UFO,USO,UZAY GEMİLERİ,UZAYLI KAÇIRILMA


UFO’lar Tarafından Kaçırılma
GEMİLERİN İÇİNDE

UFO,USO,UZAY GEMİLERİ,UZAYLI KAÇIRILMA
UFO’lar tarafından kaçırılanlar, kendilerini ilk olarak antreye benzeyen küçük, karanlık bir odada bulurlar. Fakat kısa bir süre sonra kendilerine çeşitli yöntemlerin uygulanacağı daha büyük odalara alınırlar. Bu odalar, duvarlardaki gizli aydınlatmalar ile biraz sisli fakat oldukça aydınlık bir görünümdedirler. Bazen ortam karanlık, serin ve nadiren de kötü kokulu olabilir. Duvarlar ve tavan kavisli, genellikle beyazdır. Zemin ise koyu renkli, bazen siyah renklidir. Çeşitli katlar ve girintilerden oluşan yapının duvarları bilgisayara benzeyen aletlerle çevrilidir. Eşyalar oldukça azdır ve tamamen vücudu destekleyen tarzdadır.
UFO,USO,UZAY GEMİLERİ,UZAYLI KAÇIRILMA
İçerisi genellikle steril, serin, mekanik ve hastane görünümlüdür. Kaçırılan kişiler geminin içinde çeşitli işlerle meşgul haldeki uzaylı yaratıklarla karşılaşabilirler.
Uzaylılar, çeşitli şekillerdedir. Uzun yada kısa olabilseler de genellikle parlak, saydam varlıklardır. Çoğunun vücudunda tamamen olmasa da saydamlıklar vardır. Sürüngene benzeyenlerin genellikle mekanik işlerle ilgilendiği görülmüştür. En çok karşılaşılan yaratık tipi, 3-4 feet uzunluğunda küçük insansılar olan GRİLER’dir.
UFO,USO,UZAY GEMİLERİ,UZAYLI KAÇIRILMA
Bu yaratıkların armuda benzeyen büyük kafaları, 3-4 adet uzun parmaklı uzun kolları, ince gövdeleri ve uzun ince bacakları vardır. Bazı istisnalar dışında cinsel organları görülmemiştir. Vücutlarında herhangi bir tüy ve kulakları yoktur.
UFO,USO,UZAY GEMİLERİ,UZAYLI KAÇIRILMA
Basit görünümlü burun delikleri vardır. Her hangi bir duygu yansıtmayan ağızları ince bir çizgi halindedir ve açıldığı nadiren görülür. En belirgin özellikleri kocaman yuvarlak ve siyah gözleridir. Bu gözlerin içinde göz akı yada göz bebeği bulunmaz. Gözlerinin insanı etkileyen bir gücü vardır. Kaçırılan kişiler bu gözlere baktıklarında, sanki içlerini görüyorlarmış gibi gelir ve de kendini kaybetme hissi yaşadıklarının belirtiyorlar.
Yaratıklar birbirleriyle telepati yoluyla haberleşiyorlar. Genellikle tek parça, oldukça sade benzeri bir giysi giyiyorlar. Giysilerinin üzerine başlarını örten bir başlık oldukça yaygın.

YAPILAN İŞLEMLER

Gemilerde, kaçırılan kişilere uygulanan işlemler iki guruba ayrılabilir. Fiziksel işlemler ve gözleme dayalı işlemler.
UFO,USO,UZAY GEMİLERİ,UZAYLI KAÇIRILMA
Kaçırılanlar genellikle çıplak bir halde saatlerce süren incelemelere maruz kalırlar. Uzaylılar öncelikle büyük siyah gözleriyle dikkatlice bakarak uzun süre insan vücudunu incelerler. Bu inceleme sırasında kişiler sanki beyinlerindeki her bir düşüncenin ayrı ayrı incelendiğini hissettiklerini söylerler. Daha sonra çeşitli aletler yardımıyla vücutlarından saç, deri ve benzer örnekler alınarak incelenir.
UFO,USO,UZAY GEMİLERİ,UZAYLI KAÇIRILMA
Kullanılan aletler vücudun her parçasını incelemek için özel olarak tasarlanmıştır ve bunlarla burun, sinüsler, gözler, kulaklar, kollar, bacaklar, ayaklar, karın, jenital organlar ve bazen de göğüs bölgesi incelenir. Bazı durumlarda kaçırılan kişinin beynine ameliyat yapıldığı ve sinir sistemine müdahale edildiği belirtilir. Bunların yanında uzaylıların en çok önem verdikleri kısım insanların üreme organlarıdır.
UFO,USO,UZAY GEMİLERİ,UZAYLI KAÇIRILMA
Kullandıkları aletlerle karın bölgesinden yada jenital organlardan girerek erkeklerden sperm, kadınlardan yumurta örnekleri alırlar. Bu işleme maruz kalanlar uzaylılar tarafından hamile bırakıldıklarının, daha sonra bu ceninlerin vücutlarından alındığını iddia ederler. Ayrıca bu kişiler, vücutlarından alınan ceninlerin geminin çeşitli bölümlerinde bir takım işlemlere maruz bırakıldığının ve daha sonra bunlarla uzaylı-insan karışımı melez bir ırk yaratıldığına şahit olduklarını belirtirler. Gemi içerisinde bu yöntemle büyütülmüş çocuk, genç ve yetişkin kişiler bulunur ve uzaylılar bu insanların bizim özelliklerimizi taşıdığı açıkça bellidir.
UFO,USO,UZAY GEMİLERİ,UZAYLI KAÇIRILMA
Sonuç olarak, kaçırılan kişiler üzerinde uygulanan bu fiziksel ve biyolojik çalışmaların, uzaylıların genetik mühendislik yöntemleriyle insan-uzaylı karışımı melez bir ırk yaratma amaçlarıyla ilgili olduğu anlaşılmaktadır.

