sulardan (Nun) bir tepe yükselir ki, üzerinde çatlayıp açılan yumurtadan spritüel bir güneş (Ra) doğar. Her şey, cennetlerin üstündeki bu güneşin doğuşundan sonra yaratılır.

Ra, ilk evreni yarattıktan sonra diğer ilahlarla görüşür ve gözünü ilahe Hathor biçiminde isyankarlara yöneltmeye karar verir. Alemin yöneticisi Ra’nın kızı, kozmik düzenin cisimleşmiş hali ya da tezahür alemi olan Maat’tır. İkiz aslanların babası sayılan Ra’nın bir sembolü de Heliopolis obeliskidir.

Mısır metinleri üzerinde süren araştırmalar, Ra’nın hiyeroglif yazısının yeni çözüldüğü dönemlerde kimi arkeologların sandıkları gibi fiziksel Güneş’i ifade etmediğini ortaya koymuştur.

Ra, Mısır metinlerinde kimi zaman yaratıcı enerji rolünü de üstlenen, İlahi Işığın ya da İlahi tesirlerin kaynağı olan seyyal ya da spritüel bir güneşi betimler biçimde anlatılmaktadır. Fiziksel Güneş’in “Ra’nın gözü” ya da “çocuğu” olarak ifade edildiği bu metinlerde Ra’nın ikizi ve eşi olduğundan ve Ra’nın gökte iki kayıkla yolculuk yaptığından söz edilmektedir.

Ra, kimi metinlerde ise “Ammun-Ra”, “Amen-Ra” ya da “Amon-Ra” adıyla belirtilmektedir.

Mu araştırmacısı James Churchward’a göre Ra sözcüğü, Mu’dan yapılan göçlerle birlikte diğer kıtalara yayılmış ve Mısır’a Atlantisli bilge Hermes-Thot’un getirdiği öğretiyle ulaşmıştı. Murry Hope gibi kimi araştırmacılar ise sözcüğün Mısır’a Atlantisli bilge Hermes-Thot tarafından getirildiğini kabul etmekle birlikte, sözcüğün gerek Atlantis’te gerekse Mısır’da fiziksel Güneş anlamında değil; seyyal veya spritüel bir güneş anlamında kullanıldığı görüşündedirler, ki bunlara göre Ra’nın yıldızı Sirius çift yıldızıydı.

Yalnız Mısır’da değil, Mu ve Atlantis’ten göçlerin yapıldığı Peru, Anadolu ve birçok ülkede rastlanılan güneş disklerinin aynı anlamda kullanıldığını ileri süren araştırmacılara göre, bu yanılgının iki nedeni vardır. Birinci, neden, ezoterik bilgiden yoksun kimi arkeologların bu disklere rastladıkları her yerde fiziksel Güneş’e tapınmanın söz konusu olduğu bir Güneş kültünün bulunduğunu sanmaları; ikinci nedense günümüze dek ulaşan eski metinlerin bir kısmının ilk zamanlardaki inisiye yazıcılar yerine yozlaşma sonucu ortaya çıkmış, sembollerin ezoterik anlamlarını iyi bilmeyen yazıcı rahipler tarafından yazılmış olmasıdır.

Eski Mısır metinlerinde Tanrı’nın görünürdeki rumuz ve sembolü olarak belirtilen Ra’nın kimi metinlerde İsis ve Osiris ile özdeşleştirilmekte olduğu görülür. Örneğin ölüler kitabı ve Piramit Metinleri sık sık Ra, Osiris ve Horus’u özdeş kılar. Bir ve aynı birim olarak ele alır.

Birçok mısırbilimci gibi Wallis Budge de bunu şöyle açıklar: Farklı görünümleri ve farklı fonksiyonları farklı adlarla adlandırılmakla birlikte bu farklı görünüm ve fonksiyonların ardında aslında tek olan aynı İlahi Kudret söz konusudur. Bu ilahi kudretin görünümlerinin ve fonksiyonlarının farklı ilah adlarıyla belirtilmesi son derece doğal ve kaçınılmazdır. Kimileri ise Osiris’i Ra’nın gücü olarak yorumlar.

Konuyla ilgili olarak MTİAD eski başkanı Ergün Arıkdal, şu bilgileri vermektedir:

“Mısır’da Ra’nın güneşi Sirius güneşini ifade eder. Bu Sirius, Sirius-A’dan çok Sirius-B’yi ifade eder. Dünya üzerinde uygarlıklarımızın ve tüm insanlarımızın temeli, bir Sirius kültürünün yayılmasından ibarettir.”