BİLGİLENDİRME ve BİLİNÇ KAYBI

Kaçırılma olayları ile ilgili diğer bir önemli teori de, uzaylıların, kaçırdıkları insanların bilinçlerini geliştirdikleridir. Uzaylılar, uyguladıkları yöntemlerle bu insanların duygusal ve ruhani yapılarını geliştirerek onların hayata bakış açılarını, düzen ve barış hakkındaki görüşlerini olumlu yönde değiştirmişler, bu insanlara, yaşadıkları dünyadaki şiddet ve yok etmeye dayalı bilinci engelleme amaçlı sorumluluklar aşılamışlardır.
UFO,USO,UZAY GEMİLERİ,UZAYLI KAÇIRILMA
Bu prosedür, uzaylılarla insanların zihinsel bir bağ kurarak bilgi aktarımı ve bu görüntülerin gemideki monitör benzeri cihazlardan diğer kişilere de gösterilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu görüntüler arasında yer alan, dünyanın nükleer bir felaket sonucu yok olması, uçsuz bucaksız, kurak ve üzerinde yaşanılamayacak haldeki yer yüzü görüntüleri ve dev depremler, ateş fırtınaları, sel baskınları sonucu dünyanın kıyamete benzer bir durum yaşaması, hatta dünya yüzeyinin kırılarak dünyanın yarılması, İzleyen insanları, barışı sağlamazsak gelecekte karşılaşabileceğimiz tehlikeler hakkında bilinçlendirmiştir.
Uzaylıların söylediğine göre insan ırkı, onların varoluşunu kabullenmeye henüz hazır değil .Eğer toplu bir temas yaşanacak olsa, normal hayatımızda tanımadığımız, anlamadığımız, bizden farklı olan herkese davrandığımız gibi onlara da düşmanca davranacak, evrensel barış için yapılan bütün çabalar sonuçsuz kalacaktır ..
Uzaylı varlıkların istedikleri yaşam biçimimizi değiştirmek değil, insanlara evrensel bir bilinç hakkında bilgiler vererek onların doğru olan yaşama biçimini seçmelerine yardımcı olmaktır.
Bazı kişilere dünyanın kaderi, insan zihninin kontrolü hakkında ve benzer şekilde evrimleşerek ‘iyi’ yada ‘kötü’ hallere gelmiş başka ırklar hakkında bilgiler verilmiştir.

FİZİKSEL ETKİLER

Kaçırılanların maruz kaldığı fiziksel müdahaleler önemlidir. Bu insanlar, vücutlarında ortaya çıkan kesik, çürük ve yara izlerinin gemide yaşadıkları işlemler sonucu ortaya çıktığından şüpheleri olmadığını söylüyorlar. Ayrıca bir çok kadın tanık, kaçırılmadan önce hamile olduklarını, gemide uygulanan işlemlerden sonra hamileliklerinin sona erdiğini belirtiyor. Bu deneyimleri yaşayan bir çok kişi, sonraki yaşamlarında elektrikli aletlere dokunduklarında bu aletlerin düzgün çalışmamaya başladığını görmüş.
Kaçırılma olaylarında sıkça rastlanan bir durum da, uzaylıların bir takım izleme aygıtlarını bu insanların vücuduna yerleştirmeleri. Bu aygıtlar özellikle kafatasının içine yada burun gibi bölgelere yerleştiriliyor. Böylece temas kurdukları bu insanları 24 saat izleyebiliyorlar. Bu aygıtlar deri altına yerleştirilen küçük nodüllere benziyorlar .Bazı vakalarda bu türden izleme aygıtları bulunmuş ve elektromisroskobik ortamda analizleri yapılmıştır.

KAÇIRMALARIN DEVAMI VE YERLEŞTİRİLEN CİSİMLER

Kesin olan bir şey var ki, kaçırılma olayları bunu yaşayan insanların hayatlarını tamamen değiştiriyor. Bu tür karakter değişiklikleri dört şekilde gerçekleşiyor:
İlk olarak, kaçırılan kişilerin maruz kaldıkları işlemler, kendi rızaları dışında kaçırılmaları, paralize edilmeleri ve tanımadıkları varlıklar tarafından kobay olarak kullanılmaları bu insanların ruhsal yapılarını sarsmaktadır.
İkinci ; kaçırılan kişiler, hayatları boyunca yalnızlık ve çevresine yabancılık hissediyor. Çevrelerindeki insanlarla uyum sağlayamıyor ve onlardan dışlanmış, farklı hissediyorlar.
Üçüncü olarak, bu insanlar daha önceden inandıkları bilgilerin ve fizik kurallarının inanılmaz derecelerde alt edildiğini görünce bir çeşit şok yaşıyorlar. Hayatları boyunca evrende yalnız oldukları düşüncesi ile yetişmiş olan bu kişiler, bizden daha ileri teknolojilere ve zekaya sahip uygarlıkların varlığını kabullenmekte güçlük çekiyorlar.
Son olarak, Kaçırılmaları sırasında maruz kaldıkları incelemeler, yaşamları boyunca karşılaşacakları rahatsızlıklar yaratabilmekte. Bu rahatsızlıklar, vücutlarında ameliyat edilen bölgelerde oluşan ağrılar, baş ağrıları, ürolojik, jenital sorunlar, sinüslerde rahatsızlıklar, cinsel işlev bozukluklarının yanı sıra hastanelerden, iğneden korkma, kapalı yerde kalamama gibi psikolojik rahatsızlıklar olarak ta ortaya çıkabiliyorlar.

ZİHİNSEL DEĞİŞİMLER

İnsanlar ve uzaylılar arasında gelişen ilişkiler akıllara uzaylıların düşüncelerinin ne olduğu sorusunu getiriyor. Bu yaratıklardan insanlarla temas kuranların iyi ve barış amaçlı oldukları gibi buraya gelmeseler de savaşçı, kötü niyetli yaratıkların varlığından da bahsediliyor. Özellikle ‘griler’ denilen yaratıklar insana fizik ve davranış olarak benziyorlar.
Sonuç olarak kaçırılan kişiler zorluklarla karşılaşsalar da edindikleri deneyimlerle, evrendeki kozmik dizayn içerisindeki yerleri ve yaşadıkları gezegenin sistemi ile barış ve uyum içerisinde yaşamak konusunda bilgi sahibi kişiler oluyorlar. Yaşamın kendisine duyulan saygı ve doğanın gizemli yapısının bir parçası olma bilinci, dünyanın içinde bulunduğu çevresel kriz ve duyarsızlık ortamında bizlere bir umut ışığı olabilir.


UFO,USO,UZAYLILAR

UFO’lar Hakkında Kuşkular ve Nedenler

Kısacası, UFO’ların ardında yatan sırra ulaşmak şöyle dursun, elle tutulur düşündürücü olaylarla ilgili haberlere pek ulaşamıyoruz. Bir de uygulanan gizlilik planlarını da gerçek olarak varsayarsak, sonuç ortadadır. UFO’larla ilgili kamuoyunun bildiklerinin dışında, UFOLOG’ların yani UFO araştırmacılarının beklentileri hala sürmektedir. Roswell Olayı dışında, tartışmasız biçimde filme alınmış bir uzaylı veya dünya dışı canlının görüntüleri hala elde edilememiştir. Billy Meier’in İsviçre’de çektiği Pleidas UFO’larının filmleri ikna edicidir ama her nedense Meier’in dünya dışı bir kadın olarak görüştüğü ve anlattığı Samjase’nin flu bir fotoğraf dışında filmi yoktur. Ve tabii, diğer tanıklıkların da..

Günümüzdeki üstün görüntü tekniği ile artık bir UFO’nun en iyi düzeyde filme alınması çok kolaydır. Yeter ki uygun objelerle karşılaşalım. Ama bunun için UFO’ların tümünün dünya dışı canlıların araçları olduğuna gerçekten emin olmamız gerekiyor. Genelde UFOLOJİ, doğal açıklamalarla çözüm getirilen olayların hemen hemen tamamiyle ilgilenmemektedir. Dünyada bilinen tanım ve yöntemlerle açıklanamayan olaylar UFOLOJİ’yi ilgilendiriyor. 1980’lerden bu yana ayyuka çıkan, hükümetlerin bilgi sakladıkları kuşkusunun temelinde yapılan açıklamaların anlamsız ve yavan olduğu gerçeği vardır yani yetkililer yeterince ikna edici değildir. Son otuz yıldan beri, İngiliz Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarına gördükleri gümüş rengi diskleri izlemeleri ve yere inmeye zorlamaları özellikle emredilmiştir. Yani ortada izlenecek bir şey vardır. Medya ve fanatik tarikatvari inançlılar için İnsanlığa yardıma gelen veya çeşitli uygarlıklardan canlı örneği toplayan uzaylılar düşüncesi cazip ve çekicidir. Fakat bu noktada ortada garip ya da saçma bir yaklaşım görülüyor; Nedense bu uzaylılar, olmadık sıradan veya bilim dışı insanlarla görüşmekte, yıldız haritaları göstermekte, kendi yaşadıkları yerleri ve kültürlerini anlatmaktalar ve de bize olan benzerlikleri neredeyse saçmalık düzeyindedir. Psiko-UFO’loglara göre, bu yaklaşım antropomorfizedir yani bizler kendi kültürümüzü onlara mal etmekteyiz. 


UFO and radar, radars

UFO’lar Radarları Yanıltıyor mu

İlginç bir olay bir UFO araştırma kuruluşu olan GEPAN/SEPRA dosyalarında yer almaktadır. Aslında bu olay benzeri 489 olayın daha bulunduğu “Weinstein” adlı katalogda yer almaktadır. 489 olayın 101’i yani % 21’i radar olaylarıdır ve bu örnekler ABD Hava Kuvvetleri’nin “Blue Book” adlı araştırma projesinde de yer alırlar. “Blue Book” projesinde yer alan 363 olayın 76’sı da radar olaylarına aittir. Fransız Hava Kuvvetleri’nin 1945’den beri derlediği aeronautic gök olayları dosyaları benzer olaylarla doludur. 1977’den beri sivil ve askeri gözlemler derlenmiş ve birçok örnek de GEPAN/SEPRA’ya verilmiştir. Sivil ve askeri radarlar farklıdırlar, askeri radarlar iki metre kare büyüklüğündeki bir cismi fark edebilirler. 1982’den sonra hazırlanan gözlem raporlarında 12 radar olayı vardır ve bunların üç tanesi UFO tipindedir. Radar uzmanı von Ludwiger’e göre, bütün bu olayların içinde yukarda sözü edilen olay düşündürücü ve dikkat çekicidir. Yer İsviçre, tarih 5 Haziran 1996, saat öğleden sonra 2:30. Dubendorf askeri hava üssünde aralarında radar operatörlerinin de bulunduğu altı görevli, 1700 metre uzaklıkta çok büyük gümüş renkli bir cismi görürler, cisim karşıdaki büyük binanın ardından ortaya çıkar, sallanarak 1300-2000 metre arasında inip çıkarak ilerlemektedir. Üç radar cihazı birden harekete geçirilir. Von Ludwiger normal dışı hareketler yapan radar hedeflerinin, çok net olarak belirlenebildiğini ve kayıtlara geçirilebildiğini söylemekte ve bu tür kayıtların sonradan en iyi şekilde analiz edilebildiğini belirtmektedir. Ama bu kez, radarlarda hiçbir görüntü yoktur, sadece bir hareketin eğim çizgileri belli belirsizdir. Von Ludwiger, normal dışı atmosferik ışın kırılmalarının açıklanabildiğini ama bazı zamanlarda da radar kayıtlarında uzun eğim izlerine rastlandığını anlatmakta ama bu olayda farklılık olduğunu da eklemektedir.