Osiris'in Ruhunu Görkemli Kılma Kitabı
Osiris’in Ruhunu Görkemli Kılma Kitabı

Önbilgi: “Osiris’in Ruhunu Görkemli Kılma Kitabı” olan yazma, Kasım ve Aralık aylarında Abydos’ta ve Mısır’ın diğer büyük şehirlerinde kutlanan büyük Osiris Festivali’nde okunuyordu. Eğer ölen kişinin adına söylenirse, yeniden dirilişi ve yaşamı sürekli olarak yenilenen bu kişi, rûhu ve mânevî varlığı için korunuyordu. Hiyeratik karakterde yazılı kitap, Paris’te bir papirüste bulunuyor. Aşağıdaki alıntı, kitabın içeriği hakkında bir fikir vermektedir:

“Evine gel, evine gel. Ey An.
Evine gel, Ey Güzel Boğa, erkeklerin ve kadınların efendisi,
Sevgili olan, kadınların efendisi.
Ey Güzel Yüzlü, Akert’in Lideri, Prens, Khenti Amentiu
Bütün kalpler senin aşkınla sarhoş değil mi
Ey Un-Nefer, sözü hakikat olan?
İnsanların ve tanrıların elleri kalkar ve seni arar
Bir bebeğin bile elleri annesine uzanır.
Onlara doğru gel, çünkü kalpleri üzgün ve onları sevindir.
Horus’un toprakları sevinçten bayram eder.
Set’in toprakları, sana karşı duydukları korku yüzünden yenilgiye uğrar.
Selam sana, Osiris Khenti Amentiu,
Ben, kız kardeşin İsis.
Hiçbir tanrı ve tanrıça benim yaptıklarımı sana yapmadı.
Ben, bir kadın olan ben, senin adını yeryüzünde yaşatmak için sana bir çocuk doğurdum.
Mübarek özün, benim bedenimdeydi, onu dışarı çıkardım.
O, senin davanı temize çıkardı.
Yaranı iyi ederek acı çekmene yol açanın ortadan kaldırılmasını emretti.
Set, onun bıçağı altına düştü ve Set’in Smamiu kötü ruhları da onu takip etti.
Yeryüzü Tanrısı’nın tahtı senindir, Ey sen onun sevgili oğlu…
Uzuvların, sağlığına kavuştu.
Yaraların iyi edildi.
Acıların dindirildi.
Bir daha asla acı içinde inlemeyeceksin.

Bize, kız kardeşlerine gel, bize gel,
Sen geldiğinde kalplerimiz yaşayacak.
Erkekler senin için ağlayacaklar
Ve kadınlar, onların yanına geldiğin vakit, sevinç gözyaşları dökecekler.
Nil, ağzından çıkan tek bir emirle ortaya çıkar;
Sen, insanların senin uzuvlarından çıkan akıntılar üzerinde yaşamalarını sağlarsın ve sen her tarlayı yeşertirsin.
Geldiğinde ölü olan canlanır ve bataklıktaki bitkiler çiçek açar.
Sen, milyonlarca yılın efendisisin,
Vahşi yaratıkların devamını sağlayansın ve sığırın efendisisin.
Yaratılmış olan her şey, varlığını senden alır..
yeryüzünde olan her ne varsa sana aittir.
Gökyüzünde olan da senindir.
Sudaki senindir.
Sen, Hakikatin Efendisi’sin,
Günah işlediklerinde yenilgiye uğrattığın günahkârlardan nefret edersin.
Hakikatin Tanrıçaları seninle;
Onlar, asla seni terk etmezler.
Hiçbir günahkâr, senin olduğun yerde sana yaklaşamaz.
Hayata ve ölüme dair ne varsa sana aittir
Ve sen, insanları ilgilendiren her şeyin sahibisin.”

İsis ve Nephthys'in Ağıtları
İsis ve Nephthys’in Ağıtları
İsis

Evine gel, evine gel, Ey An, evine gel.
Düşmanım Set, yok oldu. Ey güzel genç adam, evine gel.
Bak bana. Ben seni seven kız kardeşin, kaçma benden.
Ey güzel oğlan, hemen evine gel, hemen.
Seni göremiyorum ve kalbim senin için ağlar;
Gözlerim etrafta seni arar.
Seni arıyorum ki böylece belki görebilirim.
İşte! Seni görmeyi bekliyorum, seni görmeyi bekliyorum.
Bak Prens, seni görmeyi bekliyorum.
Seni görmek güzel, seni görmek güzel, ey An, seni görmek iyi.
Sevdiğine gel, sevdiğine gel, ey Un-Nefer, sözü hakikat olan.
Karına gel, Ey sen kalbi atmayan.
Evinin hanımına gel;
Ben senin annenin rahminden gelen kız kardeşinim.
Uzağıma gitme.
Tanrıların ve de insanların yüzleri sana dönük,
Hepsi birlikte senin için ağlıyorlar.
Seni görür görmez senin için gökleri delen bir sesle bağıra bağıra ağladım ve sen benim sesimi duymadın.
Yeryüzünde seni seven kız kardeşinim;
Başka hiç kimse seni kız kardeşinden, kız kardeşinden daha fazla sevmedi.
Nephthys