Peki o cisim neydi ve radar ne görüyordu? Yukarıdaki olayda askeri yetkililerle, sivil gözlemciler arasındaki işbirliği mükemmeldir ama her ülkede ve olayda bu mümkün olmaz. Her ne kadar radarlardaki açıklanamayan cisimler otoritelerce uyumsuz ve normal değilse de hatta çoğu zaman radar arızası olarak tanımlanıyorlarsa da, sonuçta resmi UFO araştırma kuruluşlarının en önemli malzemeleri olarak sınıflandırılırlar. Buna karşın Radar olayları UFO kanıtlarının en gizli tutulan ve göz ardı edilen türüdürler, ayrıca uzmanlık gerektirdikleri için de kullanışlı sayılmazlar ve ham veri olarak kabul edilirler. Von Ludwiger ise, dürüstçe radar konusunda daha da doğrusu radarlarda gördüklerimizi yorumlama alanında yeterince deneyim kazanmadığımızı itiraf etmektedir. 


UFO,USO,UZAY GEMİLERİ


UFO’lar Hakkında Gizli Dosyalar
1947’den gelen gizem

1952’de Los Angelesli araştırmacı Ed Sullivan, devletin suskunluğunun ve gizlilik çabalarının sadece çıkara dayandığını açıkladı, Sullivan’a göre devlet askeri ve siyasi güç adına olayları saklıyor ve aldırmazlık havasına giriyordu. Sullivan iki yıl sonra bir açıklama daha yaparak,1954’de Başkan Eisenhower’in o yılda California’ya gizli bir yolculuk yaparak, uzay aracını ve cesetlerini gördüğünü, hatta canlı olan dünya dışı canlı ile bizzat konuştuğunu anlattı. Tanık olarak da, 1947’de görevli olan bir grup askeri gösteriyordu. Bu tanıklar, uzay aracını ve içindekileri uzun uzun aralarında çelişkiye düşmeden anlatıyorlardı. Roswell olayı sonraki yıllardan günümüze kadar, zaman zaman anımsandı, iddialar sürdü, yetkililer ses çıkarmadı fakat 1993’de salt Roswell olayını konu eden bir özel bir sinema filmi yapılınca o döneme kadar oluşmayan bir kamuoyu oluştu. Artık, 1990’ların Amerikan toplumu önceki yıllara göre daha sert ve etkindi. Dallas’ta bir başkanı öldürmüşler, Watergate’de bir başka başkanı Oval Ofis’ten atmışlardı. Vietnam’ın bir aptallık olduğunu yetkililere itiraf ettirdikten sonra, İrangate ve Nicaragua skandallarını izlemişlerdi. Demek ki, yöneticiler öyle pek doğru, ulaşılmaz ve de dokunulmaz değildiler. Yaptıkları bal gibi hata olabiliyordu. Öyleyse, ne sakladılarsa hesap vermeliydiler, üstüne üslük bir de Bilgi Özgürlüğü Yasası çıkarılmıştı. İşte kamuoyunun tepkisi bu yöndeydi, amaç hesap sormaktı, konu ister UFO’lar olsun, ister senatör bilmem kimin kirli çamaşırları olsun, fark etmezdi. Ve ABD hükümeti bu kez farklı bir açıklama yaparak, araştırma yapıldığını ve sonuçların açıklanacağını belirtti. Bu arada, olabilir iması da yapıldı. Zaten gerek ABD toplumu, gerekse de dünya Star Wars’ı, E.T.‘yi ve Uzay Yolu’nu seyrede seyrede dünya dışı canlıları akraba sanmaya başlamıştı. Acaba, Roswell tek miydi? Hayır, bir başka UFO kalıntısı 1980’lerde Norveç’te Spitsbergen kıyılarında Norveç askerleri tarafından bulunmuştu. Benzeri bir kalıntıyı Alman ordusu Heligoland’da ele geçirmişti. 23 Mayıs 1955’de Amerikalı gazeteci Dorothy Kilgallen şöyle diyordu: “İngiliz bilimciler ve havacılar menşei bilinmeyen hava araçlarını yıllardır incelemekteler ve ellerinde bir sürü örnek var. Bunların Sovyetler’le de ilişkisi olmadığı kesin olarak anlaşıldı. Uçan Daireler kökeni dünya dışı olan araçlardır.”

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK KONUŞULAN UFO KAZASI

Roswell’e bir UFO düştü ve içinde biri canlı üç dünya dışı yaratık vardı.. Başkan gerçeğe tanık oldu mu? Üst düzeyden bir itiraf.. Bir şeylerin gizlendiği kuşkusu 8 Temmuz1947’de öğle saatlerinde başladı. ABD, New Mexico, Roswell’de yayınlanan "Daily Record" gazetesi inanılması güç bir haber yayınladı. Habere göre, Roswell’in kuzeyinde Lincoln Bölgesi’ndeki Corona’ya bir UFO düşmüştü fakat bölgedeki askeri hava üssü olayı örtbas etmiş ve gerçekleri saklamıştı. Askeri yetkililerin açıklamasına göre, ortada UFO falan yoktu, tüm gürültünün nedeni sadece yere düşen bir hava balonuydu. Daha sonra anlaşıldı ki, olay çok daha fazla kapsamlıydı. Hasar görmüş UFO’nun dışında, içindekilerin cesetleri de bulunmuştu, daha da ötesi halen yaşayan bir UFO gezgini dahi vardı. İlginçtir olay o dönemde fazla ses getirmedi veya duyulmadı.

Asıl bomba sonraki yıllarda ve özellikle de 1993-94’de patlayacaktı. 1949 yılında Variety Dergisi yazarı Frank Scully, sert bir yazı yazarak Roswell’de yaşanan gerçeğin devlet tarafından kasıtlı olarak yok edildiğini ileri sürdü. Ertesi yıl, Scully konuyu tekrar gündeme getirdi ve ayrıntıların olaya tanık olan Texaslı bir petrolcü tarafından uzun uzun anlatıldığını belirtti, hatta dünya dışı ölü canlıların üzerinde 1890 stili giysiler vardı. Aynı yıl ortaya çıkan Silas Newton ve Leo GeBauer adlı iki tanık iddiayı onayladılar ve GeBauer manyetik alan fizikçisiydi. Hükümet hala susuyor ve hiçbir açıklama yapılmıyordu.

Tüm zamanların en büyük sırrı

1952 yılı 14 Temmuz akşamında ABD’nin doğu kıyısındaki Chesapeake Körfezi üzerinde bir DC-3 uçuyordu, pilot ve yardımcısı aniden ortaya çıkan sekiz yüzlü bir UFO ile karşılaştılar. Olayı rapor etmek için ertesi gün askeri yetkililere gittiler, konuşma sırasında bir subay önceki gece garip bir cismin enkazından söz etti. Yardımcı pilot William Fortenberry bir başka subaya gerçek olup, olmadığını sorunca, “Evet, doğru.” cevabını aldı. O anda odaya giren Binbaşı John Sharpe, sinirli görünüyordu, pilot William Nash aynı soruyu sorunca, çok sert bir hayır cevabı aldı. İki pilot daha sonra bu olayı Life Dergisi’ne anlatacaklardı. 1974 yılında, CIA Özel Operasyonlar Daire Yöneticilerinden Victor Marchetti, “CİA ve Bilgi Kültürü” adlı bir kitap yayınladı. Marchetti ABD Hükümetinin dünya dışı canlılarla olan ilişkisini gizlediğini iddia ediyordu. Kesin kanıtları yoktu ama CIA’nın en üst düzey yetkilileri arasında bu konunun sık sık konuşulduğuna birçok kez tanık olmuştu. En çarpıcısı ise, Ulusal Güvenlik Örgütü’nün çok uzun zamandan beri dünya dışından gelen elektronik zeki sinyalleri değerlendirdiği ve ilişki kurulduğu iddiasıydı. Ama tüm bu bilgiler“SÜPER SIR” olarak saklanmaktaydı, hatta ABD tarihinde böylesine kesin saklanan hiçbir sır mevcut değildi. Marchetti’nin iddialarını birçok UFO araştırmacısı sürdürdüyse de bir çözüme ulaşmayı başaramadılar. CIA ise yine gerekeni yaptı, hiç ses çıkarmadı. Daha önce sözü edilen Roswell Olayı öncelikli olmak üzere, yaşanan özellikle askeri kökenli olayların sayısal yüksekliği ve içerdiği tartışılmaz kanıtlar öylesine ortada durmaktadır. Hele Roswell’de olanlar, düşen bir UFO’nun parçalarının Roswell Kasabası halkının yarısı ve biri canlı üçü ölü dünya dışı canlının en azından 50 tanık tarafından görülmesi öylesine kesindir ki, diğer olaylara göz atmaya dahi gerek kalmayabilir. Roswell olayı, aşırı derecede fantastik ve inanılmazdır ama aynı düzeyde de belgelendirilmesi çok güçtür. Hava Kuvvetleri büyük bir sabırla, açıklamaları kilitlemiş ve neredeyse birkaç yılda bir müphem açıklamalar yaparak zamana oynamıştır. Gizlilik ve örtbas etme en üst düzeydedir. Oysa, sayısı iki düzineyi bulan ciddi bir tanık ordusu, dünya dışı canlıları tarif etmektedirler.

Koca gözlülerdi

Ortak tariflere göre, dünya dışı canlıların boyu bir metre civarında, insana benziyorlar fakat başları büyük ve gözleri çok iri ve gözbebeksiz siyah. Bu da yaşadıkları özgün ortamda ışığın az olduğunu gösteriyor. Dudakları yok gibi, ince uzun kolları ve dört parmaklı elleri var. Otopside bulunan bir hemşire, kemiklerinin tahtaya benzediğini anlatıyordu. Kısacası dünya dışı canlılar insanımsı olarak tanımlandılar. Sessizlik yıllardır sürüyor, 1980’den bu yana Roswell olayı gündeme daha sık geliyor. Ve en önemlisi, olayın içinde artık ölüm olayları da yer almakta, acaba sorusu kanlı bir giysi içinde gittikçe büyüyor. Yüzbaşı Oliver Henderson, UFO kalıntısını yakından gördüğünü ve uzaylıları tarif ediyordu, ailesine de anlatmıştı, 1980’lerin başında herkes Henderson’un anlattıklarını konuşuyordu. Henderson, aynı yıl nedeni bilinmeyen bir uçak kazasında öldü. Roswell UFO’sunun saklandığı hangarın nöbetçilerinden olan Çavuş Melvin Brown, kimliği bilinmeyen bir kamyonun çarpmasıyla yaşamını yitirdi. O da çok konuşuyordu. Peki, bilim dünyasının görüşü neydi?

UFO’lar hakkındaki gizli dosyalar

Proje Dosyaları Açılıyor..

1947 yazında, ABD Hava Materyal Kumandanlığı bir çalışma yaptı ve sonuçta General Nathan Twining, bir açıklama yaptı; “.. gerçekten doğru gözlemler var ve bunlar hayal değil.” İşte bu rapor üst kademeleri harekete geçirdi. Temmuz 1948’de Hava Kuvvetleri inanılmaz bir açıklama yaptı; “Uzaydan gelen ziyaretçiler gerçektir.” Ardından dev bir şüphe bulutu yayıldı. Açıklama inanılır mıydı? İşte tam o anda, bir olay oldu; 24 Temmuz 1948’de gece yarısı 2:45’de Alabama, Montgomery’nin güneyinde uçan Eastern Havayolları’na ait DC-3 tipi uçağı Clarence Chiles ve John B. Whiitted yönetiyorlardı. Birden sağ yanlarında bir cisim ortaya çıktı, uçaktan biraz hızlı gidiyordu. Cisme dikkatle bakan Whitted, sonra ".. o anda sanki çizgi roman kahramanı Gordon’un uzay aracına baktığımı düşündüm.. bizden çok büyüktü, tüp şeklindeydi ve gövdesinin çapı bizim B-29 bombardıman uçaklarının üç katıydı.. beyaz ışıkların görüldüğü bir sıra pencere görülüyordu..“ diyecekti. Chiles ise "Arkasında yaklaşık 15 metre uzunluğunda aleve benzer bir aydınlanma vardı. Yaklaşık 9 km yükseklikteydik, bana göre 50 ile 100 m arası uzaklıktaydı, birden hızlandı ve bulutların arasına dalarak kayboldu.” Her iki pilotun da o anda bilmedikleri iki şey vardı. Bir saat önce, Georgia’daki Robins Hava Üssü yer görevlileri UFO’yu aynı şekilde görmüş ve tanımlamışlardı.