Ey güzel Prens, evine gel.
Bırak kalbin sevinsin ve memnun olsun.
Çünkü düşmanların durduruldu.
İki kız kardeşin yanına yaklaşır, onlar cenaze arabanın başını beklerler
Sen arabada cansız yüzükoyun yatarken onlar gözyaşlarıyla dolu sözcüklerle sana seslenirler.
Genç kadınlara bir bak; bizimle konuşuyorlar, Ey Yüce efendimiz.
Yüreklerimizdeki ıstıraba son ver;
Tanrılar arasındaki liderler ve erkekler sana bakarlar.
Yüzünü dön bize, Ey Yüce Efendimiz.
Yüzünün olduğu tarafta yaşam yüzlerimize gelir.
Yüzünü bizden çevirme.
Kalplerimizin neşesi, senin olduğun yerde.
Ey Güzel hükümdar, kalplerimiz seni görecektir.
Ben, seni seven kız kardeşin Nephthys.
Kötü ruh Seba, düştü, o artık yok.
Seninleyim ve sonsuza dek uzuvlarının koruyucusu olacağım.


Uşabti (Ushabti, Shabti, Şapti)
Uşabti (Ushabti, Shabti, Şapti)

Uşabti, Eski Mısır’da firavun mezarlarına konulan küçük heykelciklerdir. Bunlar inanca göre firavun öte dünyaya gittiğinde bu heykelcikler firavunun hizmetkarları olacak diye inanılır. Uşabtiler, çeşitli madenlerden yapılırlar ve üzerlerinde Ölüler Kitabı’nın altıncı sayfası yazılıdır. Ayrıca mezarı koruma gibi bir görevleri vardır ve bu Uşabti sayıları, farklılık gösterir. Uşabtiler, mezarın yakınlarına konur.[1] Hizmetkârlar, bunları kendi elleriyle yaparlardı ve “ölümden sonra da hizmetinizdeyim” anlamına gelirdi.[2]
Uşabti (Ushabti, Shabti, Şapti)Eski Mısır dilinde hizmetkâr anlamına gelen Uşabti heykelcikleri ahşap, porselen, pismiş toprak gibi malzemelerden yapılıyor, mumyalanıp mezara yerleştirilen ölünün yanındaki kutu veya sandıklara takvimdeki günlerin sayısına göre tam 365 adet yerleştiriliyordu. İnanışa göre uşabtiler, her yeni bir gün, tek tek dirilip, ölen kişinin öteki âlemdeki yaşamında hizmetinde bulunuyorlar, tarlasını toprağını ekip biçiyorlardı.[3]
Tarih öncesi zamanlardan beri mezara yiyecekler, inci gerdanlık gibi ziynetler, fildişinden oyulma tuvalet eşyası da konur. Heykelcikler kabartma olarak yerleştirilirler: Bunlar, odalık görevi yapacak olan giyimli veya çıplak kadınlar; köleler, eğer sert bir tanrı ölüden ağır, güç işler isterse onun yerini tutacak olan uşabtilerdir. Ölümden sonra ne olacağı endişesi ve hayatta angarya yükümlülüğü, sıradan Mısırlının gündelik hayatını dolduran başlıca iki tasaydı. Orta krallık döneminde sıradan bir köylünün yılının 3 ayı, firavun için çalışarak geçerdi. Cevap vermek anlamına gelen“usheb” fiilinden türetilmiş uşabti adıyla anılan bebekler, heykeller, Mısır kültürünün, hem ölüm endişesini, hem angarya derdini birden ifade eden unsurlardan biriydi.

Uşabtiler, ölüyle birlikte gömülür, yanlarına şöyle bir dua bırakılırdı. “Ey uşabti! Eğer ölüler ülkesinde yapılması gereken ve bana tevdi edilmiş bir iş için çağrılacak olursam, tarlaların ekimiyle ekilebilir topraklarım sulanmasıyla ya da doğu kıyısından batı kıyısına taş taşınmasıyla ilgili olarak herhangi biri başıma dert açacak olursa, deki ona-Ben yapacağım. Ben, buradayım. Onun … açacak olursa, deki ona -Ben yapacağım. Ben buradayım. Onun adına ben cevap vereceğim.” [4]

Uşabti (Ushabti, Shabti, Şapti)

Kaynaklar[1] tr.wikipedia.org/wiki/Uşabti
[2] www.itusozluk.com/m/goster.php?t=ushabti
[3] dersaadetonline.tripod.com/ykmz0044.htm
[4] Aydın-Bircan Dudu, “Eski Mısır’da Ölüm ve Ölüm Gelenekleri”, www.folklor.org.tr/haber_detay.asp?id=42