Dört gün önce ise Hollanda’da, Hague’de tıpatıp aynı tanımla bir UFO rasathane görevlileri tarafından görülmüş ve basında yer almıştı. Olaylar kısa bir zaman sonra birleştirilince, bir bomba patladı. O hafta sonunda yetkililer ani bir karar aldılar ve tüm bilgi ve belgelere “TOP SECRET: Çok gizli” damgası vuruldu ve “Project Sign” adlı bir dosya açıldı. Bu arada daha önce yapılan uzaylılar geliyor, açıklaması reddedildi ve açıklamayı yapan General Twining birden emekliliğini istedi.


UFO,USO,SETİ PROJESİ


UFO’lar Hakkında Bilimin Göremedikleri
Seti Projesi

SETI (Dünyadışı Yaşamı Araştırma Projesi) ve UFO fenomeni farklı yaklaşımlar gerektirirler. Bilim SETI projesini izleyebilir ve bu şekilde de birbirine benzer koşullar içersinde kısıtlı kalabilir, ilgili teknolojik alanlar ise iyi tanımlanmalı, önceden belirlenmiş stratejilerle araştırma alanı ve türleri genişletilmelidir. SETI için çok daha hassas ve gelişmiş alıcıların kullanılması bir başka gerektir. Öte yandan UFO fenomenini araştırmak bütünleşmiş ama karmaşık bir disiplin gerektirir, olayların ne zaman ve nerede olacağının önceden tahmin edilememesi gerçeğine öncelik verilmelidir. Temelde insanlığın bu konuya hazır olmadığına dikkat edilerek, analizler çok geniş tutulmalı, psikoloji, astronomi, imaj oluşumları, fizik, kimya ve fiziksel algı gibi çok farklı alanlarda çalışmalar gerekmektedir.

Ama tüm bu çalışmalar için öncelikle açık bir bilinçle, geniş görüşlülükle ön yargısız yapılmalıdır. Her ne kadar UFO fenomeni ve SETI projesi topluma kapalı tutuluyor deniyorsa da, bilimin geçmişte yaptığı gibi kesin ve ciddi tavrı bu engeli aşabilir. Soruların yapısı farklı ve değişik amaçlara yöneliktir. SETI projesi basit bir evet/hayır üzerine kuruludur yani dünyadışı bir ilişki veya oluşumun varlığı üzerinedir. UFO fenomeni ise çok daha geniş bir dünya görüşünün elzem olduğu bir araştırma alanıdır. Kısacası dünyadışı yaşamın varlığı ve ilişki SETI ile yetinilerek kısıtlanamaz çünkü olay çok daha büyük ve çok daha önemlidir. Zira SETI milyarlarca ışık yılı ötelerden bir cevap ararken, burnumuzun dibinde dünyadışı canlılar cirit atıyorsa milyarlarca dolar, ön yargılar kompleksler yüzünden boşa gitmektedir… 


UFO'lar Hakkında

UFO’lar Hakkında

Uçan daireler, yani bilimsel adlarıyla UFO’lar (Tanımlanamayan Uçan Nesneler), yıllarca insanların akıllarında bir soru işareti olarak kalmayı başarmışlardır

Acaba UFO’lar gerçek mi? Yoksa bir takım güçlerin insanları aldatmak için kullandıkları hayal ürünleri mi?. Bu soruları yanıtlamak gerçekten zor. Ama inkar edilmesi de en az o kadar zor olan bir gerçek var ki; Bu nesneler ister uzaylı, ister insan ürünü olsunlar, yıllardır semalarımızda dolaşıyorlar ve sayısı yüz binlere varan insanlara görünüyorlardır UFO gördüğünü iddia eden insanların, çok farkı bölgelerde yaşamalarına rağmen anlattıklarının (bazı istisnalar dışında) birbirlerine çok yakın, hatta birebir olması. Ufaların varlığını bizlere kanıtlayan en büyük delil. Bunun yanı sıra çekilen binlerce farklı UFO resim ve videolarını hemen her yerde görebilmek mümkün. Bu resimlerin içinde fotomontaj yada fırlatılan bir tabak resmi olanlar çoğunlukta, fakat açıklamakta güçlük çekilen ve görenleri hayrete düşüren resim ve videoların sayısı da küçümsenemeyecek boyutlarda. Bu veriler ışığında genel bir tanımla UFO’lar “şekil olarak uçan bir fincan tabağını andıran, çevresinde dönen yeşil, kırmızı ve mavi ışıklar bulunan aynı zamanda müthiş bir çevikliğe sahip araçlardır”. Tabi ki dünyada bu güne kadar görüldüğü iddia edilen UFO’lar bu tanımla sınırlı değil, sadece bir ışık yumağı halinde olanlar, puro şeklinde olanlar, irili ufaklı ışıklar halinde olanlar vs.. Tanımların bazen farklılıklar göstermesine rağmen genel olarak tanımlanan UFO şekli fincan tabağı şeklindeki UFO’lardır.

UFO’lardan bahsedilince bunları kullandığı iddia edilen uzaylılara da değinmeden geçmek mümkün değil. Uzaylı denildiği zaman ilk akla gelen çizgi filmlerden tanıdığımız antenli ve dünyayı ele geçirmeye çalışan yaratıklardır. UFO tanımlarının farklılık gösterdiği gibi uzaylı tanımları da farklılık göstermektedir. Bunlardan en çok bilinen ve bir çok bilimkurgu filmine konu olan klasik UFO tiplemesi, “gri renkli, büyük kafalı ve uzun parmaklı insana benzeyen yaratıktır”. Bunun yanı sıra dış görünüş olarak tam bir insana benzeyen, takım elbiseli ve Güneş gözlüklü yaratıklar, küçük, antenli yaratıklar, iri gözlü, yeşil yaratıklar vs.. gibi uzaylı tanımları da ileri sürülmektedir

Binlerce kişinin UFO gördüğünü iddia ettiğini söyledik, acaba UFO’lar ilk olarak ne zaman görülmeye başlandı? Aslında UFO’larla ilgili hikayeler insanlık tarihi kadar eskidir. Arşivlerde Eski Mısır Medeniyeti’ne ve çok daha öncesine dair UFO hikayeleri mevcuttur. Günümüze baktığımız zaman ise UFO’ların ikinci dünya savaşı ve sonrasında ortaya çıktığını görüyoruz. UFO’ların neden özellikle ikinci dünya savaşında ortaya çıktığına dair bir çok iddia var. UFOLOG’ların açıklamalarına göre Japonya’ya atılan atom bombasının oluşturduğu patlama uzaylıların dünyaya olan ilgisini arttırdı ve incelemeler yapmak için dünyayı ziyaret etmeye başladılar. Son yıllarda UFO gördüğünü iddia edenlerin sayısı azalsa da halen bazı UFO ihbarları var.

UFOlarla ilgili sayısız olay anlatılmakta, şüphesiz ki bunlardan en çok bilinen ve üzerinde en çok durulan UFO vakası Roswell olayıdır. Tarih 8 Temmuz 1947, yer Amerika William Mac Brazel Çiftliği; Çiftliğin sahibi o gün çiftlik sınırları içine düşmüş olan garip bir cisim ve bu cismin içinde bacağı parçalanmış şekilde ölü bir yaratık görür. Çifti olayı hemen askeri yetkililere bildirir. Bu ihbardan hemen sonra Mexico eyaletinde bulunan Roswell Hava Üssü’nden yapılan “bir uçan daire ele geçirilmiştir” açıklaması gündeme bomba gibi düşer (Bu açıklama nedeni ile bu olay roswell olayı olarak bilinir). Olay yerine gelen askeri ekipler düşen cismi ve cesedi alarak incelemek üzere götürürler ve bir süre sonra Fort Worth Hava Üssü’nden başka bir açıklama gelir “Askeri amaçlı bir araştırma balonunun parçaları, uçan daire parçaları sanılmıştır”. Bu iki çelişkili açıklama insanların kafasını karıştırmıştır. O günden sonra bu olay tüm dünyada konuşulmaya ve tartışılmaya başlanır. Daha sonraki yıllarda bu olayda düşen cismin UFO olduğuna dair resim, video ve resmi belgeler ele geçirilse de kesin kanıt bulunamaz. 

Roswell olayı ve buna benzer bir çok olay insanların kafasını karıştırmaya yetmiştir. Aslında ilk bakışta çok inandırıcı ve çarpıcı gelen bu olaylar acaba bir aldatmaca olabilir mi? Bu konu üzerinde fikir yürütenlerin sayısı da en az UFO’ların varlığına inananların sayısı kadar fazladır. UFO’ların aldatmaca olduğunu savunan araştırmacıların ileri sürmüş olduğu en büyük teori, A.B.D. yada diğer büyük ülkelerin, yapmış olduğu araçlarla diğer ülkeler üzerinde casusluk amaçlı uçuşlar yapıp, gizli askeri bilgiler topladığı ve kendilerini gören insanlardan gizlemek için UFO aldatmacasını ortaya sürmüş olduğu iddiasıdır. Bu ve buna benzer bir çok teori otaya atılmıştır. Bunların çoğu gerçekten inandırıcı temellere dayanmaktadır. 

UFO’ların sadece bir aldatmaca olduğuna dair ileri sürülen iddialardan en çok destek bulan ve kanıt içereni; UFO’ların NASA’nın casus uçakları olduğu iddiasıdır. Ortaya atılan ve resmi kanıtlara dayandırılan UFO hikayelerinin büyük bir çoğunun Amerika toprakları üzerinde olması gerçekten şüphe uyandırıcı bir olay, bunun yanı sıra. UFO görüldüğü iddia edilen bölgelere baktığımız zaman, bu bölgelerin ya çok büyük yeraltı zenginlikleri içerdiğini yada ülkelerin askeri araştırmalar yaptıkları bölgeler olduğunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili şaşırtıcı olaylar bununla da kalmıyor. NASA dünyanın en gizli uzay araştırma merkezidir. Bu merkeze izinsiz bir kibrit çöpü bile sokulup çıkartılamazken, nasıl oluyor da bu denli gizli bilgiler dışarı sızabiliyor (Geçmişe baktığımız zaman atom bombası gibi büyük bir icadının İkinci Dünya Savaşı’na kadar gizli tutulabildiğini görüyoruz). Yetkililer dışarı sızan bilgileri genel olarak yalanlasalar da hep açık bir kapı, kuşku uyandırıcı bir nokta kalmasına izin veriyorlar. Aslında gündemi sıcak tutmak için ortama sürüldüğü sanılan bu resimler, olayla NASA’nın birebir ilgili olduğunun bir kanıtlarıdır. Bu resimlerle ellerinde radarlara yakalanmayan ve inanılmaz bir hızla manevra yapabilen en az bir araç olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak Geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin radara yakalanmayan uçak icadını dünyaya açıklamak zorunda kaldığını biliyoruz. Buda bize gösteriyor ki Amerikanın elinde bu teknoloji var, belki de yıllar önce vardı? 

Yazımızın başında da değindiğimiz gibi, ister uzaydan gelmiş olsun, ister insan ürünü olsun UFO’ların varlığı inkar edilemez bir gerçek Ve bu gerçek büyük bir rant oluşturmuş durumda. Bir çok insan UFO’lar yoluyla para kazanıp hayatını sürdürmeye çalışırken, bir çok insanda hayatını bu olayı aydınlatmaya adamış durumda. UFO hikayeleri insanlık tarihi kadar eski demiştik, görünen o ki bu yolla para kazanan insanlar sayesinde bu hikayeler sonsuza kadar yaşayacak Biz bu konu ile ilgili farklı iddia ve teorileri size anlatmaya çalıştık. Bundan sonra yorum sizin. 


UFO,USO
UFO’lar Gerçekten Var!Japonya’da bir muhalefet milletvekilinin UFO’ların var olup olmadığını araştırma konusunda hükümetin ne yaptığını sorması, hükümette bu konuda görüş ayrılıkları olduğunu ortaya çıkardı! Hükümet sözcüsü Nobutaka Machimura, bugün olağan basın toplantısı sırasında konunun kendisine sorulması üzerine, “evet, UFO’lar vardır” deyince salondaki gazeteciler kahkahalarını tutamadı. Ama Başbakan aynı fikirde değildi. Başbakan Yasuo Fukuda, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin resmi tutumuna bağlı kalarak, “henüz (UFO’ların var olduğunu) kanıtlayamadık” dedi.

Konu, muhalefetteki Demokrat Partinin milletvekillerinden Ryuji Yamane’nin UFO’ların var olup olmadığını kabineden sorması ile gündeme gelmiş, kabine “böyle bir vakaya rastlandığını henüz kanıtlayamadıklarını” bildirmişti. Muhalefet milletvekili Yamane, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu halkın ilgilendiği bir konu. Bu savunma ile ilgili bir konu ve (UFO’ların var olup olmadıklarını) kanıtlama konusunda bir operasyon yapılması gerekir” dedi. Yamane, “Ama hükümet doğrulama konusunda gerekli bilgileri toplama zahmetine bile katlanmıyor” dedi. 

Hükümet sözcüsü Machimura ise olağan basın toplantısında konunun bir kez daha kendisine sorulması üzerine, açıkça alaycı bir şekilde ’‘Evet, kişisel olarak UFO’ların varlığına kesinlikle inanıyorum.“ dedi.

Kaynak: Milliyet Gazetesi [Sayı ve Tarih Belirtilmeli]


UFO,USO

UFO’lar Gerçek mi?

Bilinmeyen uçan cisimler (UFO’lar) gerçek mi? Sonsuz kabul ettiğimiz uzayda yalnız miyiz? Uzayda bizim gibi canlılar var mi? Amerika gerçekten uzay gemisi ve uzaylı ele geçirdi mi? Bu ve buna benzer o kadar çok soru var ki ! 

Pekala ! ilk UFO nerede ve ne zaman görüldü ? Bu sorunun cevabini vermek  imkansız çünkü yaptığım araştırmalar sonucu ilk UFO görülme kayıtları Kadim Mısırlılar zamanına kadar gitmektedir. Fakat ilk UFO vakaları Amerika’da 1896 yılında Sacramento Eyaletinde puro seklinde cisimler görüldüğünde başlamıştır. Ayni yıl Kansas ve Chicago’da da görüldüler.

1909 yılında İngiltere semalarında, ayni yılın ikinci yarısında Yeni Zelanda üzerinde görülen UFO’lar bilinmektedir. 1908 yılında Rusya Sibirya’nın Tunguska bölgesi üzerinde patlayan silindir biçimindeki objenin oluşturduğu etkiler hala tartışılmaktadır.

1. Dünya Savaşı sırasında Portekiz’de ünlü Fatima 13 Ekim günü tam 70.000 kişinin gözleri önünde apaçık gerçeklesen bir UFO gösterisiyle noktalandı. Bu kez 2. Dünya savaşında UFO’lar tekrar ortaya çıktı. 24 haziran 1947 de Rainer Dağı civarında özel uçağı ile uçarken saate yaklaşık 1700 kilometrelik hızla belirli bir düzen içinde uçan 9 parlak obje gören Kenneth Arnold’un bu gözlemi hakkında Basın Yayın organlarına yaptığı açıklamayla birlikte UFO olayı da uluslararası bir seviyede gözler önüne serilmiştir.

İlk olarak uçan tabaklara benzeten Kenneth Arnold olduğu için zamandan beri bu cisimlere “UFO flying saucers” (uçan tabaklar) denmiştir.

NEDEN UFO’LAR GERÇEK?

Mısır Piramitlerini ele alalım kısaca Piramitlerde kullanılan bir kalıp taşın ağırlığı yaklaşık 2000 ton civarında Piramitlerinin hepsinin ucu Sirius yıldızına çevrili Büyük Piramitlerde sanıldığının aksine hiçbir firavun mezarı yoktur.

Ne amaçla kuruldular? Hangi teknoloji kullanılarak bu devasa şaheserler yapıldı? Neden eski çağlarda mağaralara çizilmiş ve bugün ortaya çıkan astronot resimleri var? Neden Amerika hala Roswell olayını açıklamıyor? Neden hala 51. bölge adı verilen bölgenin civarında bile dolaşılması askeri birliklerce yasaklanmıştır.

Simdi bu ve benzeri o kadar çok yanıtlanamayan soru var ki! Amerika’nın 51.bölgede bir UFO ele geçirdiğine sadece ben değil, Amerikan halkının p’i inanıyor. Bu, ne kadar yüksek bir oran değil mi?


Mazlan Othman

UFO’lar Gelirse Elçi Hazır

Birleşmiş Milletler, Dünya’yı ziyaret etmeleri durumunda uzaylılarla ilk teması sağlayacak özel bir elçi atayacak.[1] BM çevrelerinden sızan bilgiye göre, BM’nin pek az bilinen “Dış Uzay İşleri” ofisinin Başkanı Malezyalı astrofizikçi Mazlan Othman’ın gelecek hafta düzenlenecek bir bilimsel konferansta bu göreve getirildiğinin açıklanması bekleniyor.
Otman’ın bu konferansta, başka yıldızların etrafında dönen yüzlerce yeni yıldızın keşfinin, dünyadışı yaşam tespit edilmesi olasılığını eskisine göre çok arttırdığı yönünde bir konuşma yapacağı belirtiliyor.[2]
Malezya Uzay Ajansının başında bulunan ve bu ülkenin uzay programını idare eden Otman, bu ülkenin ilk astronotu olarak uzaya gitmişti.[3][4][5]

Kaynaklar